DE DIGITALE METER - particuliers

DE DIGITALE METER

Wat is een digitale meter?

Een digitale meter is een elektronische meter die de verbruiksgegevens, zoals uw meterstanden, kan doorgeven en informatie of bevelen kan ontvangen op vraag van de klant. Deze meter biedt u nieuwe diensten zonder afspraak en zonder u overlast te bezorgen.

Alle digitale meters geven voortdurend 4 meterstanden door, ongeacht of u energie produceert (met zonnepanelen bijvoorbeeld) en ongeacht uw tariefkeuze (enkel of dubbel tarief).  : 

 • het verbruik in piekuren 
 • het verbruik in daluren 
 • de energie-injectie in piekuren 
 • de energie-injectie in daluren

De functionaliteiten

 • Gedetailleerde informatie over uw meterstand: Houd uw verbruik in het oog dankzij nauwkeurigere informatie. Via een specifiek beheerplatform of door een toestel aan te sluiten op de randtoestellen links onderaan uw meter, kunt u -indien gewenst- de evolutie van uw elektriciteitsverbruik dag na dag opvolgen en uw gewoontes bijsturen.
 • Meteropname op afstand: U hoeft niet meer thuis te zijn wanneer de meteropnemer van ORES langs komt of u hoeft uw meterstand niet langer zelf door te geven. Alles verloopt automatisch en vanop afstand dankzij uw digitale meter.
 • Gemak voor de zelfopwekkers: De gedetailleerde informatie over de afgenomen/geïnjecteerde energie op het netwerk zal beschikbaar zijn op de meter.
 • Eenvoudigere vooruitbetaling: Voor meters waarbij de vooruitbetalingsfunctionaliteit werd geactiveerd, is een oplaadkaart niet langer nodig. U kunt uw meter opladen via een specifieke website of via de bestaande middelen (in winkels bijvoorbeeld).
 • Aanpassingen vanop afstand: Een meterstand doorgeven voor een verhuis? Een meter afsluiten? U hoeft geen afspraak meer te maken en op de komst van een ORES-agent te wachten. Alles verloopt vanop afstand.

Wat verandert er vanaf 2020?

Waarom digitale meters plaatsen?

Het plaatsen van digitale meters beoogt verschillende hoofddoelen: 

 • Aan de noden van de klanten voldoen: de digitale meter is een concrete tool voor iedereen die zijn energieverbruik wil regelen. Op termijn zal hij nieuwe diensten mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het opnemen van de meterstand vanop afstand, het regelmatig opvolgen van het verbruik, vooruitbetalen vanop afstand enz.
 • De energietransitie mogelijk maken: het aantal systemen om zelf elektriciteit te produceren neemt toe, de elektrische mobiliteit ontwikkelt zich, warmtepompen worden alsmaar meer gebruikt... Kortom, het gebruik van het netwerk verandert. Om de energievoorziening verder te kunnen verzekeren, moeten we het netwerk vernieuwen en investeren in de nieuwe generatie meters.
 • De verschillende wettelijke verplichtingen naleven die het plaatsen van digitale meters opleggen: u vindt alle info op de website van de CWaPE en in het decreet van 19 juli 2018. 

Ontwikkelen van digitale meters

De digitale meters die vanaf 2020 worden geïnstalleerd, zorgen niet voor veranderingen voor u. Het opnemen van de meterstand gebeurt nog steeds door een meteropnemer. De functionaliteit voor het automatisch doorgeven van de meterstanden wordt in de loop van de volgende maanden geactiveerd. U wordt ook persoonlijk verwittigd van zodra er nieuwe diensten beschikbaar zijn. 

In 2020 start ORES met de eerste fase van het plaatsen van de digitale meters. Ze worden bij klanten geïnstalleerd die dit vragen (al dan niet prosumers), de nieuwe prosumers (d.w.z. de personen die een nieuwe energieproductie installeren) en de klanten die deel uitmaken van een campagne voor het vervangen van meters. 

