CAB NL

une maison est entourée d'une écharpe blanche et rouge

UITZONDERLIJKE STEUNMAATREGELEN TIJDENS DE LOCKDOWN

Maatregelen voor al onze klanten

IK KAN DE FACTUREN VAN MIJN ENERGIELEVERANCIER NIET MEER BETALEN. ZAL MIJN METER DAN WORDEN AFGESLOTEN?

Tussen X december 2020 en 31 maart 2021 zal ORES uw energietoevoer niet afsluiten (meters zullen alleen nog om veiligheidsredenen worden afgesloten). Maar let op: u dient nog steeds uw schulden te betalen en u riskeert dat uw energieleverancier u extra kosten aanrekent als u niet betaalt binnen de termijnen die op uw facturen staan. Wij raden u aan om steeds contact op te nemen met uw energieleverancier om een oplossing te vinden.

KAN ER VANAF X DECEMBER EEN BUDGETMETER IN MIJN WONING WORDEN GEÏNSTALLEERD?

Alle installaties van budgetmeters zijn vanaf X december 2020 geannuleerd. Als uw afspraak voor de installatie werd geannuleerd, zullen wij na deze periode opnieuw contact met u opnemen voor een nieuwe afspraak.

Het zou kunnen dat u in deze periode een automatisch verzonden standaardbrief ontvangt met de mededeling dat er een budgetmeter zal worden geïnstalleerd na een wanbetaling. Hou geen rekening met deze brief.

HOE VRAAGT U HET STATUUT VAN CONJUNCTUREEL BESCHERMDE AFNEMER AAN?

Een conjunctureel beschermde afnemer is een klant met een zodanige financiële situatie dat de wetgeving van het Waalse Gewest voor hem of haar voorziet in een beschermingsstatuut na inkomensverlies in verband met covid-19 of die een beperkt inkomen heeft en moeilijkheden ondervindt om zijn of haar energiefactuur te betalen. Klik op de onderstaande link als u hierover meer wilt weten.

MEER WETEN

Maatregelen voor klanten met een budgetmeter

DOOR DE COVID-19-MAATREGELEN KAN IK MIJN WONING NIET VERLATEN OM MIJN BUDGETMETER TE HERLADEN. WAT MOET IK DOEN?

Als u uw woning niet kunt verlaten, raden wij u aan om iemand te vragen om in uw plaats naar een oplaadpunt te gaan. Als dat niet mogelijk is, kunt u ons bellen op 078/15.78.01 en zoeken wij samen een oplossing.

ZOEK EEN OPLAADPUNT IN UW BUURT

EENMALIGE FINANCIËLE STEUN

De Waalse regering heeft besloten om twee soorten financiële steun te verlenen. Beide steunmaatregelen zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts één keer worden verkregen. U profiteert ervan als u aan deze voorwaarden voldoet:

  1. Voor houders van een budgetmeter op 1 december 2020: u ontvangt financiële steun van 150 euro voor aardgas en van 50 euro voor elektriciteit als u op 1 december 2020 beschikte over een actieve budgetmeter. Als u in dit geval bent, dient u de kaart van uw budgetmeter in uw meter te stoppen, vervolgens met deze kaart naar een oplaadpunt te gaan (zonder op te laden) en de kaart dan opnieuw in uw budgetmeter te stoppen. De financiële steun wordt dan weergegeven.
  2. Voor huishoudelijke klanten van wie de energielevering tijdelijk is overgenomen door de distributienetbeheerder (als leverancier X): 135 euro aan financiële steun voor aardgas en 230 euro voor elektriciteit voor klanten die energie geleverd krijgen van ORES na een wanbetalingsprocedure die is opgestart tussen 01/07/2020 en 08/12/2020, waarbij de distributienetbeheerders na deze datum tijdelijk geen budgetmeters meer mogen installeren. Deze steun wordt automatisch afgetrokken van de volgende energiefactuur die u van ORES ontvangt als uw energieleverancier.

Budgetmeter - U komt in aanmerking voor een uitzonderlijke COVID-19-maatregel

HOE MIJN BUDGETMETER DEACTIVEREN?

In het kader van de uitzonderlijke steunmaatregelen om de gevolgen van covid-19 te verlichten, kunt u ons vragen om uw budgetmeter te deactiveren. U dient dit telefonisch aan ORES aan te vragen.

U ontvangt vervolgens een kaart voor de deactivering (ofwel via de post, ofwel door zelf naar een ORES-onthaalkantoor te gaan). Bovendien moet u uw huidige kaart in een oplaadterminal stoppen (nadat u de deactivering telefonisch hebt aangevraagd en afhankelijk van wat u hebt afgesproken met uw klantenadviseur).

Wenst u later de voorafbetaling opnieuw te activeren? Vraag dit dan aan ORES.


MIJN BUDGETMETER WERD GEDEACTIVEERD. WAT BETEKENT DIT?

Zodra uw budgetmeter is gedeactiveerd, ontvangt uw energieleverancier hiervan een bericht en verbruikt u energie zonder deze vooraf te betalen. Dit betekent dat u elke maand een voorschot moet betalen dat aan u wordt gefactureerd door uw energieleverancier. U dient deze facturen te betalen binnen de termijn die erop staat vermeld. Als u dit niet doet, riskeert u opnieuw om in een situatie van wanbetaling terecht te komen.

Wenst u de voorafbetaling opnieuw te activeren? Vraag dit dan aan ORES.


HOE KUNT U DE NEGATIEVE KREDIETLIMIET AANVRAGEN EN ACTIVEREN?

