HET SOCIAAL TARIEF/ HET MAXIMUMTARIEF - Overheden

une maison est entourée d'une écharpe blanche et rouge

HET SOCIAAL TARIEF/ HET MAXIMUMTARIEF

HET SOCIAAL TARIEF

Het sociaal tarief wordt om de drie maand berekend en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, CREG.Dit tarief is hetzelfde voor heel België en voorbehouden voor beschermde klanten.

Op het vlak van elektriciteit komen de sociale tarieven overeen met drie soorten meters: eenvoudig tarief (normaal tarief), tweevoudig uurtarief en exclusief nachttarief. Voor gas bestaat er slechts één sociaal tarief.

HET MAXIMUMTARIEF

Dit wordt om de drie maand berekend door de distributienetbeheerder (DNB) en goedgekeurd door de CREG.

Dit tarief wordt toegepast voor klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden :

  • wanneer de DNB hun sociaal leverancier is, maar wanneer ze hun statuut als beschermde klant verloren hebben en nog geen andere leverancier gekozen hebben;
  • wanneer de DNB hun tijdelijke leverancier wordt.

We raden deze personen aan hun situatie zo snel mogelijk in orde te brengen, aangezien wanneer dit tarief toegepast wordt, ze de hoogste marktprijs betalen.