Conjunctureel beschermde afnemer - Particulieren en Professionals

HET STATUUT VAN CONJUNCTUREEL BESCHERMDE AFNEMER IN 3 VRAGEN

De Waalse regering heeft voor “particulieren” het statuut van conjunctureel beschermde afnemer ingevoerd. Het geeft gedurende 1 jaar recht op een verlaagd tarief dat sociaal tarief wordt genoemd.

1. Wie heeft recht op het statuut van conjunctureel beschermde afnemer ?

IK CHECK OF IK DIT STATUUT KAN GENIETEN

Om recht te hebben op het statuut van conjunctureel beschermde afnemer dient uzelf (of een gezinslid) tot één van deze twee categorieën te behoren :

  • Categorie 1 : U hebt een attest van uw OCMW of van een erkende sociale dienst dat aantoont dat u financiële moeilijkheden ondervindt om uw energiefacturen te betalen.
  • Categorie 2 : Uw leverancier heeft u in gebreke gesteld en u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden :  
   • U bent een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze.
   • U geniet een verhoogde tegemoetkoming.
   • U hebt na 1 september het volgende ontvangen: een uitkering van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, een overbruggingsrecht of een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid en de crisis van de energieprijzen heeft uw inkomen aanzienlijk aangetast.
   • U beschikt over een attest van schadevergoeding van uw verzekeringsmaatschappij na de overstromingen van juli 2021 of over een ontvangstbewijs van bijstandsaanvraag bij het Rampenfonds na deze overstromingen.

Voor personen van wie het beroepsinkomen is gedaald door de COVID-19-crisis werd het statuut van conjunctureel beschermde afnemer niet verlengd tot na 31 augustus 2022.

2. Wat moet ik doen om het statuut van conjunctureel beschermde afnemer en het sociaal tarief te verkrijgen?

 1. Download en vul dit formulier in.
 2. Zorg dat u over de volgende documenten beschikt :
  • een attest van het OCMW of van een sociale dienst dat bevestigt dat u moeilijkheden ondervindt om uw energiefacturen te betalen.
  • ofwel een waarschuwingsbrief van uw leverancier voor de installatie van een meter met voorafbetaling/budgetmeter EN een van de volgende attesten :
   • een attest van uitkeringsgerechtigde volledige werkloze ;
   • een attest van verhoogde tegemoetkoming ;
   • een na 1 september 2022 opgesteld attest van overbruggingsrecht of tijdelijke werkloosheid, met vermelding dat de crisis van de energieprijzen uw inkomen aanzienlijk heeft aangetast ;
   • een attest van schadevergoeding van uw verzekeringsmaatschappij wegens de overstromingen van juli 2021 of een ontvangstbewijs van een bijstandsaanvraag bij de Gewestelijke Dienst Rampenschade na deze overstromingen.
 3. Stuur het volledig ingevulde formulier en één of meer documenten van punt 2 naar ORES, hetzij via e-mail naar prc.clients@ores.be, hetzij met de post naar ORES - BP 10014 - 6041 Gosselies.

3. Tot wanneer kan ik het statuut van conjunctureel beschermde afnemer genieten?

U kunt het statuut van conjunctureel beschermde afnemer aanvragen tot 31 augustus 2023, tot het door het Waalse Gewest voorziene budget uitgeput is. ORES wordt dan uw sociale leverancier.

Dit statuut geeft recht op het sociaal tarief gedurende 1 jaar. Na die termijn zal uw vroegere leverancier uw energiecontract opnieuw overnemen.