ELEKTRICITEITS- OF SPANNINGSPROBLEMEN

ELEKTRICITEITS- OF SPANNINGSPROBLEMEN: IN 3 STAPPEN NAAR EEN OPLOSSING

Werken uw elektrische toestellen niet meer? Schijnt uw verlichting minder helder? Schakelt uw omvormer zichzelf uit en wordt de energie die u produceert niet meer in het net geïnjecteerd? Ondervindt u problemen met uw elektriciteitsmeter? Wij staan klaar om u te helpen.

Zet deze 3 stappen om te bepalen wat het probleem is en een oplossing te vinden.

Stap 1: Controleer of er geen stroomstoring is en of er geen werken worden uitgevoerd

GEEN ELEKTRICITEIT MEER? GA NA OF ER EEN STROOMSTORING OF GEPLANDE ONDERBREKING IS

Mijn elektriciteitsmeter is nat. Een ORES-kabel is losgekomen. Ik stel een gevaarlijke situatie op het elektriciteitsnet vast.

GEVAARLIJKE SITUATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP

Stap 2: Vastgesteld probleem

panneaux solaires et soleilDe omvormer schakelt zichzelf uit

Bijvoorbeeld als de zon hard schijnt, schakelt uw omvormer zichzelf uit en injecteert u geen stroom meer in het net.

icone d'un compteurMeter defect/ontregeld

Uw elektriciteitsmeter werkt bijvoorbeeld niet meer, de energie die u verbruikt wordt fout gemeten of u bent het slachtoffer van energiediefstal.

icone d'une panne d'électricitéTe lage of the hoge spanning

Uw lampen beginnen bijvoorbeeld te flikkeren, uw toestellen werken “trager” op bepaalde momenten van de dag of uw hoofdschakelaar slaat af.


Stap 3: Voorgestelde oplossing

MIJN OMVORMER SCHAKELT ZICHZELF UIT / IK HEB PROBLEMEN MET DE STROOMINJECTIE IN HET NET

Een omvormer heeft als taak om de energie die uw zonnepanelen produceren om te zetten in stroom die uw elektrische toestellen verbruiken en/of die in het ORES-net wordt geïnjecteerd. Wanneer de spanning in het net te hoog wordt, schakelt de omvormer zichzelf uit als veiligheidsmaatregel. Uw zonnepanelen produceren dan geen stroom meer.

Oorzaken

Meerdere oorzaken zijn mogelijk : 

 • een storing in uw installatie of een fout afgeregeld toestel,
 • een te krachtige omvormer,
 • werken op het ORES-net (Wanneer er een stroomgroep met het net wordt verbonden, schakelt uw omvormer zichzelf uit. U kunt dan geen energie in het net injecteren. Dit is een normale procedure om de stroomgroep te laten werken. Er mag immers geen elektrische stroom worden geïnjecteerd op het net waaraan de ORES-technici werken),
 • natuurverschijnselen, zoals een storm of blikseminslag,
 • grote stroominjectie (bijvoorbeeld als meerdere woningen in uw wijk zonnepanelen hebben, de zon die dag hard schijnt en er geen of te weinig zelfverbruik van de opgewekte energie is).

Hoe het probleem oplossen?

NEEM CONTACT OP MET ORES VIA DIT FORMULIER

Wat zal ORES doen?

 1. Eesrt voeren wij een grondige analyse uit en monitoren we zorgvuldig de kwaliteit van de spanning.
 2. Vervolgens delen we u mee over welk type storing het gaat, zodat het probleem kan verholpen worden:Aan uw installatie

 U dient contact op te nemen met uw elektricien, zodat hij uw installatie kan controleren en de omvormer correct kan afstellen. 

Aan het net

ORES zal een van de volgende oplossingen toepassen: 

Op korte termijn

Voor zover dit mogelijk is, regelen we de uitgangsspanning van de cabine door de transformatorcontacten aan te passen. Dit moet 2 keer per jaar gebeuren bij verandering van seizoen.

Op lange termijn

Wij passen maatregelen toe zoals: 

 • fasecorrectie voor 3x230V of 3X400V installaties,
 • versterken van stroomnetten,
 • wijzigen van de opdeling van LS-netten,
 • omzetten van 230V netten naar 400V netten.

Wij werken actief aan de verbetering van ons netwerk en deze investeringen kunnen verscheidene maanden of zelfs jaren vergen.


MIJN METER IS DEFECT / ONTREGELD. WAT MOET IK DOEN?

HEBT U PLOTS GEEN ENERGIE MEER? BEL ONS

Als de stroom uitvalt wanneer u verscheidene toestellen tegelijk inschakelt, betekent dit vaak dat u onvoldoende vermogen ter beschikking hebt. Uw elektrische installatie is dan overbelast. Haal sommige toestellen die u niet nodig hebt uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar weer aan. Dit kan ook gebeuren als te veel toestellen op één enkel stopcontact zijn aangesloten.

Als u hebt geïnvesteerd in energieverslindende toestellen (elektrische auto, warmtepomp, zwembad, enz.) en u hiervoor meer vermogen wenst, vraag dan een offerte aan via deze link.

Als u denkt dat uw meter niet correct functioneert:

 1. Overloop eerst uw verbruikshistoriek en controleer of er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de manier waarop u energie verbruikt (nieuwe toestellen, andere energie voor uw verwarming, moeilijk aflezen van de meterstanden, enz.)
 2. Laat de elektrische installatie in uw woning controleren. Stroomverliezen (door een defecte isolatie of verouderde installatie) kunnen tot overbelasting leiden.
 3. Blijft het probleem zich voordoen? Neem dan contact op met ORES via 078/15.78.01(maandag tot vrijdag van 8.00 u tot 20.00 u en zaterdag van 9.00 u tot 13.00 u / behalve op feestdagen). U kunt een metrologische controle van uw meter aanvragen. 

