DE LOKALE ENERGIECOMMISSIES

DE LOKALE ENERGIECOMMISSIES

De rol van de Lokale energiecommissies

De Lokale energiecommissies worden georganiseerd op aanvraag van ORES of van de klant als beschermde klanten in moeilijkheden verkeren. Ze evalueren de situatie en nemen beslissingen in ieders belang.

De lokale energiecommissies bestaan uit een vertegenwoordiger aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente, een vertegenwoordiger van het OCMW en een vertegenwoordiger van ORES.

De lokale energiecommissies kunnen in drie gevallen optreden:


Herhaaldelijke wanbetaling

Indien u uitgerust bent met een budgetmeter voor elektriciteit (geplaatst vóór 01.04.2019) en dat u niet meer voldoende oplaadt, wordt u veronderstelt met een stroombegrenzer te verbruiken. Indien deze situatie meer dan 3 maanden aanhoudt en u de factuur die u gericht is niet betaalt, zal een lokale energiecommissie zich verenigen om:

  • te beslissen of men de mogelijkheid om met een stroombegrenzer te verbruiken al dan niet moet behouden;
  • een oplossing vinden voor de betaling van de verbruikte elektriciteit.

De lokale energiecommissie zal uw sociale en financiële situatie evalueren om een oplossing te vinden op uw betalingsprobleem. Op basis hiervan zal ze kunnen beslissen om:

  • u een betalingsplan toe te kennen
  • de mogelijkheid om met een stroombegrenzer te verbruiken af te schaffen. De deactivering van de stroombegrenzer zal buiten de winterperiode plaatsvinden (1 november - 15 maart) 
  • een deel van de schuld door de Waalse Energiefonds te laten opnemen (met een verplichte budgetopvolging)

Winterhulp voor gas

Indien u een beschermde klant met een actieve budgetmeter voor gas bent en u kunt uw gas voor de winterperiode niet vooruitbetalen, kunt u de hulp van ORES inroepen door middel van het formulier dat u elk jaar op 15 oktober gestuurd wordt. Deze hulp kan ENKEL geboden worden tijdens de winterperiode die loopt tussen 01/11 en 15/03. Indien u het formulier niet meer hebt, nodigen wij u uit om het hier te downloaden en het ons ingevuld terug te sturen op het adres BP 10014 - 6041 GOSSELIES.

Indien u inderdaad beschermd bent bij de sociale leverancier en u over een actieve budgetmeter voor gas beschikt, zal de hulp u tijdelijk geboden worden in afwachting van het definitieve besluit van de lokale energiecommissie.

Indien de lokale energiecommissie aanvaardt om u een hulp te bieden, zal u tot op het einde van de winterperiode uw meter voor een prijs 70% goedkoper dan het geldende sociaal tarief mogen opladen.

Indien de lokale energiecommissie u de hulp weigert, zal u uw verbruik tijdens de periode van tijdelijke toekenning moeten terugbetalen en uw meter verder opladen.


Verlies van de sociale bescherming

Indien u uw statuut als beschermde klant verliest, mag u niet meer door ORES geleverd worden en moet u dus een contract afsluiten met een commerciële leverancier.

Waarom kan men zijn statuut als beschermde klant verliezen? 

  • U geniet een regionale bescherming en lever geen nieuw beschermingsattest in (een nieuw attest moet jaarlijks aan ORES worden overhandigd). 
  • U geniet een federale bescherming en u bent niet meer opgenomen in de database van de FOD Economie. In dit geval levert de sociale leverancier ORES u verder tot u een contract met een commerciële leverancier sluit of u een nieuw beschermingsbewijs overhandigt. In de tussentijd zal u uw energie aan de duurste prijs van de markt moeten betalen. 


Wanneer een klant het risico loopt om zijn statuut als beschermde klant en de mee gepaarde voordelen te verliezen, komt de lokale energiecommissie bijeen om te bepalen wat er moet gebeuren. 

Ze zal kunnen beslissen: 

  • om de levering voort te zetten indien in de tussentijd de klant, zijn vertegenwoordiger of het OCMW het bewijs van de verlenging van zijn beschermingsstatuut heeft voorgelegd. 
  • om te bevestigen dat de klant geen recht meer heeft op het statuut als beschermde klant, en om hem eventueel een termijn te geven om een contract met een commerciële leverancier te sluiten
  • om de energievoorziening van zijn woonplaats te onderbreken indien de klant het nodige niet heeft gedaan om de situatie in orde te brengen.

OPGELET: vergeet niet om jaarlijks uw attest in te dienen of om snel een commerciële leverancier te vinden zodra u het schrijven van ORES ontvangt dat u verwittigt dat uw statuut als beschermde klant hernieuwd moet worden/verstreken is.