GEBRUIK EN INSTALLATIE VAN EEN DIGITALE METER MET VOORAFBETALINGSFUNCTIE - particulieren-en-professionals

GEBRUIK EN INSTALLATIE VAN EEN DIGITALE METER MET VOORAFBETALINGSFUNCTIE

Ik heb een digitale meter met voorafbetalingsfunctie. Hoe herlaad ik die?

HOE BEHEER IK MIJN VOORAFBETALINGEN

Bij wie wordt een digitale meter met voorafbetalingsfunctie geïnstalleerd?

Sinds eind 2020 worden digitale meters met voorafbetalingsfunctie geleidelijk geïnstalleerd in gemeenten van de sector ORES Namen. De installatie ervan is verplicht en gratis voor al wie al over een budgetmeter beschikt of een nieuwe meter met voorafbetaling moet installeren op verzoek van zijn energieleverancier. Maar extra werkzaamheden waar de klant zelf om vraagt, worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd.

Midden 2021 worden deze installaties uitgebreid over het hele gebied waarvoor ORES bevoegd is.


Wat zijn de nieuwe functies van een digitale meter met voorafbetalingsfunctie?

VIDEO: DIGITALE METERS

Dankzij de digitale meter met actieve voorafbetalingsfunctie kunt u gebruikmaken van functies zoals:

 • toegang tot een zone voor het beheer van voorafbetalingen die 24 u/dag en 7 dagen/week toegankelijk is via internet, via recharger.ores.be
  Hiermee kunt u onder andere uw meter opladen en uw saldo op afstand raadplegen (onmiddellijke updates), of meldingen en waarschuwingen via e-mail en/of sms ontvangen, zodat u bijvoorbeeld weet wanneer uw saldo laag staat of wanneer uw noodkrediet wordt geactiveerd. Als u geen internet hebt, kunt u ook vragen om meldingen te ontvangen door naar ORES te bellen.
 • rechtstreekse informatie over de toestand van uw meter en uw beschikbaar saldo via telefoon op het gratis nummer 0800/92.424 (24 u/dag en 7 dagen/week beschikbaar)
 • rechtstreekse toegang tot het beschikbare saldo op uw meter. Uw saldo wordt elke ochtend bijgewerkt met informatie van de dag ervoor. De informatie op uw meter ziet, weerspiegelt dus niet altijd het saldo van dat moment. Bekijk daarom de code 94.32.2 1 op uw meter, die aangeeft op welke datum en op welk tijdstip uw informatie de laatste keer werd bijgewerkt.

De bestaande “fysieke” oplaadpunten (deelnemende handelaars, ORES-onthaalkantoren en sommige OCMW’s) ou certains CPAS) blijven beschikbaar. Op deze oplaadpunten hebt u de laatste 13 cijfers nodig van de EAN-code van de energie die u wilt opladen.


De voorafbetalingsfunctie van mijn digitale meter werd geactiveerd. Wat zijn de volgende stappen?

Installatie van de meter of activatie van de voorafbetalingsfunctie

 • Terbeschikkingstelling van een startkrediet van 20 euro of, indien nodig, verhoging van uw vorige saldo tot 20 euro wordt bereikt.
 • Als dit krediet uitgeput is, ontvangt u geen energie meer (geen elektriciteit en/of gas). Wacht dus niet te lang om uw saldo op te laden.

Activatie van de communicatiefunctie en van uw zone voor online beheer van voorafbetalingen

Zodra de communicatiefunctie is geactiveerd, bezorgen wij u de toegangscodes van uw zone voor het beheer van voorafbetalingen. U ontvangt de codes per brief of via e-mail. Met de gebruikersnaam en het wachtwoordt hebt u toegang tot het voorafbetalingsplatform. Vanaf dat ogenblik kunt u uw elektriciteitsmeter en/of aardgasmeter op afstand opladen.

U laadt heel eenvoudig uw energie op en u ontvangt een bevestiging

Wanneer u bent ingelogd in uw zone voor het beheer van voorafbetalingen, stelt u uw communicatievoorkeuren in. U ontvangt dan meldingen via e-mail en/of sms. Als u geen internet hebt, kunt u ook vragen om meldingen te ontvangen door ORES te bellen.


Hoe weet u of de voorafbetalingsfunctie geactiveerd is?

 • Elektriciteitsmeter: boven het symbool € verschijnt een pijltje als de voorafbetalingsfunctie geactiveerd is.
 • Aardgasmeter: het symbool € verschijnt als de voorafbetalingsfunctie geactiveerd is.

Wat gebeurt er wanneer de voorafbetalingsfunctie uitgeschakeld is?

 1. Zodra uw leverancier dit aan ons vraagt, nemen wij het uitschakelen van de voorafbetalingsfunctie van uw meter op in onze planning. Over het algemeen wordt dit op afstand uitgevoerd.
 2. Wanneer de voorafbetalingsfunctie uitgeschakeld is, wordt het eventuele saldo dat nog beschikbaar was op uw meter van de volgende factuur van uw leverancier afgetrokken.
 3. U ontvangt een melding via e-mail of sms wanneer de voorafbetalingsfunctie uitgeschakeld is.

Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonsgegevens?

ORES verwerkt gegevens en informatie in verband met de bescherming van de privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsook de wettelijke voorschriften van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Meer info hierover vindt u hier.