Campagne voor de vervanging van de meters - particulieren en professionnals

CAMPAGNE VOOR DE VERVANGING VAN DE METERS

Waarom de meters vervangen

Tegen 2023 zullen ongeveer 35.000 meters worden vervangen. Deze vervanging gebeurt in verscheidene fases. Als u nog geen bericht hebt ontvangen van ORES of van één van onze onderaannemers, bent u niet betrokken bij de huidige vervangingsfase.

Deze vervangingen vinden plaats in het kader van een wettelijke verplichting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie en van het Koninklijk Besluit van 6 juli 1981. De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie bezorgt elk jaar aan ORES een lijst met de klanten op wie deze vervanging van toepassing is, de zogeheten “metrologische vervanging”.

Wat is een metrologische vervanging ? 

Een meter is een meetinstrument: hij meet de energie die wordt verbruikt (of geproduceerd). Zoals alle professionele meetinstrumenten (denk aan de weegschaal bij de slager) worden energiemeters gecontroleerd door de FOD Economie.

Aangezien het gaat om de controle van de metingen (het tellen) door een meetinstrument, heet dit “metrologische controle”.

Hoe verloopt dit ?

Meters worden per partij (een bepaald aantal identieke meters) geproduceerd. Uit elke partij die op het net actief is, selecteert de FOD elk jaar willekeurig een aantal referentiemeters (zowel bij ORES als bij andere distributienetbeheerders). Deze referentiemeters worden uit het netwerk gehaald en ondergaan een reeks tests. Indien één van deze referentiemeters ook maar de geringste meetfout vertoont, wordt de hele partij uit het netwerk verwijderd. Dit zorgt ervoor dat de meterstanden bij de consumenten altijd perfect correct zijn.

Ik heb een brief ontvangen, wat moet ik doen ? 

Als u een brief hebt ontvangen, betekent dit dat uw meter moet worden vervangen. Deze vervanging is verplicht en gratis.

Er zijn dan verscheidene mogelijkheden:

  • u dient een afspraak te maken via 078/15.78.01. Als u binnen twee weken na ontvangst van de brief geen afspraak hebt gemaakt, dan sturen wij u een herinneringsbrief waarin wij zelf een afspraak voorstellen. U kunt deze datum wijzigen via hetzelfde telefoonnummer ;
  • een ORES-partner neemt contact met u op om een afspraak te maken ;
  • in bepaalde gevallen zal onze technicus rechtstreeks bij u langskomen om een afspraak te maken op een moment dat u goed uitkomt.

Zorg dat er op het overeengekomen tijdstip van de afspraak iemand aanwezig is, zodat de ORES-technicus toegang heeft tot de meter.


Hoe verloopt de vervanging in de praktijk?

Heel eenvoudig: onze technicus komt bij u langs op de afgesproken datum om uw huidige meter te vervangen door een digitale meter. Hij zal de laatste meterstand op uw oude meter noteren en aan uw leverancier bezorgen.