Historiek calorische bovenwaarde - Particulieren & Professionals

Wat is het calorisch vermogen van aardags ?

Bij de jaarlijkse opname van uw meterstand, geeft uw gasmeter uw verbruik in m³ aan. Op uw factuur wordt dit volume omgerekend in kWh. Daarvoor wordt een omrekeningsfactor gebruikt, de zogeheten calorische bovenwaarde (CBW).

ORES verdeelt momenteel 2 soorten gas :

  • arm gas (laag calorisch vermogen) met een CBW tussen 9,53 en 10,75 kWh/m³(n)
  • rijk gas (hoog calorisch vermogen) met een CBW tussen 10,81 en 12,79 kWh/m³(n)

De CBW schommelt elke maand licht, afhankelijk van de samenstelling van het gas. Deze kleine verschillen worden gecompenseerd door de distributiedruk, zodat elke klant dezelfde hoeveelheid energie in 1 m³ gas ontvangt.

We herinneren er bovendien aan dat Nederland heeft aangekondigd dat het de export van gas met laag calorisch vermogen gaat stopzetten. Wij organiseren momenteel de omschakeling van het gasnet voor gas met laag calorisch vermogen naar een gasnet voor gas met hoog calorisch vermogen. Lees hier meer over deze conversie of op de federale website.


Ontdek stap voor stap welk calorisch vermogen u ontvangt :

1. Klik hier en bekijk welk station uw region met gas bevoorraadt.