ENERGIEDELEN IN DE PRAKTIJK

ENERGIEDELEN IN DE PRAKTIJK

Hoe verloopt energiedelen technisch?

Energiedelen vindt plaats via het bestaande elektriciteitsnet. Voor uw verbruik haalt u gedeeltelijk energie uit energiedelen en gedeeltelijk uit het elektriciteitsnet (’s nachts bijvoorbeeld, wanneer er geen elektriciteit wordt geproduceerd voor het energiedelen).

Waarom is voor energiedelen een digitale meter noodzakelijk?

Alleen een digitale meter is in staat om te registreren hoeveel energie er op een bepaald ogenblik van het net wordt afgenomen of in het net geïnjecteerd. Hij meet elektriciteitsverbruik en -productie om de 15 minuten (dus op kwartierbasis). Met deze gegevens kan de netbeheerder berekenen hoeveel energie de deelnemers onder elkaar hebben uitgewisseld. Zo maakt hij het onderscheid tussen het elektriciteitsverbruik via het openbaar net en het verbruik dat gedeeld wordt met één of meer deelnemers. De netbeheerder bezorgt deze gegevens aan de vertegenwoordiger, die dan facturen kan opstellen. Zonder geïnstalleerde digitale meter is het niet mogelijk om deel te nemen aan energiedelen.

Hoe wordt de energie gedeeld?

Zodra energie wordt gedeeld onder verscheidene verbruikers, moeten zij bepalen hoe ze de beschikbare energie onder elkaar zullen verdelen. Dit gebeurt met een “verdeelsleutel”. De energiestromen afkomstig van de productie-installaties worden volgens de verdeelsleutel gedeeld onder de deelnemers op kwartierbasis. De verdeelsleutel wordt vooraf bepaald, bij de oprichting van de energiegemeenschap.
Als er meerdere productie-eenheden betrokken zijn bij het energiedelen, dan wordt de optelsom van alle geproduceerde energie gedeeld onder de deelnemers volgens de gekozen verdeelsleutel.

Als niet alle lokaal geproduceerde energie tijdens de eerste verdeelronde verbruikt is, dan kan een tweede of maximaal een derde verdeelronde plaatsvinden door een van de onderstaande verdeelsleutels toe te passen. Als er dan nog een overschot is, dan wordt dat toegewezen aan de producent(en) die hiervoor een vergoeding kan(kunnen) krijgen van hun leverancier.

STANDAARD VERDEELSLEUTELS

De CWaPE, de Waalse energiemarktregulator, heeft een reeks standaard verdeelsleutels bepaald. Als de vertegenwoordiger een ander type verdeelsleutel wil toepassen, dan moet hij hiervoor een specifieke toestemming aanvragen.

Vaste verdeelsleutel op gelijke basis

Principe: Elke deelnemer ontvangt een even groot energievolume en de verdeelsleutel verandert niet.
Voordelen: Een eenvoudig systeem, alle deelnemers worden op gelijke voet behandeld. Een deelnemer toevoegen aan of verwijderen uit de energiegemeenschap is eenvoudig, de percentages worden automatisch aangepast.

Specifieke vaste verdeelsleutel

Principe: De energievolumes worden onder de deelnemers verdeeld volgens percentages die vooraf bepaald zijn in een overeenkomst. De verschillende percentages kunnen bijvoorbeeld overeenstemmen met verschillende investeringen in de productie-eenheden.
Voordelen: Met deze verdeelsleutel kan bij de distributie van de energievolumes voorrang worden gegeven aan bepaalde deelnemers.

Dynamische verdeelsleutel in verhouding tot het verbruik

Principe: De energievolumes worden dynamisch verdeeld over de deelnemers op basis van hun energieverbruik.
Voordelen: Deze verdeelsleutel bevordert het zelfverbruik binnen de energiegemeenschap, maar is in het voordeel van de grote verbruikers.


Ga voor meer informatie over de verdeelsleutels naar de website van de CWaPE.


Welke gevolgen heeft energiedelen voor mijn factuur?

HOE WERKT DE FACTURATIE?

  • De elektriciteit afkomstig van het energiedelen wordt gefactureerd op basis van de meterstandopnames. De Distributienetbeheerder bezorgt aan de vertegenwoordiger maandelijks de berekening per 15 minuten van de verdeling van de energie over de deelnemers. De opsplitsing van het verbruik gebeurt volgens de verdeelsleutel.
  • De vertegenwoordiger van het energiedelen verstuurt de facturen naar de deelnemers. Ze ontvangen dus een aparte factuur naast de factuur van hun leverancier.

WELKE PRIJS?

De vertegenwoordiger en de deelnemers spreken af welke prijs voor de lokaal geproduceerde energie wordt aangerekend. Bij energiedelen kan de lokale energie aan de deelnemers worden verkocht tegen een prijs die dicht in de buurt van de productiekosten ligt. Bij zonnepanelen zijn de productiekosten laag.
Maar aangezien de elektriciteit altijd via de meter en het openbare elektriciteitsnet loopt, worden ook kosten voor het gebruik van het net gefactureerd, zowel voor de energie die door de klassieke leverancier wordt geleverd, als voor de energie die de deelnemers met elkaar delen.


Als u recht hebt op het sociaal tarief, dan behoudt u dat recht voor het gedeelte van uw energie dat u aankoopt bij uw elektriciteitsleverancier. Maar u hebt geen recht op het sociaal tarief voor de elektriciteit afkomstig van het energiedelen. Meer weten over de sociaal leverancier.


Alles wat u moet weten over energiedelen

Principes van energiedelen

Wat zijn de voordelen en voorwaarden, wie is erbij betrokken en welke soorten energiedelen bestaan er?

Meer weten

starten met energiedelen

Alle stappen voor een goed begin.

Meer weten

Meer weten? Raadpleeg onze FAQ!

Ik wil meer weten !