Kosteloosheid en premies - Overheden

Kosteloosheid en premies

Zin om over te stappen op aardgas? Aarzel niet, de standaardaansluiting is gratis en u kunt genieten van € 250 tot € 400 aan ORES-premies!

841 aangeboden

ORES biedt u de standaardaansluiting aan.

Meer weten

 • U bent een particuliere klant en wenst aardgas te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden (privégebruik, in het gezin).
 • De afstand tussen uw meter en het punt voor aansluiting op het net is maximaal 8 meter, vermeerderd met de eventuele oversteek van de weg.
 • U dient aardgas te verbruiken (en dus te gebruiken) binnen de 12 maanden die volgen op het uitvoeren van de aansluiting. In het tegengestelde geval zullen de posten die gratis uitgevoerd werden (vermindering) u aangerekend worden.
 • De capaciteit van de gevraagde aansluiting is lager dan of gelijk aan 10 m3 (n) per uur (wat in de meeste gevallen volstaat voor familiaal gebruik).

250 voor nieuwbouw

ORES biedt €250 aan voor de installatie van een condensatieketel op aardgas in een particuliere nieuwbouw.

Voorwaarden

U kunt de ORES-premie aanvragen vanaf de datum van de inwerkingstelling van uw gasmeter en ten laatste 6 maanden na deze inwerkingstelling door dit formulier in te vullen en een kopie van uw factuur toe te voegen (waarop het type van uw geïnstalleerde verwarming aangegeven wordt).

 • Uw bestelt uw aansluiting op het aardgasdistributienet (door het ORES-aanbod te aanvaarden) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
 • Uw woning dient gelegen te zijn aan het aardgasnet.
 • U installeert een hoogrendementscondensatieketel (HR Top) op aardgas.
 • U vraagt de inwerkingstelling van uw gasmeter binnen de 12 maanden die volgen op de uitvoering van de aansluiting (met uitzondering van vertraging die te wijten is aan ORES).
 • U vraagt de premie ten laatste 6 maanden na de inwerkingstelling van uw meter aan door dit formulier in te vullen en ingevuld via De Post :
  ORES klantendienst
  BP 10008
  5060 Sambreville
  of per e-mail, naar ORES terug te sturen, door er een factuur van uw nieuw verwarmingssysteem op aardgas bij te voegen.

De premie is enkel van toepassing op een particuliere aansluiting van nieuwe gebouwen die nog niet over een verwarmingssysteem beschikken. Er zal slechts één premie per meter en per klant toegekend worden.

400 voor een omschakeling

Vervang uw oude verwarmingsinstallatie door een systeem op aardgas en ontvang € 400 aan premies.

Voorwaarden

U kunt de ORES-premie aanvragen vanaf de datum van de inwerkingstelling van uw gasmeter en ten laatste 6 maanden na deze inwerkingstelling door dit formulier in te vullen en een kopie van uw factuur toe te voegen (waarop het type van uw geïnstalleerde verwarming aangegeven wordt).

 1. Uw woning is niet aangesloten op het aardgasdistributienet
  • Uw bestelt uw aansluiting op het aardgasdistributienet (door het ORES-aanbod te aanvaarden) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
  • Uw woning dient gelegen te zijn aan het aardgasnet.
  • U vervangt uw oude verwarmingsinstallatie door een systeem op aardgas: hoogrendementscondensatieketel (HR Top) of verwarmingsketel (HR+), convector of hoogrendementskachel (HR+).
  • U vraagt de inwerkingstelling van uw gasmeter binnen de 12 maanden die volgen op de uitvoering van de aansluiting (met uitzondering van vertraging die te wijten is aan ORES).
  • U vraagt de premie ten laatste 6 maanden na de inwerkingstelling van uw meter aan door dit formulier) in te vullen en ingevuld via De Post :
   ORES klantendienst
   BP 10008
   5060 Sambreville
   of per e-mail, naar ORES terug te sturen, door er een factuur van uw nieuw verwarmingssysteem op aardgas bij te voegen.

  Er zal slechts één premie per meter en per klant toegekend worden.

 2. Uw woning is reeds aangesloten op het aardgasdistributienet en u stelt uw aardgasmeter in werking tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
  • U vervangt uw oude verwarmingsinstallatie door een systeem op aardgas: hoogrendementscondensatieketel (HR Top) of verwarmingsketel (HR+), convector of hoogrendementskachel (HR+).
  • U vraagt de inwerkingstelling van de gasmeter.
  • U vraagt de premie ten laatste 6 maanden na de inwerkingstelling van uw meter aan door dit formulier in te vullen en ingevuld via De Post :
   ORES klantendienst
   BP 10008
   5060 Sambreville
   of per e-mail naar ORES terug te sturen, door er een factuur van uw nieuw verwarmingssysteem op aardgas bij te voegen.

  Er zal slechts één premie per meter en per klant toegekend worden.

  Wanneer u reeds aardgas gebruikt voor de keuken en u installeert een aardgasketel (HR Top) voor de verwarming, heeft u ook recht op de premie van 400 euro.

Andere premies zijn beschikbaar in het Waals Gewest

Ontdek ze snel op de website énergie wallonie
Energie wallonie website