Nieuws en pers

Nieuws en pers

 • Uitnodiging voor de openbare Raad van Bestuur

  Uitnodiging

  Geachte heer, mevrouw,

  Zoals bepaald in artikel L1532-1, §2 van de “Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation” organiseert de intercommunale ORES Assets haar voor het publiek toegankelijke Raad van Bestuur op woensdag 25 november 2020 om 11 uur in haar gebouw, Avenue Jean Mermoz 14 in 6041 Gosselies.

  Dit is de agenda van deze openbare zitting:

  • Voorstelling van het jaarverslag dat door de Algemene Vergadering van 18 juni 2020 werd goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar 2019
  • Vraag- en antwoordsessie

  Indien u aanwezig wenst te zijn op deze voor het publiek toegankelijke jaarvergadering, dan dient u zich uiterlijk op 16 november 2020 via e-mail in te schrijven op dit adres: infosecretariatores@ores.be, of telefonisch op het nr. 087/59.37.49.

  Elke deelnemer is verplicht om zich vooraf in te schrijven, zodat wij u in de beste omstandigheden kunnen ontvangen, met inachtname van alle geldende gezondheidsregels. Uw voorafgaande inschrijving stelt ons ook in staat om de organisatiemaatregelen van de vergadering te toetsen aan het aantal ingeschreven deelnemers en ze eventueel te wijzigen door een videoconferentie op te zetten.

  Uitnodiging voor de openbare Raad van Bestuur op woensdag 25 november 2020.

 • Eerste injectie van groen gas in het Waalse gasnet

  communiqué de presse

  De eerste Waalse site voor de injectie van biomethaan in het gasnetwerk is nu operationeel. Deze doorbraak bevordert niet alleen de energietransitie in Wallonië, maar draagt ook bij tot het totstandkomen van een nieuw model van circulaire energie.

 • E-Cloud-project: balans van het eerste experiment met een gebruikersgemeenschap van hernieuwbare energie voor bedrijven in Wallonië

  communiqué de presse

  DOORNIK, 22 september 2020 – Naburige bedrijven die de elektriciteitsproductie van hun zonnepanelen en een windmolen met elkaar delen, dat is het doel van het E-Cloud-project dat in het bedrijvenpark Doornik-West werd opgezet. Een jaar na het opstarten van het project is het tijd om een balans op te maken over de eerste concrete en efficiënte gebruikersgemeenschap van hernieuwbare energie in Wallonië.

 • ORES, de SWDE, Proximus en VOO gaan samen om alle aansluitingen van hun klanten op één enkele dag te verwezenlijken.

  Persbericht

  Een primeur voor België! Vier operatoren bundelen hun krachten rond een nieuwe dienst die “Connect My Home” werd gedoopt en die de klanten voorstelt de aansluitingswerken voor elektriciteit, aardgas, water, telefoon en internet op één enkele dag te verwezenlijken via één enkele aanvraag, één enkele offerte en zonder meerkosten.

 • GEZAMENLIJK PERSBERICHT

  Persbericht

  De periode waarin de voorafbetaling van de budgetmeters was opgeschort, een maatregel in verband met COVID-19, eindigt op 30 juni. Klanten met een budgetmeter dienen zich vóór deze datum naar een oplaadpunt te begeven. Doen ze dat niet, dan wordt hun elektriciteitslevering afgesloten. Bovendien ontvangen zij een premie van € 100 voor elektriciteit en € 75 voor aardgas in het kader van de steun die de Waalse regering verleent.

 • COVID-19 - ORES neemt alle nodige maatregelen om de continuïteit van de energiedistributie in Wallonië te verzekeren.

  Persmededeling

  In het kader van de algemene mobilisatie in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, neemt ORES preventiemaatregelen om de continuïteit van de elektriciteits- en aardgasbevoorrading voor openbare diensten, ondernemingen en huishoudens in de beste omstandigheden op het vlak van veiligheid en gezondheid te verzekeren.

 • ORES vervangt 455 000 verlichtingspunten in het Waalse Gewest

  Persbericht

  Op maandag 2 december brengt ORES de Waalse burgemeesters en actoren uit de energiesector in Namen samen rond het thema van de gemeentelijke openbare verlichting en de overstap naar leds: 50 000 verlichtingspunten werden reeds veranderd en 405 000 worden dat in de komende jaren. Met in het vooruitzicht voor de 200 betrokken steden en gemeenten een reductie van het totaalverbruik van 102 gigawattuur, het equivalent van 30 000 ton CO2-uitstoot dat vermeden wordt en een besparing van 21 miljoen euro per jaar.

 • "E-Cloud": collectief zelfverbruik ten dienste van de bedrijven met een besparingspotentieel van 8 tot 14% op de elektriciteitsfactuur

  Persbericht

  In Wallonië zullen de lokale energiegemeenschappen binnenkort meerdere buren de mogelijkheid bieden om zich te verenigen om lokale hernieuwbare energie te produceren en te verbruiken. ORES vult deze ambitie al in met het collectieve consumptie-initiatief "E-Cloud" dat op 1 juli 2019 van start is gegaan.

 • L’Assemblée générale d’ORES approuve les comptes 2018 et la constitution de la société Comnexio

  ORES poursuit sa transformation tout en continuant d’investir dans les réseaux de distribution. Le résultat annuel consolidé du groupe pour 2018 se maintient au niveau de celui de 2017 grâce aux efforts internes de maîtrise des coûts.

 • ORES GAAT GROENE LENING VAN 160 MILJOEN EURO AAN BIJ BNP PARIBAS FORTIS

  Persbericht

  ORES sloot zijn eerste ‘Green Loan’ bij BNP Paribas Fortis. De groene lening van 160 miljoen euro is een van de belangrijkste ooit in de Belgische energiedistributiesector. Met dit kredietinstrument zal ORES een aantal groene projecten geheel of gedeeltelijk kunnen financieren die erop gericht zijn de energiedistributienetten te verbeteren en zo meer energie-efficiëntie en een betere aansluiting van de hernieuwbare energiebronnen te realiseren.