Ten laatste in 2021 krijgen de andere klanten deze nieuwe meters, net als zij die over een meter met vooruitbetalingsfunctionaliteit beschikken. 

Vanaf januari 2023 worden de digitale meters in volgende gevallen systematisch geïnstalleerd: 

 • wanneer de gebruiker van het netwerk een huishoudelijke gebruiker is die in gebreke blijft op het vlak van betalingen. 
 • wanneer een meter wordt vervangen 
 • bij een nieuwe aansluiting 

Het decreet van 19 juli 2018 preciseert eveneens dat 80% van de segmenten die als prioritair worden geïdentificeerd voorzien dienen te zijn van een digitale meter voor 31/12/2029. Het betreft: 

 • klanten waarvan het verbruik groter of gelijk is aan 6.000 kWh 
 • klanten waarvan de energieproductie groter of gelijk is aan 5 kWc 
 • het vervangen van meters die uitgerust zijn met een vooruitbetalingsfunctie 
 • oplaadpunten die open zijn voor het publiek 

Indien u deel uitmaakt van een van deze segmenten hoeft u niets te doen. ORES verwittigt u persoonlijk wanneer het plaatsen van een digitale meter bij u voorzien is.

Uw gegevens beheren

Net als alle elektrische uitrustingen die aanwezig zijn op het netwerk van ORES moet de digitale meter aan de geldende veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen beantwoorden. 
In het begin zal de digitale meter uw meterstanden niet automatisch meedelen. Van zodra deze functionaliteit wordt geactiveerd, worden de verbruiksgegevens en de hoeveelheid energie die in het netwerk worden geïnjecteerd één keer per dag naar ORES verstuurd. Dit verzenden gebeurt via een NB-IoT-verbinding. 
De ontvangen gegevens worden enkel gebruikt in het kader van onze missies als netbeheerder. 
Naast u komen enkel de volgende personen in contact met uw gegevens: 

 • ORES
 • uw energieleverancier (enkel voor het gedeelte dat strikt gelinkt is aan de facturatie)

Meer informatie

WAT VERANDERT ER MET DE DIGITALE METER BIJ HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

 • Uw dagelijkse meterstanden worden gebruikt bij het berekenen en bevestigen van uw verbruik om deze jaarlijks ter beschikking te stellen van uw energieleverancier en dit volgens het besluit van de Waalse regering van 18 juli 2018 inzake de digitale meters en het Besluit van de Waalse regering van 3 maart 2014. Deze gegevens worden zolang als nodig bewaard voor het nakomen van deze verplichtingen.
 • Uw intradagelijkse meterstanden (per kwartier) kunnen op uw vraag naar ons worden doorgestuurd en ter beschikking worden gesteld in uw klantenzone (toekomstig klantenportaal). Deze gegevens worden bewaard zolang u dit nodig heeft met een maximumtermijn die door uw netbeheerder wordt bepaald.
 • Informatie over de energiekwaliteit binnen één dag (bv. spanningskwaliteit, belastingcurve, alarm bij fase- en voedingsverlies, enz., waarbij de granulariteit van de data tot gegevens per kwartuur kan gaan) mag aan ons uitsluitend worden doorgegeven in het kader van onze opdrachten voor analyse, remediëring van problemen en verbetering van de dienstverlening op het laagspanningsnet. Deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bewaard, die afhankelijk is van elke opdracht. Deze opdrachten maken deel uit van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of vloeien voort uit het technisch reglement en hebben tot doel om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.

MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE :

 • De meters worden bediend door onze dienstenpartner IBM, die belast is met de missie ons voormelde gegevens te bezorgen. Uw identiteit wordt niet bekend gemaakt aan hem. Enkel uw netbeheerder kan het verband leggen tussen de verbruiksgegevens en uw toegangspunt.
 • Hebt u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wilt u meer weten over hoe ORES uw gegevens verzamelt en verwerkt, raadpleeg dan de pagina  “Persoonlijke levenssfeer”.