Metrologische controle, een woordje uitleg

Bij een metrologische controle komt een ORES-technicus bij u langs met een toestel om uw elektriciteitsmeter te testen.

 • Als uw meter normaal functioneert, dient u deze controle te betalen (+/- € 104 excl. btw).
 • Als uw meter niet normaal werkt, hoeft u de controle niet te betalen. Uw meter wordt vervolgens gratis vervangen. Bovendien :  
  • Als blijkt dat de meter een lager verbruik dan uw werkelijke verbruik heeft gemeten, dan wordt een rechtzetting opgesteld en moet u het verbeterde verbruik betalen.
  • Als blijkt dat de meter een hoger verbruik dan uw werkelijke verbruik heeft gemeten, dan worden de meetgegevens verbeterd en naar uw leverancier gestuurd. Deze zal vervolgens een creditnota opstellen

Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de metrologische controle, dan kunt u een controle in het laboratorium aanvragen. Als daaruit blijkt dat uw meter geen enkel defect vertoont, dient u ook dit onderzoek te betalen (+/- € 860 excl. btw).

U kunt een metrologische controle telefonisch aanvragen op 078/15.78.01 (maandag tot vrijdag van 8.00 u tot 20.00 u en zaterdag van 9.00 u tot 13.00 u / behalve op feestdagen).

Ik denk dat er energie van mij wordt gestolen. Iemand heeft aan mijn meter geprutst. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat u het slachtoffer bent van energiediefstal, dan kunt u de hoofdschakelaar uitzetten (u vindt die naast uw meter). Als de meter dan nog blijft draaien of als de cijfers bij een digitale meter blijven verhogen, neemt u contact met ons op: 078/15.78.01.  

Als u net bent verhuisd naar een woning waar aan de meter lijkt te zijn geprutst (bijvoorbeeld omdat de verzegeling ontbreekt), bel ons dan ook op het nummer hierboven.

Raak vooral niets aan! Als u een illegale aansluiting opmerkt, laat u die zitten. U riskeert immers een elektrische schok te krijgen en als u de aansluiting zelf verwijdert, kunnen onze diensten de feiten niet meer vaststellen. ORES zal zelf uw meter weer in orde brengen.

Daarna zullen we een onderzoek naar de schuldige voeren. De persoon die illegaal stroom heeft verbruikt, zal die moeten betalen en bovendien een boete en de kosten van onze tussenkomst.

Mijn meter met voorafbetalingsfunctie is defect / ik kan mijn energie niet meer vooraf betalen

Als uw meter met voorafbetalingsfunctie defect is, belt u ons op 078/78.78.00
Onze technicus komt bij u langs als het om een technisch probleem gaat waardoor u geen energie ontvangt. Vaak kan het probleem zelfs opgelost worden zonder dat een technicus ter plaatse moet komen.
Uw meter met voorafbetalingsfunctie is geprogrammeerd met een periode van niet-afsluiting en u beschikt over een noodkrediet. Dus als er zich een probleem voordoet met het opladen of als uw kaart defect is, hoeven onze technici niet langs te komen buiten de diensturen. (U bevindt zich dan in een periode van niet-afsluiting.) Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als u problemen ondervindt met het opladen, zodat u uw noodkrediet niet opgebruikt (en dus niet zonder energie komt te zitten).


ONDER- OF OVERSPANNINGSPROBLEEM

Om problemen van elektrische onderspanning/overspanning (norm EN50160) op te lossen, neemt u contact op met ORES om een spanningscontrole uit te voeren.

SPANNINGSCONTROLE DOOR ORES AANVRAGEN

Onderspanning

Er is sprake van elektrische onderspanning wanneer de spanning van uw elektriciteitsnet lager is dan de minimale spanningswaarde van uw meter. U merkt dat zelf als bijvoorbeeld uw elektrische auto minder snel oplaadt, het sanitair water minder snel warm wordt, uw lampen minder licht geven, enz.

Er zijn verschillende oorzaken van onderspanning mogelijk, zoals het gebruik van een elektrisch toestel dat te veel stroom verbruikt bij u of bij uw buren (als bijvoorbeeld iedereen in de straat op hetzelfde moment zijn elektrische auto begint op te laden, als veel warmtepompen tegelijk worden ingeschakeld, enz.) of als er een defect optreedt.

Overspanning

Elektrische overspanning is mogelijk wanneer de spanning van het elektriciteitsnet hoger ligt dan de maximale waarde van de meter. Ook voor overspanning zijn er verschillende oorzaken mogelijk, zoals uw elektrische toestellen (vooral als u ze inschakelt), onweer, defecten op het elektriciteitsnet of te veel zonneschijn (wanneer alle zonnepaneleninstallaties tegelijk stroom produceren). Als u over een omvormer beschikt, dan zal die zichzelf automatisch uitschakelen. (Lees bovenaan deze pagina meer over problemen met omvormers.)

Bij overspanning ontvangen uw toestellen te veel elektrische energie, waardoor ze beschadigd of zelfs volledig vernietigd kunnen worden. Om u hiertegen te beschermen kunt u een bliksemafleider of een overspanningsbeveiliging installeren (op uw stopcontacten of in een aparte behuizing). Deze beveiliging detecteert overspanning en neutraliseert ze vóór uw toestellen beschadigd kunnen geraken.