UW FACTUUR ALS BESCHERMDE KLANT BEGRIJPEN

UW FACTUUR ALS BESCHERMDE KLANT BEGRIJPEN

Als beschermde klant geniet u het sociaal tarief. Dit is een voordeliger tarief dat uitsluitend voorbehouden is voor beschermde klanten.

Indien u een beschermde klant op federaal niveau bent, geniet u het sociaal tarief (laagste tarief van de markt en identiek in heel België) of u van energie voorzien wordt door een leverancier of door uw distributienetbeheerder (DNB) als sociale leverancier.

Indien u een beschermde klant op  regionaal niveau bent, wordt u uitsluitend door uw DNB, die dan uw sociale leverancier wordt, van energie voorzien en geniet u het sociaal tarief.

Hieronder vindt u een uitleg van de facturen gestuurd door ORES. U ontvangt ze als u een federaal beschermde klant bent die van energie voorzien wordt door ORES of als u een regionaal beschermde klant bent. Indien u een beschermde klant bent die geleverd wordt door een commerciële leverancier, vindt u alle informatie op de website van de CWaPE. 


Wat dekt uw factuur?

Als beschermde klant geniet u het sociaal tarief. Dit tarief is een zogenaamde “All-in price” want hij bevat, in een bedrag, de prijs van de energie (minder duur dan voor een traditionele klant), de transportkosten en de distributiekosten. 

Uw factuur dient ook om de belastingen en heffingen aan de overheid te betalen. 

In plaats van maandelijkse facturen te ontvangen, laadt u zelf uw budgetmeter op dankzij een herlaadkaart. Deze opladingen worden in verschillende handels of herlaadpunten uitgevoerd. U kunt hier meer leren over de oplading van de budgetmeters. 

Elk jaar krijgt u na de opname van uw meterstand een regularisatiefactuur. De opladingen die werden gemaakt tijdens de periode gedekt door de meterstandopnamen zullen van het verbruik afgetrokken worden op deze factuur.

 • Indien het totaalbedrag hoger ligt dan de uitgevoerde oplading zal u het verschil moeten betalen.
 • Indien het totaalbedrag lager ligt dan de uitgevoerde oplading zal het verschil op uw rekening gecrediteerd worden. Opgelet! Dit bedrag was geldig op de dag van de opname van uw meterstand. Ondertussen hebt u verder energie verbruikt en zonder nieuwe oplading zal dit bedrag misschien lager liggen dan voorzien. 

Voorbeelden en uitleg van facturen met budgetmeter: 

Zoals een traditionele energieleverancier stuurt ORES u 12 facturen per jaar (het jaar is de periode die start bij de opname van uw meterstand en die loopt tot de volgenge meterstandopname). 

 • 11 van deze facturen zijn facturen met maandelijkse vooruitbetalingen. Ze worden gebaseerd op een schatting van uw verbruik (in functie van uw vorige verbruiken of van een gemiddeld verbruiksprofiel).
 • De laatste factuur van het jaar is de regularisatiefactuur. Er zijn twee gevallen mogelijk:
  1. Het totaalbedrag ligt hoger dan de uitgevoerde oplading, u zal dus het verschil moeten betalen.
  2. Het totaalbedrag ligt lager dan de uitgevoerde oplading, het verschil zal op uw rekening gecrediteerd worden.

Voorbeelden en uitleg van facturen zonder budgetmeter: 


Procedure in geval van wanbetaling

Indien u uw facturen niet meer kunt betalen, is het belangrijk om uw moeilijkheden om te betalen vanaf het begin te melden.

Zo kunnen we samen een oplossing zoeken (een redelijk betalingsplan bijvoorbeeld).


Afsluitingsfactuur

De afsluitingsfactuur houdt rekening met de opladingen of de (niet noodzakelijk betaald) reeds uitgegeven voorschotfacturen.

U kunt een afsluitingsfactuur ontvangen indien: 

 • u uw beschermde klant statuut verloren hebt en u een leveringscontract met een traditionele leverancier hebt moeten sluiten. ORES sluit uw rekening dus af.
 • u zit in een collectieve schuldenregeling. ORES moet de periode die door deze collectieve schuldenregeling wordt gedekt dus afsluiten. U krijgt niettemin de facturen verder voor de nieuwe periode.
 • u bent verhuisd
 • u hebt beslist om van energieleverancier te veranderen
 • uw voeding werd onderbroken
  • wegens een wanbetaling of uw weigering om een budgetmeter te plaatsen
  • wegens een beslissing van de Lokale energiecommissie naar aanleiding van een onbetaald verbruik met een stroombegrenzer