Uw EAN-code kennen - Overheden

Uw EAN-CODE KENNEN

Hoe uw EAN-code herkennen ?

De EAN-code is het identificatienummer van uw aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet.

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. Deze code hoort altijd bij een bepaald adres (leveringspunt) en niet bij een persoon. U neemt de code dus niet mee als u verhuist.


Waar vindt u uw meternummer?

U kunt uw EAN-code snel terugvinden op deze plaatsen:

  • uw energiefactuur (maandelijkse factuur of afrekeningsfactuur) 
  • uw klantenzoneop de website van uw energieleverancier
  • de ORES-offerte (als u een aanvraag voor dienstverlening hebt ingediend) 

Beschikt u niet over een factuur?

U kunt uw EAN-code aanvragen via ons online formulier. Hou uw meternummer bij de hand. U vindt dit nummer op de voorzijde van uw meter. Noteer alle cijfers vóór het streepje, inclusief één of meerdere cijfers 0 aan het begin van het nummer.

Wij sturen u dan later uw EAN-code.