Directiecomité

Directiecomité

Opdracht

Krachtens de statuten van de vennootschap kan de Raad van bestuur haar bestuursmacht geheel of deels overdragen aan een Directiecomité conform het Wetboek van vennootschappen.

Aan dit comité wordt het operationele beheer van de vennootschap overgedragen, met inbegrip van het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging hiervan tegenover derden.

De Raad van bestuur stelt de Voorzitter van het Directiecomité aan en ontzet deze ook uit zijn functie na raadpleging van het aanstellings- en bezoldigingscomité.

De voorzitter van het Directiecomité stelt aan de Raad van bestuur de aanstelling en het ontslag van leden van dit comité voor na raadpleging van het Aanstellings- en bezoldigingscomité.

De Raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement van het Directiecomité op.

Leden

VOORZITTER Dhr. Fernand GRIFNÉE
TECHNISCHE AFDELING Dhr. Benoît HOUSSARD
FINANCIËN EN CONTROLLING Mevr. Dominique OFFERGELD
BEHEER VAN DE MARKT EN DE KLANTEN Mevr. Inne MERTENS
INFORMATICA Dhr. Benoît MEDAETS
INFRASTRUCTUREN Dhr. Philippe VAN OPDENBOSCH
PUBLIC AFFAIR & JURIDISCHE ZAKEN Mevr. Isabelle CALLENS
HUMAN RESOURCES Mevr. Chantal PONT
TRANSFORMATIE Dhr. Sébastien MAHAUT

Genodigden

Public Affairs Dhr. Nicolas DE COSTER
Optimum en management control - Financieel reglement Dhr. Frédéric MARIJSSE

Het secretariaat van het Directiecomité wordt verzorgd door Mevr. Audrey REVEILLON