SimTool - Bedrijven & Industrie

SimTool

Simulatie van de kosten voor het gebruik van het net

U wilt een simulatie ontvangen van uw kosten voor het gebruik van het distributienet en de transportkosten voor gas en elektriciteit ? Niets is makkelijker !

U hoeft enkel dit kleine formulier in te vullen. Vervolgens krijgt u binnen de 5 werkdagen uw gepersonaliseerde simulatie per mail. Deze gebeurt op basis van de geldende tarieven bij het indienen van uw aanvraag en wordt enkel als indicatie gegeven.

De verschillende informatie die gevraagd wordt, volgt de opsplitsing van de tarieven voor het gebruik van het distributienet voor aardgas, zoals bepaald door het koninklijk besluit van 12 september 2008 of de opsplitsing van de tarieven voor het gebruik van het distributienet voor elektriciteit zoals bepaald door het koninklijk besluit van 12 september 2008. Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden noch doorgegeven worden aan derden.

Vraag uw simulatie