Open Data NL

Open Data

ORES wil via zijn Open Data-aanpak en als speler in de energietransitie energiegegevens voor iedereen beschikbaar stellen en tegelijk zijn opdrachten als netbeheerder, partner van de overheden en marktfacilitator uitvoeren.

Deze gegevens zijn bedoeld voor verschillende toepassingen en partners, zoals klanten, lokale overheden, regeringen, actoren uit de academische wereld, bedrijven die werken rond innovatie, Europese projecten, private of overheidsadministraties, …

Bovendien verbindt ORES zich ertoe om, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, geen persoonsgegevens bekend te maken.