Uw factuur begrijpen - Bedrijven & Industrie

Uw factuur begrijpen

Waaruit bestaat uw energiefactuur?

Uw energiefactuur bestaat uit 3 grote categorieën.

 1. De energie. De kostprijs van de energie hangt af van uw gasverbruik en de prijs van de energie die varieert in functie van de leverancier die u gekozen heeft. Het is dit deel van de factuur dat aan concurrentie onderworpen wordt.
 2. De btwen heffingen afgehouden door de overheden. Deze heffingen maken het in het bijzonder mogelijk de werking van de regulerende instanties van de gasmarkten te financieren, net als de heffingen op energie.
 3. De netkosten Voor het gas omvatten ze enkel de distributie, het transport is inbegrepen in de energieprijs.
  • De kostprijs van het transport. Op het ganse Belgische grondgebied wordt het transport van gas onder hogedruk beheerd wordt door Fluxys.
  • Het distributietarief.De kostprijs van de distributie omvat het beheer van het distributienet (ontwikkeling, onderhoud, depannage, meteropnames...) en de openbare dienstverplichtingen (ODV) die opgenomen worden door ORES: plaatsen en beheren van budgetmeters, gemeentelijke openbare verlichting, levering aan beschermde klanten...

Hoe worden de kosten van uw energiefactuur verdeeld?

Ziehier twee voordelen van de verdeling van de gemiddelde jaarfactuur van een particuliere klant in Wallonië.

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur van een residentiële klant

graphique composantes d'une facture moyenne

 

ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel

Deze facturen kunnen ook op een andere manier voorgesteld worden, door alle belastingen, bijdragen en openbare heffingen die omvat worden in de verschillende componenten, zoals bijvoorbeeld de steun aan de groene energie, te groeperen. Zo verkrijgt u dus een geheel andere visie...

Samenstelling van een gemiddelde gasfactuur (€ 1.450/jaar) in maart 2016

graphique composantes d'une facture moyenne
ORES op basis van tariefroosters van de distributienetten van een offerte van leverancier Electrabel
 • 44 % van de factuur dient effectief voor de betaling van het verbruikte gas aan uw leverancier. Dit deel omvat ook de kostprijs van het transport van het gas onder hogedruk dat verzekerd wordt door Fluxys.
 • 31 % wordt besteed aan de betaling van uw DNB voor het beheer van de distributie-infrastructuur, alsook voor een bijdrage aan de openbare dienstverplichtingen van uw DNB.
 • 25 % wordt besteed aan de betaling van de btw, diverse belastingen en heffingen door de openbare diensten. Deze laatste bestaan uit :
  • een bijdrage voor de werking van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG),
  • de belasting op energie,
  • een bijdrage aan de betaling van de energie van de beschermde klanten
  • diverse heffingen.