Storingen en onderbrekingen - Overheden

illustration de la carte de visualisation en direct des pannes et interruptions

U HEBT GEEN ELEKTRICITEIT MEER ?

Met één muisklik ontdekt u of er een stroomstoring of geplande onderbreking is.

Het volstaat uw postcode in te voeren en alle storingen en geplande onderbrekingen die een invloed kunnen hebben op uw woning zullen op de kaart verschijnen. Klik op het pictogram om extra informatie weer te geven, in het bijzonder :

  • de live toestand van de situatie
  • het voorziene einduur
  • de eventuele plaatsing van een stroomgroep tijdens een geplande onderbreking

Storing aan de gang Storing opgelost Stroomgroep
Geplande onderbreking aan de gang Geplande onderbreking afgelopen of geannuleerd Geplande onderbreking zit eraan te komen

Disclaimer

Deze interactieve kaart is bestemd om algemene informatie te geven over de geplande of niet-geplande onderbrekingen op het distributienet van ORES. Hoewel ORES zich inspant om de informatie te verschaffen waarvan ze acht dat deze up-to-date en exact is, kan ORES niet garanderen dat de interactieve kaart volledig is en dat alle verschafte informatie passend, exact en volledig is. ORES behoudt zich het recht voor op elk moment, en zonder voorafgaande melding, wijzingen en correcties aan te brengen op deze interactieve kaart. ORES kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die verschaft wordt op deze interactieve kaart of voor het ontbreken van specifieke informatie. ORES nodigt de gebruiker uit de algemene gebruiksvoorwaarden van zijn website aandachtig te lezen. Door het gebruik van de interactieve kaart via de website, aanvaardt de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden van de website zonder enig voorbehoud. ORES kan deze op elk moment wijzigen.


U vindt geen storing of geplande onderbreking die een invloed kan hebben op uw gebouw of u stelt een gevaarlijke situatie of schade aan het net vast ?

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA HET NUMMER 078/78.78.00.

De onderbreking is opgelost, maar u heeft nog steeds geen elektriciteit ?

Controleer of de oorzaak niet bij uw interne installatie ligt. Hiervoor volstaat het de hoofdzekering, het differentieel en daarna de stoppen neer te laten en vervolgens in dezelfde volgorde weer omhoog te plaatsen. Neem contact met ons op via het nummer 078/78.78.00 wanneer u nog steeds geen elektriciteit heeft.

Overzicht van de geplande onderbrekingen

De elektriciteitslevering kan tijdelijk onderbroken worden omwille van werken of incidenten aan het distributienet.

In deze tabel vindt u alle informatie over dit onderwerp per regio, voor het huidige jaar en de vorige jaren.