Plan met tijdelijke stroomafsluitingen - Bedrijven & Industrie

une camionnette ORES au milieu de la neige

PLAN MET TIJDELIJKE STROOMAFSLUITINGEN

SCHAARSTE, TIJDELIJKE STROOMAFSLUITING... VOORGESCHIEDENIS

Tijdens de winter 2014-2015 had de onbeschikbaarheid van de kerncentrales van Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 tot problemen kunnen leiden voor de bevoorrading van elektriciteit, met mogelijke schaarste tot gevolg. In geval van nood konden de Ministers van Economie en van Energie beslissen een deel van het elektriciteitsnet te onderbreken om algemene ineenstortingen ervan te vermijden. Dankzij de zachte winter, het heropstarten van Doel 4 in december en het rapport van de onderhoudswerken in andere centrales, diende het plan van tijdelijke stroomonderbreking niet in werking gesteld te worden.


Sinds 2015 werden een groot aantal maatregelen genomen om de elektriciteitbevoorrading in het land te garanderen, zoals met name de optimalisatie van de importcapaciteit vanuit de buurlanden en een doeltreffender beheer van de energiestromen tussen de landen. De centrales van Tihange 2 en Doel 3 werden in november 2015 bovendien opnieuw opgestart. Het risico op een tekort, en dus op afschakeling, werd toen afgevlakt. Eind september 2018 dreigt het risico op schaarste echter opnieuw, vanwege de - effectieve of voorziene - onbeschikbaarheid van meerdere Belgische kerncentrales.


EEN GRATIS WAARSCHUWINGSDIENST VIA SMS

Schrijf u nu gratis in voor onze infodienst afschakelingen. Zo kunt u weten of u zich in een gedeelte bevindt waar een tijdelijke stroomonderbreking mogelijk is.

Wanneer uw inschrijving volledig is, wordt u op voorhand gewaarschuwd via SMS in geval van een afschakeling in uw straat.

INSCHRIJVING

EEN NIEUW PLAN VOOR TIJDELIJKE STROOMAFSLUITING

Als er zich een tekort zou voordoen, moeten we uiteraard voorbereid zijn om dit het hoofd te bieden. Er werd dan ook een nationaal afschakelplan opgesteld, dat deel uitmaakt van een globaler crisisplan. Dit zal pas als laatste redmiddel toegepast worden, in het geval dat alle andere maatregelen ontoereikend zouden blijken, om het evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar elektriciteit op het net te garanderen.


Dit schaarsteplan werd opgesteld door alle federale overheden en Elia, in samenwerking met de distributienetbeheerders.

Het nationaal grondgebied is verdeeld in 5 zones (NW, NO, Centrum, ZW en ZO) en elke zone is op haar beurt onderverdeeld in 8 tijdelijke stroomafsluitingsschijven, genummerd van 1 tot 8. Deze zones worden achtereenvolgens afgesloten in geval van schaarste om een black-out te vermijden. Een tijdelijk stroomafsluiting zou indien nodig gebeuren in de piekuren van het verbruik, ofwel voornamelijk tussen 17u00 en 20u00. In de huidige stand van zaken wijst, onder voorbehoud van wijzigingen, alles erop dat de volgorde voor de tijdelijke stroomafsluiting als volgt zou zijn: eerst schijf 7, dan 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

Voor meer informatie nodigen wij u uit de contactlijn van het FOD Economie-Energie te bellen op het nummer 0800/120.33.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN

WAARSCHUWING

  • De lijsten met straten van het tijdelijke stroomafsluitingsplan bevat niet beperkende informatie, die zuiver indicatief is en komt overeen met de werkelijke toestand van het distributienet (laag- en middenspanning) op een gegeven moment. De infrastructuur van het netwerk en de toestand ervan worden voortdurend blootgesteld aan wijzigingen als gevolg van exploitatiewerken die al dan niet voorzien zijn in het kader van het onderhoud, de uitbreiding, het uit dienst stellen of externe factoren. Dit betekent dat een gebruiker van het net niet steeds door dezelfde cabine bevoorraad wordt. Bovendien worden de aansluitingen in een straat niet noodzakelijkerwijs allemaal bevoorraad door dezelfde cabine. De informatie die ter beschikking gesteld wordt, biedt dus geen definitieve garantie op het vlak van de aansluitingen op laag- en middenspanning die al dan niet in het plan voor tijdelijke stroomafsluiting of in een schijf van dit plan voorzien zijn. De netbeheerders wijzen dus elke verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit deze lijst af, niet alleen door een slechte interpretatie van de indicatieve gegevens, maar eveneens eventuele onjuistheden, onvolmaaktheden of fouten in de lijst of door wijzigingen die op het terrein aangebracht worden in vergelijking met de lijst. Het tijdelijke stroomafsluitingsplan is om 1 november 2015 gevalideerd in het geval van elektriciteitsschaarste.