DE DUBBELE STROOMMETER - particulieren en professionals

DE DUBBELE STROOMMETER

Om los van elkaar te meten hoeveel elektriciteit u van het net neemt en hoeveel elektriciteit u aan het net geeft.

De dubbele stroommeter kan meten wat u afneemt van het net en wat u aan het net afgeeft (uw productieoverschot wordt aan het net afgegeven)

Voor wie is de dubbele stroommeter van toepassing? 

Deze meter wordt gebruikt door klanten die een energieproductiesysteem hebben (bijvoorbeeld met fotovoltaïsche zonnepanelen). 

Bereken het voor u voordeligste tarief

Voor de meeste prosumers komt de capacitaire term die door de CWaPE wordt bepaald overeen met het voordeligste tarief. Dit forfait dekt uw kosten voor het gebruik van het net zonder dat u kosten hoeft te maken om uw meter te vervangen door een dubbele stroommeter. 

Om na te gaan of dit tarief voor u interessant is, kunt u de simulatie uitvoeren die door de CWaPE werd ontwikkeld door dit Excelbestand te downloaden.


Een dubbele stroommeter aanvragen

Vanaf 1 juli 2019 kan u vragen om uw huidige meter te vervangen door een dubbele stroommeter.

DE MAAND WAARIN UW METERSTAND WORDT OPGENOMEN IS HeT MOMENT BIJ UITSTEK OM ACTIE TE ONDERNEMEN

We raden u aan uw huidige meter te vervangen door een dubbele stroommeter in de maand waarin uw jaarlijkse meterstandopname gebeurt. Wanneer u tot deze maand wacht, kunt u 12 productie- en verbruiksmaanden dekken en dus deze perioden op elkaar afstemmen om maximaal van uw jaarproductie te kunnen genieten. 

Voor de prosumer is het ogenblik van de meterstandopname ook het ideale moment om andere beslissingen te nemen zoals veranderen van leverancier, een verhuis, een nieuwe meter aanvragen, enz.  

Om te weten in welke maand uw meterstand wordt opgenomen kunt u uw laatste regularisatiefactuur raadplegen (verstuurd door uw energieleverancier) of neemt u uw EAN-code, de laatste 4 cijfers van de nummer van uw meter en gaat u naar onze online tool.

MIJN MAAND VAN OPNAME KENNEN

PRIJS

De prijs voor het plaatsen van de dubbele stroommeter is vastgesteld op €160 excl. btw. Indien uw installatie dit vereist, kunnen andere kosten worden gefactureerd (vb.: het plaatsen van een nieuwe meterkast, …).

STAPPEN

  1. Neem contact op met 078/15.78.01om een vervanging van uw meter aan te vragen.
  2. Ga akkoord het mondelinge voorstel van uw ORES-adviseur.
  3. Plan de datum van uw werken met onze diensten (werken bij voorkeur uit te voeren tijdens de periode van uw jaarlijkse meteropname).