News - Finances NL

News

Algemene aandeelhoudersvergaderingen

De Algemene aandeelhoudersvergadering delibereert over de onderwerpen die op de agenda geplaatst werden. Deze wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

Een gewone algemene vergadering vindt elk jaar plaats tijdens het eerste semester en niet later dan 30 juni. Elke vennoot heeft het recht deel te nemen aan de Algemene vergadering en heeft evenveel stemmen als aandelen die hij/zij bezit (1 aandeel = 1 stem).

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de Algemene aandeelhoudervergadering met raadgevende stem.

De oproep tot de algemene vergadering van ORES cv van 16 juni 2021 is hier beschikbaar.

De documentatie met betrekking tot Financieel verslag en het jaarverslag zijn hier beschikbaar.

Algemene vergaderingen van de obligatiehouders

De Algemene vergadering van de obligatiehouders delibereert over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze kan of moet bijeengeroepen worden door de Raad van bestuur.

Elke obligatiehouder heeft het recht deel te nemen aan de Algemene vergadering en heeft evenveel stemmen als obligaties (1 obligatie = 1 stem).


Obligaties tegen 4,00%, uitgegeven op 2 oktober 2012 en  vervallend op 2 oktober 2021 – voorstel tot wijziging van de voorwaarden, vergezeld van een gedeeltelijk terugkoopbod

Opérateur de Réseaux d’Energies SC (“ORES”) vraagt de toestemming van de houders van de 4% obligaties uitgegeven op 2 oktober 2012 en vervallend op 2 oktober 2021 (de “Obligaties”) voor een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Obligaties. In samenhang met dit verzoek om toestemming van de houders van deze Obligaties, biedt ORES aan om een deel van deze Obligaties tegen contante betaling terug te kopen.  

Ik wil graag meer informatie over deze vraag om toestemming en dit terugkoopbod.
DatumVergaderingLinks
7/11/2013 Algemene vergadering van obligatiehouders (Loyers)

News pour les investisseurs

11/12/2020

De aankondiging van het resultaat van de ORES sc algemene vergadering van obligatiehouders van 11 december 2020 is hier beschikbaar

25/11/2020

Aankondiging van ORES sc van 25 november 2020 met betrekking tot de vaststelling van de spread

10/11/2020

Persbericht van Opérateur de Réseaux d’Energies SC (“ORES”) op de vraagt de toestemming van de houders van de 4% obligaties uitgegeven op 2 oktober 2012 en vervallend op 2 oktober 2021 (de “Obligaties”) voor een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Obligaties. In samenhang met dit verzoek om toestemming van de houders van deze Obligaties, biedt ORES aan om een deel van deze Obligaties tegen contante betaling terug te kopen.

18/03/2020

ORES zet zich volledig in om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Wij hebben uitzonderlijke maatregelen genomen om de bevoorrading met elektriciteit en aardgas te verzekeren. Op die manier willen wij tegelijk onze klanten en ons personeel beschermen en onze openbare dienstverlening in stand houden. Wij dienen onder andere al onze diensten te reorganiseren om aan “social distancing” te doen, zoals de federale regering het voorschrijft. Wij zorgen er ook voor dat gezonde personen niet in contact kunnen komen met besmette personen. Hier vindt u meer informatie over al deze maatregelen: https://www.ores.be/covid-19-maatregelen. Wij hebben al onze personeelsleden concreet geïnformeerd over de beste manier om hun taken veilig uit te voeren en zoveel te vermijden dat zij het virus zouden verspreiden.

In verband met de eventuele financiële gevolgen, vestigt ORES de aandacht op het feit dat er een regelgevend kader geldt voor zijn activiteiten inzake de distributie van elektriciteit en gas.

04/01/2019

Comme suite à l’annonce publiée sur son site en date du 29 octobre 2018, ORES scrl a racheté une partie des obligations qu’elle a émises en octobre 2012 et qui viennent à échéance le 2 octobre 2021 (code ISIN BE6242530952). ORES scrl procède, conformément à l’article 7.6.5 des termes et conditions desdites obligations, à l’annulation des obligations ainsi rachetées. Suite à cette annulation, le montant nominal total de cette émission obligataire sera réduit de EUR 59.400.000,- et s’établira à EUR 290.600.000,-.

29/10/2018

ORES scrl envisage, en fonction des conditions de marché, de racheter une partie des obligations qu’elle a émise en octobre 2012 et qui viennent à échéance le 2 octobre 2021 (code ISIN BE6242530952). Ces rachats s’effectueraient, le cas échéant, à partir du 29 octobre 2018 et s’arrêteraient au plus tard le 31 décembre 2018 et porteraient sur maximum 1.000 obligations sur les 3.500 obligations émises. 

16/03/2018

Le 16 mars 2018, Fernand Grifnée, Administrateur délégué d’ORES et Stéphane Moreau, le CEO de RESA, ont annoncé que les managements des deux entreprises poursuivaient l’analyse sur les possibilités de synergies entre les deux gestionnaires de réseaux de distribution et que toute décision sur un éventuel rapprochement serait prise en temps opportun, par les actionnaires respectifs des entités concernées.

07/03/2018

ORES a introduit auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) un projet.  Il porte sur l’obtention d’un prêt pour financer une partie significative du programme d’investissements 2018-2022 lié au renouvellement et à la modernisation de ses réseaux dans les années à venir.  Le communiqué de la BEI et d'ORES relatif à l’octroi de ce financement est disponible ici.

Plus de news ORES