Nieuwe Energieproductie - Entreprises et industries

WENST U EEN NIEUWE GEDECENTRALISEERDE PRODUCTIE-EENHEID TE INSTALLEREN?

Ongeacht of het gaat om nieuwe zonnepanelen, een windturbine of een andere vorm van energieproductie, hieronder vindt u de formulieren die u nodig hebt voor uw aanvraag.

Aanvraag voor installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

Voor de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA dient u 3 stappen te zetten.

Vóór u de panelen installeert: U kunt (optioneel) het advies van ORES inwinnen over:

  • de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en de meter;
  • de aanpassing van aansluiting en meting van éénfasig naar driefasig/vierfasig;
  • de versterking van het ter beschikking gestelde vermogen;
  • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
  • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die afzonderlijke registratie van verbruik en injectie mogelijk maakt;
  • de vervanging van de budgetmeter door een meter die compensatie mogelijk maakt;
  • de vervanging van de meter met pal (die niet achteruit kan draaien) door een meter die compensatie mogelijk maakt.

Tweede stap: U laat de installatie van uw energieproductie-eenheid uitvoeren.

Derde stap: Als deze installatie klaar is, neemt u contact op met onze diensten voor de toelating om uw installatie in gebruik te nemen. Deze toelating is verplicht vóór u de productie mag opstarten.

De toelating van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie aanvragen

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie “Energie produceren” en upload uw formulier.

UW FORMULIER VERZENDEN

Het betreft energieproductie > 10 kVA

VÓÓR DE AANVRAAG

Als u dat wenst, kunt u bij ORES een voorafgaand advies of een oriëntatiestudie aanvragen vóór u formeel een detailstudie aanvraagt. Beide aanvragen zijn niet verplicht.

  • een voorafgaand advies is gratis. U krijgt technisch advies op maat, zodat u een beter zicht krijgt op het mogelijke onthaal van uw productieaanvraag, afhankelijk van de ligging en gewenste capaciteit ervan.
  • aan de hand van de oriëntatiestudie onderzoekt u de mogelijkheden voor aansluiting aan het distributienet en maakt u een raming van de kosten voor aansluiting of aanpassing van de bestaande aansluiting. Op die manier gaat u na of uw project rendabel is. U betaalt de oriëntatiestudie tegen de geldende tarieven.

Een gratis voorafgaand advies aanvragen

Dit voorafgaand advies is niet verplicht. Het geeft u een idee van het mogelijke onthaal van uw productie, afhankelijk van de ligging en gewenste capaciteit. ORES biedt deze dienst alleen ter informatie aan. Het advies kan dus niet als een verbintenis worden beschouwd, van welke aard dan ook, noch als een erkenning van rechten door ORES.

HET FORMULIER DOWNLOADEN

Een oriëntatiestudie aanvragen (niet verplicht)

Deze oriëntatiestudie is niet verplicht. Ze stelt u in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet na te gaan en een raming te maken van de kostprijs van de aansluiting of van een wijziging van de bestaande aansluiting, zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren.

U ontvangt de kostprijsraming louter ter informatie, zonder enige verbintenis vanwege ORES.

HET FORMULIER DOWNLOADEN

EERSTE STAP

U dient eerst een (verplichte) detailstudie aan te vragen. U betaalt de detailstudie tegen het geldende tariefDeze studie stelt u in staat om de aansluitingsmogelijkheden van de productie-eenheid op het distributienet na te gaan. Na een eventueel positief antwoord wordt er een offerte opgemaakt met de technische en financiële voorwaarden van de uit te voeren werken en met een aansluitingscontract.

TWEEDE STAP

Nadat wij de details hebben bestudeerd, bezorgen wij u de aansluitingsofferte. Als u akkoord gaat en nadat u het aansluitingscontract hebt ondertekend en betaald, kunnen de werken worden gepland en uitgevoerd.

DERDE STAP

Als de installatie klaar is, neemt u contact op met onze diensten voor de toelating om uw installatie in werking te stellen. Deze stap is verplicht vóór u de productie mag opstarten. Onze medewerkers kunnen ook het ontkoppelingsbeveiligingsrelais of het terugslagrelais van uw installatie controleren of afregelen.

De toelating van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie aanvragen

Wenst u aan ORES toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van een installatie voor de productie van elektriciteit?

HET FORMULIER DOWNLOADEN

De controle of afregeling van een ontkoppelingsrelais of terugslagrelais aanvragen

Wenst u aan ORES te vragen om een ontkoppelingsbeveiligingsrelais of terugslagrelais van een installatie voor elektriciteitsproductie te controleren of af te regelen?

HET FORMULIER DOWNLOADEN

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie “Energie produceren” en upload uw formulier.

UW FORMULIER VERZENDEN