Energie-efficiëntie: eenvoudige maatregelen die u met uw werknemers kunt treffen

Datum | maandag 6 juni 2016

Iedereen heeft het erover: rationeel energiegebruik of energie-efficiëntie is een prioriteit geworden in onze samenleving. Eerbied voor het milieu, intelligent beheer van het energiebudget en het aanleren van goede reflexen op het vlak van verbruik worden ook voor bedrijven en besturen steeds belangrijker.

De acties die door uw diensten opgezet worden, kunnen soms een grotere impact hebben dan bepaalde maatregelen die op het vlak van gebouwen genomen worden.

Door het goede voorbeeld te geven en door te communiceren over de juiste handelingen kunt u uw werknemers aanzetten tot een verantwoordelijker gedrag.

Iedereen wordt beter van deze verandering. In een eerste stadium kan dit via enkele kleine zaken gebeuren:

  • het licht doven wanneer u een ruimte verlaat of bewegingsdetectoren installeren;
  • de verwarming afzetten wanneer er niemand in het gebouw is ('s nachts en/of tijdens het weekend bijvoorbeeld);
  • niet het volledige gebouw verwarmen in het weekend wanneer slechts enkele lokalen gebruikt worden;
  • 's nachts de luiken sluiten om binnen geen warmte te verliezen,
  • de muren in lichtere kleuren schilderen;
  • zonneblinden of externe zonnewering plaatsen i.p.v. de klimaatregeling in te schakelen;
  • toestellen in slaapmodus uitschakelen;
  • uw werknemers betrekken door hen via een ideëenbus of e-mailadres de mogelijkheid te geven problemen met de gebouwen op het vlak van energie te melden;
  • en vooral - erover praten met alle betrokken personen. Zijn gewoontes aanpassen is niet steeds makkelijk en het is beter psychologie in te schakelen om actie en handelingen op lange termijn te ondernemen.
Segment: Entreprises & Industries