OPENBARE VERLICHTING : we stappen over op LED - Overheden

MODERNISERING VAN UW OPENBARE VERLICHTING

"We stappen over op LED" met ORES

Als gevolg van een beslissing van de Waalse regering van 14/09/2017 wordt het volledige Waalse verlichtingspark vervangen door minder energieverslindende & technologisch efficiëntere bronnen. Tegen 2030 zullen 455.000 lichtpunten in het grondgebied dat door ORES wordt gedekt, in het kader van een uitgebreid programma dat de naam e-LUMIN kreeg, worden uitgerust met ledlampjes.

VERLOOP VAN DE OPERATIES

Het actieplan voor de overstap naar led werd door ORES bestudeerd op basis van technologische en gemeentelijke realiteiten en komt neer op twee prioriteiten:

 • het vervangen van 100.000 lampen van het type lagedruknatriumlampen (NaLP-lampen) die in de loop van de eerste 5 jaar worden vervangen omdat ze verouderd zijn.
 • het vervangen vanaf 2020 van de meest energieverslindende lampen om zo snel mogelijk de eventuele energiebesparing te realiseren.

ORES zal progressief en harmonieus tewerk gaan in deze vervanging naargelang de samenstelling van de bestaande parken en om een evenwichtige vooruitgang te boeken in de overstap naar led tussen alle gemeenten.

IN UW GEMEENTE

    1. Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen uw gemeente en ORES voor de gehele duur van het  Besluit van de Waalse Regering. Dit bepaalt de toepassing ervan en garandeert de neutraliteit van de operatie voor de gemeentebudgetten en de globale visie van de ontplooiing tot 2029.
    2. Onze diensten behandelen de dossiers van:
     • De te vervangen lichtpunten
     • Het voorgestelde soort materiaal
     • De financieringsmogelijkheden
     • De verwachte energiebesparingen

Er wordt per dossier een offerte ingediend die het voorwerp uitmaakt van een goedkeuring door de gemeentelijke overheden. Wanneer de offerte door de gemeente wordt aanvaard, wordt de formele beslissing voor het uitvoeren van de werken genomen. Deze houdt dus de renovatiemodaliteiten van het park in de hand.

Een aanzienlijk deel van de vervangingskosten wordt gedekt door een openbare dienstverplichting (ODV). Het saldo wordt gefinancierd door de energiebesparingen die gedaan worden door het plaatsen van ledlampen. Voor verlichtingstoestellen die niet door de ODV worden gedekt, wordt de financiering volledig gedragen door de gemeenten (ROI in enkele jaren). Voor elke offerte hebt u twee betalingsmogelijkheden; ofwel een onmiddellijke betaling ofwel een terugbetaling van een voorfinanciering aan ORES in 15 jaar. Bovendien kunnen onze diensten u helpen bij het opstellen van een ‘Energiebesparingsdossier’ om zo de kost voor de ontplooiing van led op te nemen in het budget dat door de toezichthoudende instantie wordt opgelegd.

Raadpleeg onze brochure

De voordelen van led

  une ampoule plus verte de basse consommation MILIEU

Na 10 jaar schat men dat 30.000 ton CO2-emissie kan worden vermeden dankzij led, wat gelijk is aan 15.000 voertuigen.. De emissie die hierdoor wordt vermeden, helpt u bij het respecteren van uw verbintenissen in het kader:

 • van het Burgemeestersconvenant
 • van het POLLEC-plan (Lokaal Energie- en Klimaatbeleid)

  icône nouveauté MODERNISERING

Amélioration de l'image de la commune et modernisation du parc communal d'éclairage public :

 • Amélioration de l’identité visuelle du parc communal par une meilleure uniformité
 • Meilleur rendu des couleurs
 • Diminution de la pollution lumineuse
 • Diminution remarquable des consommations
 • Instantanéité de l’allumage

  BESPARINGEN

Leds hebben een hoog lichtrendement (efficiënter omzetten van elektriciteit in licht) en een langere levensduur. Bovendien is de onderhoudskost minimaal aangezien de ledtechnologie erg weinig interventies vraagt: Geschatte energiebesparingen per jaar voor het volledige ORES-park na 10 jaar:

 • 102 GWh =verbruik van 29.000 gezinnen
 • 17 M€ excl. btw – 21 M€ incl. btw

Het Besluit van de Waalse regering

De openbare verlichting is een dienst die u aan de bevolking levert:

  • voorkomt het onveiligheidsgevoel 's nachts
  • zet het gemeentelijk erfgoed in de kijker

  Om u toe te laten een efficiënte openbare verlichting te verzekeren, hebben het Decreet van 5 maart 2008 en het Besluit van de Waalse regering van 6 november 2008 het onderhoud en de verbetering van de openbare verlichting opgenomen in de openbare dienstverplichtingen (ODV) ten laste van de distributienetbeheerders (DNB) als ORES.

  Sinds september 2017 voorziet het Besluit van de Waalse regering een nieuwe opdracht voor ORES: een moderniseringsplan voorstellen en ontwikkelen om alle armaturen met ontladingslampen (meest energieverslindend) te vervangen door installaties die de beste technologieën gebruiken op het vlak van verlichting. Het Besluit van de Waalse regering heeft betrekking op de ODV-verlichtingstoestellen (het merendeel van het park, waarbij de onderhoudskosten worden gedekt door het tarief van ORES) en de niet-ODV (waarbij de onderhoudskosten ten laste zijn van de gemeente) openbare verlichting die door ORES wordt beheerd en indien nodig de vervanging van de gebogen uiteinden en de steunen.

  MEER INFORMATIE NODIG?

  Aarzel niet om uw regionale contactpersonen te contacteren.