Investeringen voor meer energie-efficiëntie: premies en kortingen

Datum | maandag 6 juni 2016

Wanneer u investeringen doet met het oog op energiebesparing, hebt u recht op verschillende premies. Het is essentieel zich vooraf goed te informeren over de toekenningsvoorwaarden of over de toestellen die u best kiest om de juiste keuze te maken.

 1. De AMURE-premies
  Deze premies zijn gericht op ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen. Kort samengevat, dit is een subsidie die toegekend kan worden aan een rechtspersoon uit de privésector. Deze hulp kan gebruikt worden voor :
  • een algemene energie-audit;
  • een gedeeltelijke energie-audit;
  • een prehaalbaarheidsstudie;
  • een haalbaarheidsstudie;
  • een jaarlijkse opvolgingsaudit.
  De toelage voor de jaarlijkse opvolgingsaudit en voor de hernieuwbare haalbaarheidsstudie wordt exclusief voorbehouden voor ondernemingen die belang hebben bij een sectorakkoord.
  Meer weten.
 2.  Investeringspremies
  Ondernemingen en zelfstandigen kunnen eveneens hulp vragen van een investering. Deze stimulans onder de vorm van een premie of een vrijstelling is gericht op het aanmoedigen van investeringen met als doel duurzaam gebruik van energie in Wallonië en de bescherming van het milieu.
  Meer weten.
 3.  Fiscale verminderingen
  Ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen kunnen fiscale verminderingen vragen voor energiebesparende investeringen. Deze investeringen dienen overeen te komen met één van volgende categorieën :
  • beperking van energieverliezen in bestaande gebouwen of bestaande serres;
  • beperking van energieverlies door isolatie van toestellen, leidingen, kleppen en transportkokers of door het bedekken van baden met warme of koude vloeistoffen;
  • beperking van energieverliezen in bestaande ovens;
  • beperking van verliezen door ventilatie in bestaande gebouwen;
  • recuperatie van restwarmte;
  • gebruik van expansie-energie die vrijkomt door bestaande productieprocessen of door het uitzetten van gecomprimeerde stoffen voor het transport ervan;
  • gecombineerde productietoestellen (warmte en vorm);
  • verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingstoestellen;
  • industriële productieprocessen;
  • productie en gebruik van energie door chemische, thermochemische of biochemische omzetting van de biomassa en afvalstoffen;
  • productie van energie met hernieuwbare energiebronnen;
  • transport via spoor- of waterwegen.

  Meer informaties.
 4. U kunt ook beroep doen op facilitatordiensten voor rationeel energiegebruik (REG) die de Waalse ondernemingen begeleiden.
  Meer info
 5. Groene certificaten worden toegekend in het geval van productie van groene elektriciteit. Meer info over dit onderwerp vindt u hier.
Segment: Entreprises & Industries