Uw elektriciteitsfactuur begrijpen- bedrijven en industrie

animation comprendre sa facture

Uw elektriciteitsfactuur begrijpen

We gebruiken elke dag elektriciteit. Dit verbruik moeten we betalen. Maar wat staat er nu echt op de factuur? Waarom en aan wie betalen we? Ontdek het in dit filmpje. 

De spelers op de energiemarkt

DE PRODUCTIE

Om elektriciteit te kunnen verbruiken, moet deze ook geproduceerd worden. In Wallonië is het grootste deel van de elektriciteit die we verbruiken afkomstig van elektriciteitscentrales. De Europese doelstellingen betreffende hernieuwbare energieën toegepast binnen het Waals Gewest komt een steeds groter deel van de elektriciteit van groenere bronnen, zoals windmolens of fotovoltaïsche zonnepanelen.

HET VERVOER

Eens geproduceerd, moet de elektriciteit vervoerd worden. Daarvoor zorgt Elia, de beheerder van het transportnet. De spanning op deze lijnen is echter veel te hoog (tussen 70 kV en 400 kV) voor de functionering van onze huishoudtoestellen. Deze moet dus aangepast worden alvorens we de energie kunnen gebruiken in onze huizen.

DE DISTRIBUTIE

Op het kruispunt tussen de lijnen van Elia en die van ORES – de distributienetbeheerder in 75% van de Waalse gemeenten – wordt de spanning van de elektriciteit aangepast met behulp van transformatoren. De spanning van de geleverde elektriciteit wordt dan progressief verlaagd op het net (tussen 1000 V en 20 kV & tussen 230 V en 999 V) voor deze gebruikt wordt door de consumenten. 

DE ENERGIELEVERANCIERS

De energieleveranciers verkopen de gekochte of geproduceerde elektriciteit dan door aan de klanten. Ze concurreren met elkaar en hanteren dus verschillende tarieven, contracttypes, diensten, enz. De verbruikte energie betaalt u aan uw energieleverancier, maar ook de gebruikskosten van de netwerken en de verschillende belastingen.

DE REGULATOREN

Zijn waken over de goede werking van de markt. De federale regulator, de CREG, gaat na of alle spelers op de markt de regels naleven en geeft advies aan de federale overheden. Elk gewest beschikt over een eigen regulator: BRUGEL in Brussel, de VREG in Vlaanderen en de CWaPE in Wallonië (Commission wallonne pour l’Énergie). Ze kennen de vergunning aan de leveranciers toe die actief willen zijn in het gewest, ze verdelen ook de groene certificaten en ze keuren de distributieprijzen van de distributienetbeheerders goed.


De elektriciteitsfactuur

MAANDELIJKSE FACTUREN EN AFREKENING

Elke maand stuurt uw energieleverancier u een elektriciteitsfactuur. Dat is de maandelijkse factuur. Deze is gebaseerd op een schatting van uw verbruik.

Op het einde van het jaar krijgt u een afrekening. Deze is gebaseerd op uw werkelijk elektriciteitsverbruik (gekend dankzij uw opmeting). Ze omvat de 12de maandelijkse factuur en een ander bedrag dat bijgeteld of afgetrokken moet worden in functie van uw verbruik.

DE VERDELING VAN UW FACTUUR

Laten we uitgaan van een gezin dat voor elektriciteit € 2.000,- per jaar betaalt aan zijn energieleverancier (maandelijkse facturen + afrekening).

 • Stap 1 : de energieleverancier int de € 2.000,-.
 • Stap 2 : de energieleverancier stort:
  • € 419,- aan ORES. Dit bedrag dekt zowel de kosten voor het transport als de distributie. ORES moet daar een deel (€ 103,-) van doorstorten aan Elia.
 • Stap 3 : de leverancier betaalt :
  • € 525,- aan de overheid voor diversen belastingen en heffingen
 • Stap 4 : een deel van de bedragen toegekend aan ORES en Elia wordt ook nog doorgestort aan de overheid.

Samengevat

 • De leverancier: er blijft € 1.056,- over voor de leverancier. Dit komt overeen met het gedeelte “elektron”, d.w.z. de kosten van de verbruikte energie. Dit hangt af van het aantal kilowattuur (kWh) afgenomen door het gezin, vermenigvuldigd met de prijs per kWh, die kan variëren in functie van de leverancier en van het afgesloten contracttype. Het is onder andere op dit gedeelte van de factuur (€ 1.056,-) dat het gezin kan besparen door de concurrentie te laten spelen of door zijn energieverbruik te verminderen.
 • Elia: Van de € 103,- behoudt Elia € 51,- (voor het beheer van het transport over het hoogspanningsnet) en 52€ wordt doorgestort aan de overheid voor:
  • de ondersteuning van de hernieuwbare productie (€ 50,35 voor de groene certificaten gekoppeld aan de fotovoltaïsche zonneproductie - plan Solwatt)
  • belastingen en heffingen (€ 1,21,- voor wegenbelasting).
 • ORES: Van de € 316,- houdt ORES € 248,- :
  • € 38,- openbare dienstverplichtingen (ODV):
   • 32€ (ODV en dehors de l'éclairage public communal) : installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalproblemen, sociale dienstverlening
   • € 6,- ODV voor de gemeentelijke openbare verlichting 
  • € 12,- wordt toegekent aan de overheid voor le cadre de la redevance de voirie pour l'utilisation du domaine public
  • € 18,- wordt toegekent aan de overheid om de inkomstenbelasting te betalen

  De € 248,- die ORES behoudt worden als volgt verdeeld:

  • € 219,- wordt gebruikt voor het beheer van het distributienet
  • € 29,- voor de uitbetaling van de dividenden aan de aandeelhouders
 • De overheid: krijgt € 645,-. Deze enveloppe dient ter :
  • la mise en oeuvre de la politique énergétique au plan fédéral et régional (€ 93,-)
  • de ondersteuning van de hernieuwbare productie (€ 163,-)
  • le prélèvement de la TVA et de diverses redevances et cotisations (€ 389,-)

ORES, beheerder van de distributienetten

ORES is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas. De taken van ORES omvatten de installatie, het onderhoud en de reparatie van elektriciteitskabels (boven- en ondergronds) die de elektriciteit tot aan de meter in de woningen brengen, maar ook de installatie van elektriciteitscabines die industriële wijken of zones met elektriciteit voorzien. In het totaal gaat het om 51.700 km elektriciteitsnet dat onderhouden, hersteld en gemoderniseerd moet worden, zodat u op elk moment elektriciteit kunt blijven gebruiken.

Het beheer van het distributienet staat ook voor de aansluitingen op het net, de plaatsing van de meters, de meterstanden, de verwerking van de gegevens, het onderhoud en de reparatie van de gemeentelijke openbare verlichting, de verlichting van de gemeentegebouwen …

Dankzij 12,4% van uw elektriciteitsfactuur verdeelt ORES elke dag elektriciteit aan meer dan 1.365.000 Waalse gezinnen. Dat is onze taak en daar zetten wij ons volledig voor in. Om energie en het leven voor u gemakkelijker te maken!