Windenergie - Overheden

des éoliennes sont dans un champs ensoleillé

Windenergie

Wat is windenergie?

Formulieren downloaden

Windenergie is een hernieuwbare energie. De elektriciteit wordt opgewekt doordat schroefbladen of structuur van een windmolen, ook wel elektrische windturbine genoemd, aan het draaien wordt gebracht.

Met een windmolen, kunt u uw woning of uw gebouw van elektriciteit voorzien en instaan voor uw verschillende behoeften op het vlak van elektriciteit.

Wanneer uw installatie meer elektriciteit dan nodig produceert, kunt u de overtollige energie injecteren in het net van ORES. Deze gaat niet verloren en zal van uw verbruik afgetrokken worden.

ORES is dus uw partner en blijft, via het net, garant staan voor uw bevoorradingsveiligheid wanneer uw windmolen onvoldoende elektriciteit produceert.

De Waalse overheden hebben onder de vorm van groene certificaten een ondersteuningsmechanisme voorzien voor de productie van windenergie. De groene certificaten, die toegekend worden a rato van uw elektriciteitsproductie, kunnen gevaloriseerd worden op een specifieke markt en zo bijdragen tot de rendabiliteit van uw investering.


Raadpleeg de website van de CWaPE, voor meer details over de groene certificaten.

De verkoop van groene certificaten

U wenst een windmolen te installeren of de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van uw windinstallatie ?

Meer informatie