Kerncijfers

une loupe est posée devant des documents financiers

Kerncijfers

ORES en de DNB's in enkele cijfers:

BedrijfsgegevensJaar 2016
Lengte van het elektriciteitsnet 49.981 km
Lengte van het aardgasnet 9.430 km
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit
(EAN actief en niet actief)
1.437.093
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas
(EAN actief en niet-actief)
525.196
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit 11.613.792 MWh
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas 13.057.183 MWh

 

Sociale cijfers20162015201420132012
Aantal actieve werknemers (uitgedrukt in VTE) 2.229 2.281 2.267 2.271 2.306

 

Investeringen2016
Bruto Investeringen 279 Mio EUR​
Netto investeringen* 250 Mio EUR

*Onder netto investeringen dient men de bruto investeringen waarvan de klanteninterventies in de investeringen afgetrokken werden te verstaan.


Totale investeringen

Netto investeringen in het elektriciteitsnet en aardgasnet (in miljoen euro)

Investissements nets

Verdeling van de investeringen

Becijferde details van de investeringen in het elektriciteitsnet in 2016 per sector

Répartition des investissements électricité 2016

Becijferde details van de investeringen in het aardgasnet in 2016 per sector

Répartition des investissements gaz 2016

Financiële gegevens20162015201420132012
Omzet ORES 564 Mio EUR 579 Mio EUR 556 Mio EUR 554 Mio EUR 571 Mio EUR
Omzet ORES Assets (*) 1.059 Mio EUR 1.064 Mio EUR 991 Mio EUR 992 Mio EUR 896 Mio EUR
Balanstotaal ORES 1.155 Mio EUR 1.014 Mio EUR 737 Mio EUR 664 Mio EUR 661 Mio EUR
Balanstotaal ORES Assets (*) 3.899 Mio EUR 3.840 Mio EUR 3.704 Mio EUR 3.609 Mio EUR 3.653 Mio EUR

(*) Voor de periode 2011-2012 gaat het om gecumuleerde bedragen voor de acht voormalige DNB's die fuseerden om ORES Assets te vormen.


Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS)20162015201420132012
Bedrijfsresultaten (omzet en andere bedrijfsinkomsten met inbegrip van regulatoire saldi) 1.169 Mio EUR 1.170 Mio EUR 1.097 Mio EUR 1.107 Mio EUR 959 Mio EUR
EBITDA 445 Mio EUR 428 Mio EUR 392 Mio EUR 387 Mio EUR 398 Mio EUR
EBIT 292 Mio EUR 286 Mio EUR 258 Mio EUR 258 Mio EUR 275 Mio EUR
Financieel resultaat -77 Mio EUR -57 Mio EUR -82 Mio EUR -70 Mio EUR -75 Mio EUR
Netto resultaat van het boekjaar 157 Mio EUR 149 Mio EUR 170 Mio EUR 183 Mio EUR 199 Mio EUR
Algemeen resultaat van de periode 186 Mio EUR 102 Mio EUR -134 Mio EUR 270 Mio EUR 135 Mio EUR
Liquide activa 409 Mio EUR 380 Mio EUR 395 Mio EUR 504 Mio EUR 580 Mio EUR
Vaste activa 3.769 Mio EUR 3.635 Mio EUR 3.493 Mio EUR 3.365 Mio EUR 3.254 Mio EUR
Financiële schulden 2.013 Mio EUR 1.992 Mio EUR 1.909 Mio EUR 1.937 Mio EUR 2.046 Mio EUR
Totaal eigen vermogen (met inbegrip van regulatoire saldi) 1.550 Mio EUR 1.432 Mio EUR 1.385 Mio EUR 1.582 Mio EUR 1.438 Mio EUR
Balanstotaal (zonder regulatoire saldi) 4.259 Mio EUR 4.153 Mio EUR 3.987 Mio EUR 3.869 Mio EUR 3.254 Mio EUR
Balanstotaal (met inbegrip van regulatoire saldi) 4.313 Mio EUR 4.191 Mio EUR 4.037 Mio EUR 3.956 Mio EUR 4.072 Mio EUR


Financiële verhoudingen20162015201420132012
FP verhouding/ totale balans ORES Assets (*) 43,41% 43,79% 44,80 % 45,10% 44,57%
FP verhouding/ totale geconsolideerde balans(*) 41,40% 41,89% 42,70 % 42,10% 41,10%

(*) Voor 2012 gaat het om gecumuleerde bedragen voor de acht voormalige DNB's die fuseerden om ORES Assets te vormen.