De distributietarieven - particulieren en professionals

De distributietarieven

Een deelname voor het gebruik van het net

Elektriciteit en aardgas geraken bij u via een distributienet. Dankzij het distributietarief kan de netbeheerder (zoals ORES) verschillende missies op dit net verzekeren zoals:

 • de installatie, het onderhoud en het herstellen van elektrische kabels (boven- en ondergronds) die de elektriciteit tot aan de meter van de woningen brengt, maar ook de installatie van elektriciteitscabines die het mogelijk maken de wijken of industriezones van elektriciteit te voorzien.
 • de aansluitingen op het net
 • het plaatsen van meters voor elektriciteit en/of aardgas
 • de opname van de meterstand en de verwerking van gegevens
 • het herstellen en het onderhoud van de gemeentelijke openbare verlichting

Elke dag verdeelt ORES elektriciteit aan meer dan 1.360.000 Waalse gezinnen. Dat is onze missie en daar zetten we ons dagelijks voor in. 'Eenvoudigere energie, een eenvoudiger leven ! 


De distributietarieven raadplegen

Gelieve uw postcode in te geven om de bijhorende documenten op te zoeken.

 • Het afnametariefwordt toegepast voor het afnemen van het elektriciteits- of aardgasnet 
 • Hetinjectietarief wordt toegepast voor het injecteren van energie in het net (niet toegepast op de prosumers, zie het prosumertarief)
 • Hettransporttarief wordt toegepast om de transportkosten voor het hoogspanningsnet van Elia te dekken. Het transporttarief voor aardgas (hogedruktransport wordt verzekerd door de transportbeheerder Fluxys) wordt opgenomen in de prijs van de energie. 

U kunt de tarieven vóór en na 2019 raadplegen op de website van de CWaPE

Een tarief simulatie doen

Wat omvatten de netkosten?

De facturen voor elektriciteit en aardgas bevatten een post “netkosten” of “transport- en distributietarieven”. Deze omvat verschillende elementen:

 • de kost van het transportnet
 • de kost van het Belgisch energiebeleid (federale bijdrage en strategische reserve)
 • de steun aan hernieuwbare productie in België (offshore windenergie - aansluiting en groene certificaten - en groene certificaten m.b.t. fotovoltaïsche productie - Solwatt-plan)
 • de taksen en andere bijdragen
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV): installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalmoeilijkheden, sociale levering
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV) inzake gemeentelijke openbare verlichting
 • de netheffingen en steun aan groene energie
 • het beheer van het distributienet
 • de inkomstenbelasting
 • het storten van dividend aan de aandeelhouders