Biomethaan injectie

HET GASNET WORDT GROEN

100% hernieuwbaar en lokaal geproduceerd gas!

Energie die wordt opgewekt met plaatselijk afval, in het bestaande distributienet geïnjecteerd en rechtstreeks verbruikt.

Biomethaan, een 100% hernieuwbaar gas

Biomethanisering is een natuurlijk biologisch vergistingsproces waarbij afval afkomstig van de landbouw en voedingsindustrie, huishoudelijk afval of slib van zuiveringsinstallaties tot een energiebron worden verwerkt. Bacteriën zetten deze grondstoffen in een vergister om in biogas en digestaat.

Het digestaat is een meststof die over akkers kan worden verspreid. Het biogas wordt gezuiverd, zodat het een hogere methaanconcentratie krijgt (CH4) en er geen ongewenste gassen (CO2) meer inzitten. Het gezuiverde gas, biomethaan, is dan klaar om in het distributienet te injecteren. Consumenten kunnen het gebruiken zonder enige aanpassing aan hun installaties.

Korte keten !

Landbouwers en bedrijven die afval beheren zijn geïnteresseerd in biomethaan. Wat vandaag nog als afval wordt beschouwd, krijgt een nieuwe rol als energiebron.

ORES ondersteunt dit project door zijn netwerk, dat zonder meer geschikt is voor biomethaan, ter beschikking te stellen en het gas te verdelen bij zijn klanten.

Onderschrift: "Nm3 CH4/tVM" betekent "kubieke meter methaan per ton vergistbaar materiaal”. Dit is met andere woorden het methaniseringspotentieel (methaanproductie) van een grondstof.

De inhoud van deze grafiek dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook aan worden ontleend.

Voordelen van methanisering

Biomethaan is onderdeel van de energietransitie. Het past in een circulaire economie.

Biomethaan biedt talrijke voordelen:

 • Opwaardering van afval tot hernieuwbare energiebron.
 • Productie van hernieuwbare groene energie die bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van het PWEC (Plan Wallon Energie Climat 2030).
 • Helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 • Levert digestaat op, een alternatief voor chemische meststoffen.
 • Creëert lokale en niet-delokaliseerbare werkgelegenheid en vormt een aanvullende inkomstenbron voor onze landbouwers.
 • Maakt gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur en vraagt geen aanpassingen bij onze klanten.
 • Past in de dynamiek van de energietransitie en de circulaire economie.
 • Behoud van de biodiversiteit door de teelt van tussengewassen voor energiedoeleinden.
 • Ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele brandstoffen (bioCNG).

Overweegt u om biomethaan in ons distributienet te injecteren ?

Ga na of uw project haalbaar is aan de hand van deze stappen :

 • Controleer of de gemeente waar u een productie-installatie wilt vestigen voor de injectie van gas in het netwerk.
 • Controleer ook of er aardgasdistributie aanwezig is in de gemeente waar u uw project wilt onderbrengen.
 • Als beide voorwaarden vervuld zijn, neemt u met dit formulier contact met ons op

De rol van ORES in uw project

Als beheerder van het gasdistributienet begeleidt ORES u in elke fase om uw aansluiting te vergemakkelijken:

 • Studies uitvoeren om de haalbaarheid van de injectie te bevestigen.
 • De aansluiting van uw injectiepunt tot aan het bestaande netwerk uitvoeren.
 • In de verschillende fasen nagaan of het mogelijk is om een volkomen veilige injectie uit te voeren.
 • Het injectiepunt in gebruik nemen.

Vervolgens verzekeren wij de exploitatie en het onderhoud van de injectie-installatie en van het distributienet. ORES zorgt onder andere voor:

 • Toevoegen van geur: omdat biomethaan van nature geurloos is, moet deze stap de veiligheid van personen en goederen garanderen.
 • De kwaliteitscontrole van biomethaanORES gaat na of de samenstelling van het gas voldoet aan de technische voorschriften.
 • De drukregeling: ORES past de druk van het biomethaan aan de druk in het netwerk aan, zodat het biomethaan prioritair is en in het netwerk kan geïnjecteerd worden.
 • Meting: ORES meet de geïnjecteerde biomethaanvolumes.


Volumes in ons netwerk geïnjecteerd biomethaan :

 • Eind 2020 werd er in ons netwerk 9,876 GWh geïnjecteerd, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 550 gezinnen of 820 voertuigen.
 • Eind 2021 werd er in ons netwerk 76,5 GWh geïnjecteerd, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 4.250 gezinnen of 6.375 voertuigen.