Overzicht op aanvraag - Bedrijven & Industrie

un calendrier dont les pages sont en train de tourner

Opname op aanvraag

Wat is een opname op aanvraag?

Tot een opname op aanvraag kan - buiten de normale periode -  verzocht worden, zowel door uw onderneming als door ORES of uw energieleverancier. Dit is wat we een 'bijzondere meteropname' noemt.

Dit kan gebeuren wanneer uw meterstand ontbreekt of wanneer meterstanden die foutief lijken, bevestigd moeten worden.

Om een bijzondere meteropname te vragen, belt u ons op het nummer 078/15.78.01