Gemeentelijke verkaveling of met sociaal karakter - Overheden

un ensemble de maison dans un lotissement communal

GEMEENTELIJKE VERKAVELING OF MET SOCIAAL KARAKTER

Onder gemeentelijke verkaveling dient men te verstaan een verkaveling die door de gemeentes op hun grondgebied gebeurt.

Onder verkaveling met sociaal karakter dient men een verkaveling te verstaand die bepaald wordt door de Waalse code voor huisvesting en uitgevoerd door:

  • huisvestingsmaatschappijen (Société wallonne du Logement, Société Régionale Terrienne, Logis Militaire) ;
  • gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Intercommunales, die hun terrein verkavelen.