De tarieven voor een meter met meteropname vanop afstand - bedrijven en industrie

De tarieven voor een meter met meteropname vanop afstand

Kunt u de meterstand vanop afstand opnemen?

De meter met meteropname vanop afstand of AMR (automated meter reading) - soms ook kwartuurmeter - is voorbehouden voor professionele klanten (vermogen ≥ 100 kVa). Met dit soort meter kan de meterstand automatisch worden opgenomen. Zo betaalt u exact voor wat u in de loop van de maand verbruikt. Hierdoor worden voorschotfacturen en eindafrekeningen vermeden.


Uw energiefacturen

Uw energieleverancier stuurt u elke maand een elektriciteitsfactuur die gebaseerd is op uw energieverbruik. 

Op deze factuur vindt u:

  • de verbruikte energie: de prijs ervan is afhankelijk van de energieleverancier die u koos
  • de transport- en distributietarieven: deze zijn vastgelegd door de Waalse commissie voor energie, de CWaPE
  • diverse heffingen: deze worden opgelegd door de gewestelijke en federale overheden

De berekeningsmethode voor het deel distributie en transport begrijpen

De transport- en distributietarieven omvatten in het bijzonder de terbeschikkingstelling door het net van voldoende elektrisch vermogen om aan uw behoeften te voldoen. De berekening van deze kosten bestaat uit een vast en een variabel deel. Dit laatste houdt rekening met een proportionele term bij het verbruik en een capacitaire term wat het vermogen betreft.

Tot 28/02/2019 is de capacitaire term van het deel distributie en transport van uw elektriciteitsfactuur het maximumpunt dat in de loop van de laatste 12 maanden werd bereikt, vermenigvuldigd met het maximumtarief.

Een hoog maximum in de loop van het jaar heeft dus een weerslag op het deel ‘distributie & transport’ van uw energiefacturen voor de volgende 12 maanden.

Vanaf 1 maart 2019 zal de CWaPE (Waalse Commissie voor de energie) een nieuwe berekeningsmethode gebruiken.

Vanaf die datum wordt de berekening van de capacitaire term gebaseerd op:

  1. het historische maximum: het maximum dat in de loop van de vorige 11 maanden van de factuur werd bereikt, zal worden vermenigvuldigd met het historische maximumtarief. Dit tarief vertegenwoordigt 75% van de totale capacitaire term.
  2. het maandelijkse maximum: het maximum dat in de loop van de vorige maand van de factuur werd bereikt, zal worden vermenigvuldigd met het maximum maandtarief. Dit tarief vertegenwoordigt 25% van de capacitaire term.

Bekijk de voorbeelden

Voorbeelden van de berekeningsmethode vóór 1 maart 2019 (historisch maximumtarief van €40/kW ter informatie)

De factuur van de maand januari = (124kW X 40) = €4.960

waarbij 124 kW het historische maximum is dat in de loop van de 12 maanden van de periode (inclusief januari) werd bereikt.

Voorbeelden van de nieuwe berekeningsmethode vanaf 1 maart 2019 (historisch maximumtarief van €30/kW en het maandelijks maximumtarief van €10/kW ter informatie)

De factuur van maart = (124 kW X 30) +( 99kW X 10) = €4.710

waarbij 124 kW het historische maximum is dat in de loop van de 11 maanden vóór maart werd bereikt

en waarbij 99 kW het maandelijks maximum is voor de maand maart.

De factuur van de maand februari = (124kW X 40) = €4.960

waarbij 118 kW het historische maximum is dat in de loop van de 12 maanden van de periode (inclusief februari) werd bereikt aangezien er rekening wordt gehouden met het hoogste historische maximum - ofwel dat van de maand april - waarmee hier rekening wordt gehouden, zelfs wanneer de volgende maxima lager zijn. 

De factuur van april = (118 kW X 30) +( 112 kW X 10) = €4.660

waarbij 118 kW het historische maximum is dat in de loop van de 11 maanden vóór april werd bereikt

en waarbij 112 kW het maandelijks maximum is voor de maand april.


Berekening van het maximum

Dankzij uw meter met meteropname vanop afstand (of AMR) geniet u van een automatische opname van het verbruik. Deze opname maakt het mogelijk het maandelijks maximum te bepalen. Het gaat om het gemiddelde vermogen dat gemeten werd tijdens het kwartuur waarin het verbruik het meest intensief was in de loop van die maand.