Nieuws en pers

Nieuws en pers

 • "E-Cloud": collectief zelfverbruik ten dienste van de bedrijven met een besparingspotentieel van 8 tot 14% op de elektriciteitsfactuur

  Persbericht

  In Wallonië zullen de lokale energiegemeenschappen binnenkort meerdere buren de mogelijkheid bieden om zich te verenigen om lokale hernieuwbare energie te produceren en te verbruiken. ORES vult deze ambitie al in met het collectieve consumptie-initiatief "E-Cloud" dat op 1 juli 2019 van start is gegaan.

 • L’Assemblée générale d’ORES approuve les comptes 2018 et la constitution de la société Comnexio

  ORES poursuit sa transformation tout en continuant d’investir dans les réseaux de distribution. Le résultat annuel consolidé du groupe pour 2018 se maintient au niveau de celui de 2017 grâce aux efforts internes de maîtrise des coûts.

 • ORES GAAT GROENE LENING VAN 160 MILJOEN EURO AAN BIJ BNP PARIBAS FORTIS

  Persbericht

  ORES sloot zijn eerste ‘Green Loan’ bij BNP Paribas Fortis. De groene lening van 160 miljoen euro is een van de belangrijkste ooit in de Belgische energiedistributiesector. Met dit kredietinstrument zal ORES een aantal groene projecten geheel of gedeeltelijk kunnen financieren die erop gericht zijn de energiedistributienetten te verbeteren en zo meer energie-efficiëntie en een betere aansluiting van de hernieuwbare energiebronnen te realiseren.

 • Geconsolideerd jaarresultaat en EBITDA bij ORES met respectievelijk 4,4% en 12% gestegen

  Persbericht

  De leden van de Raad van Bestuur van ORES Assets zullen aan de Algemene Vergadering van juni eerstkomende voorstellen om een dividend van 105,5 M€ uit te keren aan de gemeentelijke aandeelhouders.

 • ORES et RESA poursuivent l'analyse des scénarios d'évolution pour leurs deux entreprises

 • Officiële start van de omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas

  Persbericht

  Met de voorstelling van de campagne voor de omschakeling van arm naar rijk (aard)gas, gaven de federale minister van Energie, Marie Christine Marghem, en de regionale ministers van Energie Céline Fremault en Jean-Luc Crucke, de officiële start van de omschakeling.

 • Feestelijke opening van een openbare oplaadzuil voor elektrische voertuigen in Moeskroen

  Duurzame mobiliteit

  De stad Moeskroen en ORES openen vandaag een oplaadzuil voor elektrische voertuigen op de openbare weg. Het is de 22e oplaadzuil die ORES in een Waalse gemeente plaatst.

 • ORES reageert op de beschuldigingen van het tijdschrift Le Vif “Laten we niet veralgemenen. Bij feiten blijven is de boodschap.”

  ORES reageert op het belastend dossier dat Le Vif vandaag heeft gepubliceerd en betreurt de veralgemening en het feit dat Le Vif duidelijk het imago van ORES wil schaden in de huidige context.

 • ORES zet de rationalisatie van zijn beleid voort: in vier jaar tijd werden zeven intercommunales en meer dan 300 mandaten afgeschaft

  Na maandenlang overleg met de aandeelhouders hebben de raden van bestuur van de twee ondernemingen die samen de groep ORES vormen (ORES Assets cvba en ORES cvba) nieuwe maatregelen goedgekeurd voor de rationalisatie van het bedrijf.

 • Inhuldiging van een openbare elektrische oplaadzuil in Chapelle-lez-Herlaimont

  De gemeente Chapelle-lez-Herlaimont en ORES openen vandaag een oplaadzuil voor elektrische voertuigen op de openbare weg. Een goed moment voor ORES om de balans op te maken van haar 'ORES mobiliteit'-aanbod.