COVID-19 MAATREGELEN

COVID-19 MAATREGELEN

ORES zet zich volledig in om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Het personeel van ORES is zich ervan bewust dat de diensten die het aan de gemeenschap levert van fundamenteel belang zijn en dat het dan ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt: de toegang tot energie is meer dan ooit onontbeerlijk, zowel voor huishoudens als voor openbare en ziekenhuisdiensten die vandaag, en ongetwijfeld nog meer morgen, aan moeilijke situaties het hoofd moeten bieden.

Om de continuïteit van de elektriciteits- en aardgasbevoorrading te garanderen werden daarom uitzonderlijke maatregelen getroffen om onze klanten en ons personeel te beschermen en onze openbare dienstverleningsactiviteiten in stand te houden. Het gaat er met name om het geheel van onze diensten te reorganiseren om de door de Federale Regering aanbevolen “social distancing” te versterken door te vermijden dat gezonde personen met besmette personen in contact zouden komen. 

Maatregelen genomen vanaf dinsdag 17 maart

Hieronder vindt u alle maatregelen die vanaf dinsdag 17 maart genomen worden.

Nooddiensten

Al onze nooddiensten blijven 24 uren op 24, 7 dagen op 7 paraat staan om tussen te komen in geval van een gaslek of een stroomonderbreking. Onze ploegen staan klaar om met verdubbelde voorzichtigheid, maar ook met de voor hen kenmerkende koelbloedigheid en verantwoordelijkheidszin op te treden.

Budgetmeters 

Door een storing werd uw budgetmeter misschien onderbroken. Neem uw oplaadkaart en ga naar een kantoor van ORES. Bij de andere oplaadpunten kunt u hiervoor niet terecht.

Mijn budgetmeter werd onderbroken, wat moet ik doen?

Onthaalbureaus van ORES

Onze onthaalbureaus zullen enkel toegankelijk zijn voor het opladen van de budgetmeters. Als u naar onze onthaalbureaus moet komen, beperken wij zoveel mogelijk alle fysieke contacten op de volgende manier:

  • De klanten wachten buiten en komen één per één binnen in onze gebouwen om hun kaart op te laden. De deur van onze gebouwen blijft open.
  • Twee personen moeten minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden.
  • De klanten en onze medewerkers leven de opgelegde hygiënemaatregelen na.
  • U bent verplicht om een masker te dragen.

Alle informatie over de openingstijden van onze onthaalbureaus vindt u terug via de volgende link https://www.ores.be/contacteer-ons.

Meteropname

De opnames van de meterstanden verlopen opnieuw normaal.

Pas de maatregelen toe die u vindt in het grijze kadertje bovenaan deze pagina.

Werken

Vanaf maandag 4 mei start ORES geleidelijk en gedeeltelijk de werken die bij klanten worden uitgevoerd. Daarbij worden alle maatregelen toegepast die de verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan. ORES neemt rechtstreeks contact op met alle betrokken klanten om een datum voor de werken af te spreken. Om de activiteiten efficiënt weer op te starten vragen wij om niet zelf te bellen naar onze klantenadviseurs en te wachten tot ORES telefonisch met u contact opneemt.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER HET GELEIDELIJK HEROPSTARTEN VAN DE WERKEN BIJ KLANTEN

Wegens de uitzonderlijke omstandigheden sinds het begin van de gezondheidscrisis volgen de netbeheerders steeds de strategie voor geleidelijke versoepeling van de lockdown die door de Nationale Veiligheidsraad wordt bepaald. Zodra de Veiligheidsraad nieuwe richtlijnen meedeelt, passen de netbeheerders hun plannen voor het heropstarten aan.

Dringende aanvragen

Voor alle dringende aanvragen - dus noodzakelijk voor de continuïteit van de bevoorrading - vragen wij de klanten onze oproepcentrale op het nummer 078/15.78.01 te bellen van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 u en op zaterdag van 9 tot 13 u. Opgelet, enkel dringende aanvragen zullen behandeld worden. Voor elke niet dringende oproep zal gevraagd worden later terug te bellen, gelieve de telefoonlijn dus niet onnodig te gebruiken. Gelieve contact op te nemen op het nummer 0800/87.087 in geval van een gasreuk en op het nummer 078/78.78.00 bij een stroomstoring.

Voor dringende ingrepen dient de klant de volgende maatregelen te nemen:

  • De klanten moeten een volledig vrije toegang voor onze medewerkers voorzien, opdat zij bijvoorbeeld geen deurklinken zouden moeten aanraken .
  • Tijdens de interventie van de technici mag de klant niet in hetzelfde vertrek blijven.
  • Het is absoluut noodzakelijk onze medewerkers in te lichten wanneer er een vermoeden bestaat dat bepaalde personen met het COVID-19 virus besmet zijn of als er zich iemand in quarantaine bevindt. Onze medewerkers zullen zich dan van hun individuele beschermingsmiddelen voorzien voordat ze tot de interventie overgaan.

Wij danken u voor uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen.

Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar u en uw dierbaren, maar ook naar alle personen die onafgebroken deze epidemie bestrijden.

Het gehele personeel van ORES