TOEPASSING VAN HET VERLAAGDE BTW-TARIEF

TOEPASSING VAN HET VERLAAGDE BTW-TARIEF

Het btw-tarief dat ORES toepast, hangt af van de informatie waarover ORES beschikt bij het opstellen van de factuur. Als dat btw-tarief niet correct is, hebt u vanaf de ontvangst van de factuur 1 maand de tijd om dit te melden, hetzij:

    • o met een brief:

ter attentie van de Dienst Facturatie Werken van ORES
Avenue Jean Mermoz, 14
6041 Gosselies


In welke gevallen kan ik het verlaagde btw-tarief van 6% genieten?

Om het btw-tarief van 6% te genieten dient u aan deze voorwaarden te voldoen:

  • uw woning is ouder dan 10 jaar,
  • uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning,
  • de werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud – met uitzondering van schoonmaak) worden rechtstreeks gefactureerd aan u als eindgebruiker (eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, …).

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook het btw-tarief van 6% genieten voor de sloop en wederopbouw van een woning. Lees er hier meer over..

MEER INFO OP DE WEBSITE VAN DE FOD FINANCI√čN

Welk btw-tarief past ORES toe als ik het verlaagde tarief niet kan genieten?

Als u niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden bedraagt het btw-tarief 21%.

LET OP : Het btw-tarief van 6% geldt alleen voor technische ingrepen (voorbeeld: voor de toegang tot het net geldt 21% btw).