DE DIGITALE METER MET VOORAFBETALINGSFUNCTIE - particulieren-en-professionals

DE DIGITALE METER MET VOORAFBETALINGSFUNCTIE

Wanneer de voorafbetalingsfunctie van uw digitale meter geactiveerd is, betaalt u uw elektriciteit en/of aardgas vóór u die verbruikt. Dit biedt u de mogelijkheid uw verbruik te beheren en staat u niet voor verrassingen als u uw afrekeningsfactuur ontvangt.

Functies en installatie

Hoe raadpleegt u het saldo op uw meter?

1. ONLINE

Via uw zone voor het beheer van voorafbetalingen raadpleegt u het saldo en voert u een nieuwe betaling uit. Hou uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand die u via e-mail of met de post hebt ontvangen. Hiermee bent u snel ingelogd.

2. TELEFONISCH

Zoek de  EAN-code  op van de energie die u wilt raadplegen, noteer de laatste 13 nummers ervan en bel het gratis nummer 0800/92.424 (24 u/dag en 7 dagen/week beschikbaar). U krijgt op die manier ook toegang tot andere informatie, zoals de datum van uw laatste oplaadbeurt en het opgeladen bedrag, de status van uw meter (onderbroeken / met vermogensbegrenzing) of de stand van uw schuld.

3. OP DE METER

Raadpleeg de code rechtstreeks op het scherm van de meter. Het saldo wordt bijgewerkt met de gegevens van de vorige dag. Bij een elektriciteitsmeter drukt u verscheidene keren op de bedieningsknop tot de onderstaande codes zichtbaar worden. Bij een gasmeter drukt u op de knop boven het teken € en vervolgens op de knop onder de pijl om deze codes zichtbaar te maken: 

CodeGetoonde informatieBeschrijvingScherm van de elektriciteitsmeterScherm van de gasmeter
94.32.2 1 Datum en uur van de laatste update Om datum en uur van de volgende informatie te bekijken.
94.32.2 2 Beschikbaar saldo Om het beschikbaar saldo op de eerder getoonde datum en uur te bekijken.
94.32.2 3 Noodkrediet Om het beschikbare noodkrediet op de eerder getoonde datum en uur te bekijken.

Wat is het noodkrediet?

Zodra het beschikbare saldo op uw meter uitgeput is, treedt het noodkrediet in werking. Het geeft u voldoende tijd om uw meter weer op te laden en energie te blijven ontvangen.

Het noodkrediet bedraagt:

 • 15 euro voor elektriciteit
 • 15 euro voor aardgas

Als uw noodkrediet uitgeput is, dan ontvangt u geen energie meer tot de volgende oplaadbeurt. Als u een beschermde klant bent en uw budgetmeter verbonden is met een vermogensbegrenzer (een vermogensbegrenzer wordt slechts op uitdrukkelijk verzoek van een OCMW geactiveerd), dan kunt u deze functie gedurende een beperkte tijd inschakelen. Uw verbruik en het opgebruikte noodkrediet vormen dan een schuld ten opzichte van ORES. Om opnieuw energie te ontvangen, dient u uw meter op te laden, zodat uw saldo weer positief wordt. Vervolgens duwt u op de bedieningsknop. Bij de aardgasmeter dient u bovendien een gaslektest uit te voeren.

Hoe kan ik mijn energie voorafbetalen?

Om uw energie vooraf te betalen, hebt u uw Maestro- of Bancontact-kaart nodig.

Hebt u geen bankkaart? Ga dan naar uw postkantoor om een postoverschrijving te vragen. Ga vervolgens naar een kantoor van ORES om het bedrag te laten toevoegen aan het saldo van uw meter. Zodra uw betaling is uitgevoerd, kunt u energie verbruiken.

U hebt meerdere mogelijkheden:

1. VIA UW ZONE VOOR HET BEHEER VAN VOORAFBETALINGEN:

Hou uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand en klik op de link hieronder:

IK LOG IN OP MIJN ZONE VOOR HET BEHEER VAN VOORAFBETALINGEN

  2. VIA EEN OPLAADPUNT:

  Ga naar een deelnemende winkel, naar een ORES-onthaalkantoor of naar sommige OCMW’s.

  Om uw saldo op te laden via een oplaadpunt moet u:

  Stap 1 - De laatste 13 cijfers van de EAN-code van de energie die u wilt opladen bij de hand houden.

  Stap 2 - Naar een ORES-onthaalkantoor of een oplaadpunt gaan

  Stap 3 – De betaling uitvoeren

  1. Stop uw Bancontact /Maestro-kaart in de betaalterminal.

  2. Voer het gewenste bedrag in en druk op de groene knop OK.

  3. Voer de laatste 13 cijfers van uw EAN-code in en druk vervolgens op OK.

  4. Voer de geheime code van uw bankkaart in en wacht op de bevestiging van uw betaling.

  5. Na het uitvoeren van het opladen, ziet u uw nieuwe saldo op het scherm. Neem dan uw kaart uit het toestel.

  Stap 4 – Raadpleeg uw saldo via de zone voor het beheer van voorafbetalingen via 0800/92.424 of rechtstreeks op uw meter (die de volgende dag ’s ochtends automatisch wordt bijgewerkt).

  Hoe vindt u een oplaadpunt?

  IK RAADPLEEG DE LIJST MET OPLAADPUNTEN

  Hoe werkt de zone voor het beheer van voorafbetalingen?

  Om toegang te krijgen tot uw zone voor het beheer van voorafbetalingen, dient u te beschikken over een digitale meter met een actieve voorafbetalingsfunctie en toegang te hebben tot het internet. Zodra dat het geval is, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord (via de post of e-mail) waarmee u toegang krijgt tot uw zone voor het beheer van voorafbetalingen op recharger.ores.be. 

  WAARVOOR DIENT MIJN ZONE VOOR HET BEHEER VAN VOORAFBETALINGEN?

  Via deze zone kunt u :

  • voorafbetalingen uitvoeren;
  • uw beschikbaar saldo raadplegen;
  • uw verbruik of uw verbruikshistoriek raadplegen;
  • uw persoonsgegevens raadplegen of wijzigen;
  • meldingen en waarschuwingen instellen (bijvoorbeeld bij een laag saldo of wanneer het noodkrediet wordt geactiveerd).

  ONTDEK ALLE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ZONE VOOR HET BEHEER VAN VOORAFBETALINGEN:

  Raadpleeg alle informatie die u nodig hebt in onze handleiding - klik op de onderstaande link:

  RAADPLEEG DE HANDLEIDING VAN DE ZONE VOOR HET BEHEER VAN VOORAFBETALINGEN

  ONTDEK ALLE INFORMATIE OP DE DIGITALE METERS MET DE VOORAFBETALINGSFUNCTIE