Wat is een beschermde klant? - Overheden

des mains ouvertes tiennent un papier découpé en forme d'une famille

WAT IS EEN BESCHERMDE KLANT?

Dat is een klant waarvan de financiële of sociale situatie zodanig is dat Belgische of regionale wetgeving een beschermingsstatuut voorziet.

Elke klant - of samenwonende of kind dat onder hetzelfde dak leeft - die voldoet aan de criteria die door de Federale overheid (federaal beschermde klant) of door Wallonië (regionaal beschermde klant) bepaald zijn, geniet van het statuut 'beschermde klant' en krijgt hulpmaatregelen, waaronder in het bijzonder het sociaal tarief.

krijgt hulpmaatregelen, waaronder in het bijzonder het sociaal tarief. Wilt u één van uw ingeschrevenen helpen bij zijn verzoek? Raadpleeg de criteria om het statuut van beschermde klant te krijgen op de site van het CWaPE.

Wenst u ORES als leverancier ?

NAAR HET FORMULIER BESCHERMDE KLANT

Het sociaal tarief

Een federaal beschermde klant geniet van het sociaal tarief (het laagste tarief van de markt en hetzelfde voor heel België), ongeacht of hij energie krijgt van een leverancier of van zijn distributienetbeheerder (DNB) als 'sociale leverancier'.

Een regionaal beschermde klant geniet van het sociaal tarief wanneer de energie geleverd wordt door zijn DNB die op dat ogenblik zijn sociale leverancier wordt.

Herinnering: wanneer één van uw burgers zijn statuut van federaal of regionaal beschermde klant verliest, dient hij onmiddellijk zijn sociale leverancier hiervan op de hoogte te brengen en van leverancier te veranderen. Indien hij dit niet doet, bestaat het risico dat het maximumtarief toegepast wordt, en zelfs voor de plaatselijke commissie 'verlies van bescherming' te verschijnen die zou kunnen beslissen de leveringen te stoppen.


En de andere beschermingsmaatregelen?

Naast het sociaal tarief genieten de beschermde klanten van uw gemeente nog andere beschermingsmaatregelen, in het bijzonder bij betalingsmoeilijkheden.

In dat geval kan de sociale leverancier gratis een budgetmeter in hun woning plaatsen.

De beschermde klant betaalt dan zijn energie vooraf via een oplaadbare elektronische kaart.

Voor zijn gasbudgetmeter mag hij, onder bepaalde voorwaarden, over een hulp beschikken, om tijdens de winter zijn behoefden te garanderen.

In de door de wetgever voorziene situaties zal de Plaatselijke commissie voor energie van uw gemeente het dossier behandelen. ​

KLIK HIER OM MEER TE WETEN OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BESCHERMDE KLANT