Technische reglementering - Bedrijven & Industrie

un dessinateur architecte tient un compas sur des plans

De modaliteiten voor toegang tot het net en de aansluitingsvoorwaarden worden vastgelegd door de officiële toezichthouder van de Waalse gas- en elektriciteitsmarkten, de Waalse commissie voor Energie (CWaPE).

U vindt alle van kracht zijnde technische reglementen inzake elektriciteit en gas op de website van de CWaPE.

Reglementen voor de aansluiting op elektriciteits- of gasnetten

Typecontracten

Technische voorschriften Synergrid C2-112, C10-11, C1/107 en C10/26

Technische voorschriften van ORES