Deze maatregel kan toegekend worden in het kader van de uitzonderlijke steunmaatregelen om de gevolgen van covid-19 te verlichten. De maatregel kan slechts één keer geactiveerd worden en kan rechtstreeks telefonisch aangevraagd worden.

Als u in aanmerking komt voor de negatieve kredietlimiet en deze maatregel aan u werd toegekend, dan kunt u die op twee manieren activeren:

  1. hetzij via “gegevensuitwisseling”: u stopt uw kaart dan in een oplaadterminal,
  2. hetzij via een “technische kaart”: u ontvangt via de post een speciale kaart waarmee u de negatieve kredietlimiet kunt activeren.

IK BESCHIK OVER EEN NEGATIEVE KREDIETLIMIET. WAT BETEKENT DIT?

Deze maatregel kan worden toegekend in het kader van uitzonderlijke steunmaatregelen om de gevolgen van covid-19 te verlichten. De maatregel kan slechts één keer geactiveerd worden en kan rechtstreeks telefonisch aangevraagd worden. Bij een negatieve kredietlimiet wordt de budgetmeter niet afgesloten, ook al heeft hij een negatief saldo. Deze regeling geldt voor een bepaalde periode en een bepaald bedrag.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat uw negatieve kredietlimiet -50 euro bedraagt, dan betekent dit dat u energie kunt verbruiken tot uw meter een negatief saldo van -50 euro bereikt. Zodra u deze limiet bereikt, kunt u via de meter uw noodkrediet activeren. Als ook dit laatste krediet uitgeput is, wordt uw meter afgesloten en krijgt u geen energie meer geleverd.

Let op: wanneer u de negatieve kredietlimiet activeert, dan zult u bij uw volgende oplaadbeurt in één keer al uw verbruik en uw noodkrediet in één keer moeten terugbetalen. Als u bijvoorbeeld een bedrag van -50 euro hebt bereikt, dan moet u die 50 euro terugbetalen, plus het bedrag van uw oplaadbeurt (minimaal 0,50 euro), om nog energie te kunnen verbruiken.

Ook als uw meter reeds is afgesloten of als u momenteel uw noodkrediet gebruikt, kunt u de negatieve kredietlimiet nog activeren.


HOE VRAAG IK OM DE VERMOGENSBEGRENZER TE ACTIVEREN?

Deze maatregel wordt alleen maar genomen voor beschermde klanten die over een actieve budgetmeter beschikken. U dient de vermogensbegrenzer telefonisch aan te vragen aan uw sociale leverancier/ORES.

Als u geen energie meer ontvangt:

  • De vermogensbegrenzer kan slechts worden geactiveerd als hij vóór de afsluiting van uw meter beschikbaar was op uw meter.
  • Als de vermogensbegrenzer niet aanwezig was vóór de afsluiting van uw meter en als uw meter reeds een negatief saldo vertoont, dient u uw meter eerst op te laden tot een positief saldo van minstens 0,50 euro vóór de vermogensbegrenzer kan worden geactiveerd.

Deze maatregel is niet bruikbaar als u elektrische verwarming gebruikt. Het beperkte vermogen van de vermogensbegrenzer is onvoldoende voor uw verwarming en uw meter zal dan de hele tijd stilvallen.


DE VERMOGENSBEGRENZER WERD GEACTIVEERD. WAT BETEKENT DIT?

Zodra de vermogensbegrenzer van uw budgetmeter is geactiveerd, kunt u energie verbruiken zonder deze vooraf te betalen (maar u dient ze achteraf wel te betalen), maar met een lager vermogen (10 ampère). Dit betekent dat u slechts een beperkt aantal elektrische apparaten tegelijk kunt gebruiken.

U dient de energie die u met de vermogensbegrenzer verbruikt volledig terug te betalen aan ORES/uw sociale leverancier vóór u opnieuw een normaal vermogen kunt krijgen. U dient de factuur die u ontvangt te betalen binnen de termijn die erop vermeld is. Indien u uw energie niet terugbetaalt, wordt uw dossier in elk geval bezorgd aan de Lokale Energiecommissie.


IK KRIJG STEUN ALS BESCHERMDE AFNEMER. WAT BETEKENT DIT?

Als u een beschermde afnemer bent en u er niet meer in slaagt om uw budgetmeter voor aardgas op te laden om uw hoofdverblijfplaats te verwarmen, dan kunt u steun krijgen om 70% van uw verbruik door het Waalse Gewest te laten betalen.


IK BEN SINDS 15/12 KLANT VAN ORES (ALS SOCIAAL LEVERANCIER OF LEVERANCIER X). HEB IK DAN RECHT OP DE STEUN? EN ALS IK GEEN KLANT MEER BEN SINDS 07/12, HEB IK ER DAN RECHT OP?

Alle klanten die op leverancier X zijn overgestapt, dat wil zeggen dat ze door ORES energie geleverd krijgen na een wanbetalingsprocedure die is opgestart tussen 01/07/2020 en 08/12/2020, waarbij de distributienetbeheerders na deze datum tijdelijk geen budgetmeters meer mogen installeren, ontvangen 230 euro aan steun voor elektriciteit en 135 euro voor gas.

Samengevat: 

  • Als u op 08/12/2020 klant bent bij ORES (als leverancier X), dan hebt u recht op de steun.
  • Dit is ook het geval voor actieve klanten van leverancier X na deze periode (bijvoorbeeld sinds 15/12).
  • Maar als u op 07/12 geen klant van leverancier X meer was, dan kunt u deze steun niet genieten.