ORES Sociale leverancier - Overheden

des hommes miniatures portent une prise électrique pour la brancher

ORES SOCIALE LEVERANCIER

ORES als energieleverancier

In bepaalde gevallen wordt ORES sociale leverancier of tijdelijke leverancier (leverancier X).


Sociale leverancier van beschermde klanten

Wanneer een inwoner van uw gemeente het statuut federaal beschermde klant heeft, kan hij zijn energieleverancier kiezen: ofwel een commerciële leverancier, ofwel een sociale leverancier.

Wanneer een inwoner van uw gemeente het statuut regionaal beschermde klant heeft, kan hij enkel bevoorraad worden door een sociale leverancier.

In beide gevallen wordt de elektriciteit aan het sociaal tarief gefactureerd.


Tijdelijke leverancier

In bepaalde situaties die door de regionale wetgeving voorzien worden, bevoorraadt ORES tijdelijk niet beschermde klanten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we er niet in slagen om binnen de opgelegde termijn van 40 dagen een budgetmeter te plaatsen. Van zodra de meter geïnstalleerd is, keert de klant terug naar zijn commerciële leverancier. Het verbruik dat tijdens deze periode geregistreerd wordt, zal gefactureerd worden aan het door het CREG goedgekeurde maximumtarief.

Om meer te weten te komen over de verplichtingen inzake openbare diensten met sociaal karakter die ORES opneemt :

RAADPLEEG ONZE BROCHURE