Rechten en plichten - Overheden

une main tient une ampoule illuminée

Rechten en plichten

De rechten van de beschermde klant De plichten van de beschermde klant
Federaal beschermde klant


 1. Een beschermde klant geniet van het sociaal tarief, dat is de laagste prijs van de markt. Deze prijs is bij eender welke leverancier dezelfde en dat los van de woonplaats van de beschermde klant.
 2. Een beschermde klant heeft het recht door zijn DNB bevoorraad te worden als sociale leverancier..
 3. Wanneer hij bevoorraad wordt door de sociale leverancier en hij over een budgetmeter beschikt voor de elektriciteit, heeft de beschermde klant het recht gedurende beperkte tijd en onder bepaalde voorwaarden met een vermogensbegrenzer energie te verbruiken. Deze energie is niet gratis!
 4. Wanneer een beschermde klant door de sociale leverancier bevoorraad wordt en hij over een budgetmeter voor gas beschikt, dan heeft hij -tijdens de winterperiode en enkel wanneer zijn middelen het niet toelaten om in die periode verwarming te voorzien- het recht om beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 1. Een beschermde klant dient zelf zijn energieleverancier op de hoogte te brengen van zodra het statuut van federaal beschermde klant ingetrokken wordt. Wanneer hij bevoorraad wordt door een DNB / sociale leverancier, zal hij een andere leverancier moeten zoeken. Indien hij dit niet doet, zal het verbruik hem aan de maximumprijs aangerekend worden. De DNB kan als sociale leverancier ook om het afsluiten vragen.
 2. De beschermde klant dient ervoor te zorgen dat zijn energieleverancier de vernieuwing van zijn beschermingsattest wel degelijk ontvangt (wordt normaal gezien automatisch verstuurd). Wanneer het organisme dat zijn uitkeringen stort hem een document voor de vernieuwing van de bescherming stuurt, dient hij dit onmiddellijk naar zijn leverancier door te sturen.
 3. De beschermde klant moet zijn (commerciële of sociale) leverancier van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van zijn verbruik op de hoogte brengen, ook bij betalingsproblemen.
Regionaal beschermde klant 1. Een beschermde klant geniet enkel van het sociaal tarief wanneer zijn DNB ook zijn energieleverancier is: men heeft het dan over een DNB/sociale leverancier.
 2. Een beschermde klant krijgt zijn energie geleverd door zijn DNB als sociale leverancier tenzij deze dat expliciet weigert (in dat geval blijft hij bij een commerciële leverancier aan de contractuele prijs en kan hij ook niet genieten van de hierna opgesomde voordelen).
 3. Wanneer een beschermde klant bevoorraad wordt door de sociale leverancier en hij over een budgetmeter beschikt voor de elektriciteit, heeft de beschermde klant het recht - gedurende beperkte tijd en onder bepaalde voorwaarden - met een vermogensbegrenzer energie te verbruiken. Opgelet, deze energie is niet gratis!
 4. Wanneer een beschermde klant door de sociale leverancier bevoorraad wordt en hij over een budgetmeter voor gas beschikt, dan heeft hij -tijdens de winterperiode en enkel wanneer zijn middelen het niet toelaten om in die periode verwarming op gas te voorzien- het recht om beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 1. De beschermde klant moet elk jaar een nieuw attest bezorgen aan zijn DNB/sociale leverancier. Hij kan dit document aanvragen bij het organisme dat zijn uitkeringen betaalt.
 2. De beschermde klant dient zelf zijn energieleverancier op de hoogte te brengen van zodra het statuut van federaal beschermde klant ingetrokken wordt. Wanneer hij bevoorraad wordt door een DNB sociale leverancier, zal hij een andere leverancier moeten zoeken. Indien hij dit niet doet, zal het verbruik hem aan de maximumprijs aangerekend worden. De DNB kan als sociale leverancier ook om het afsluiten vragen.
 3. De beschermde klant moet zijn (commerciële of sociale) leverancier van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van zijn verbruik op de hoogte brengen, ook bij betalingsproblemen