Groene certificaten windenergie - Bedrijven & Industrie

Groene certificaten

U wenst een prestatie te vragen aan ORES voor uw installatie voor windenergie?

Maak uw keuze in functie van het vermogen van uw installatie.

Het volstaat ons het formulier terug te sturen dat overeenkomt met uw aanvraag.

Aanvraag voor goedkeuring van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie

U wenst ORES de goedkeuring van de inwerkingstelling te vragen en enkel de compensatie van de geproduceerde elektriciteit voor een nieuwe elektriciteitsproductie-installatie of een uitbreiding van een installatie ?

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Prestatie-aanvraag bij ORES voor een bestaande productie-installatie

U beschikt over een productie-installatie en wenst het volgende te vragen aan ORES:

 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.
Vraag een aansluitingswijziging

Vraag de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

U overweegt de installatie van een elektriciteitsproductie en u wenst het volgende eerst aan ORES te vragen:

 • de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en op de meter;
 • de aanpassing van de aansluiting en van de eenfasige meting op driefasige/vierfasige meting;
 • de versterking van het ter beschikking gestelde vermogen;
 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.
Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Voor de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie-installatie die bestemd is om > 10 kVA te produceren zijn er drie fasen.

 1. Vooraleer een prijsofferte te ontvangen, is het verplicht een detailstudie te laten uitvoeren door uw distributienetbeheerder. Deze technische studie is betalend volgens de van kracht zijnde tarieven. Wanneer u een aanvraag tot de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteit producerende installatie indient bij ORES, ontvangt u eerst en vooral een detailstudiefactuur. Na ontvangst van de betaling van de factuur start ORES deze detailstudie. Zelfs wanneer u na afloop van de studie de werken niet laat uitvoeren, dient u de kosten voor deze studie te dragen. Indien u dat wenst kunt u ORES vragen om een voorafgaand advies of een oriëntatiestudie alvorens formeel om een detailstudie te vragen. Dit is niet verplicht. Het voorafgaand advies is gratis. Het stelt u in staat te genieten van technisch advies op maat om de onthaalmogelijkheden van uw productie te kennen in functie van zijn ligging en de gewenste capaciteit. De oriëntatiestudie stelt u daarentegen in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet te controleren en een schatting van de kostprijs van de aansluiting of een wijziging van de bestaande aansluiting te maken zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren. Deze oriëntatiestudie is betalend volgens de van kracht zijnde tarieven.
 2. Na de detailstudie, overhandigen wij u een aansluitingsofferte. Wanneer u akkoord bent en na betaling en ondertekening van het aansluitingscontract kunnen uw werken gepland en uitgevoerd worden.
 3. Wanneer uw installatie voltooid is, contacteert u onze diensten om de goedkeuring van de inwerkingstelling van uw installatie te verkrijgen. Deze is verplicht alvorens uw productie te starten. Onze medewerkers kunnen ook het beschermingsrelais van de ontkoppeling of het antiretourrelais sturen.

Formulieren voor prestatie-aanvragen

Aanvraag van voorafgaand gratis advies

Dit voorafgaand advies is niet verplicht. Dit maakt het mogelijk de onthaalmogelijkheden van de productie te kennen in functie van de ligging en de gewenste capaciteit. Dit is een dienst die door ORES enkel ter informatie aangeboden wordt en kan dus niet beschouwd worden als een engagement, niet als een erkenning van rechten door ORES.

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Aanvraag een oriëntatiestudie (niet verplicht)

Deze oriëntatiestudie is niet verplicht. Deze stelt u daarentegen in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet te controleren en een schatting van de kostprijs van de aansluiting of een wijziging van de bestaande aansluiting te maken zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren.

De evaluatie van de kostprijs wordt ter informatie meegedeeld en vormt geen engagement van ORES.

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Aanvraag van een detailstudie (verplicht)

Deze studie maakt het mogelijk de aansluitingsmogelijkheden van de productie-eenheid op het distributienet te controleren en mondt, indien positief, uit in het opstellen van een prijsofferte met de technische en financiële voorwaarden met betrekking tot de uit te voeren werken en een aansluitingsovereenkomst.

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Aanvraag voor goedkeuring van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie

Uw wenst aan ORES de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van een installatie voor de productie van elektriciteit?

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Vraag voor controle of sturing van een ontkoppelingsrelais of een antiretourrelais

U wenst ORES de sturing en/of regeling van een ontkoppelingsbeveiligingsrelais of een antiretourrelais van een installatie voor de productie van elektriciteit?

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden