Nieuwe energieproductie - Particuliers et professionnels

INSTALLEERT U EEN NIEUWE EENHEID VOOR GEDECENTRALISEERDE ENERGIEPRODUCTIE? VOLG DAN DEZE STAPPEN:

Of het nu gaat om een nieuwe zonnepaneleninstallatie, nieuwe windturbines of een andere vorm van energieproductie, hieronder vindt u alle informatie en formulieren die u nodig hebt voor uw aanvraag.. 

2 types aanvragen voor uw installatie:

Voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

Bent u op zoek naar informatie om een nieuwe gedecentraliseerde energieproductie te installeren of bent u al bezig met de installatie? ORES informeert u graag over de haalbaarheid ervan en over de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en de meter.

Wilt u op een ander tarief overstappen? We raden u aan om een jaar te wachten na de installatie van uw energieproductie. Analyseer vervolgens uw verbruik en ga na of het voor u interessant is om van tarief te veranderen (bijvoorbeeld door van een tweevoudig naar een enkelvoudig uurtarief over te stappen). Is overstappen interessant? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Na de installatie van uw eenheid voor energieproductie bent u verplicht om deze aan te geven.

Ga na of u over de volgende informatie beschikt vóór u de aangifte invult.

Persoonlijke gegevens

 • Naam en voornaam van de klant
 • Adres van de klant (straat, nummer, postbus, postcode, stad)
 • EAN
 • Telefoongegevens van de klant
 • Bankgegevens van de klant
 • E-mailadres

Technische documenten om bij het formulier te voegen

 • Ondertekend rapport van de erkende keuringsorganisatie
 • Ondertekend elektrische ééndraadschema
 • Gedateerde en duidelijke foto’s van de omvormer, de zonnepanelen en de volledige elektriciteitsmeter (niet alleen de meterstanden)
UW EENHEID VOOR ENERGIEPRODUCTIE AANGEVEN

Voor energieproductie  > 10 kVA

Vóór u uw aanvraag invult, kunt u bij ORES een voorafgaande informatieaanvraag indienen of een oriëntatiestudie aanvragen. Beide aanvragen zijn niet verplicht.

Een voorafgaande informatieaanvraag indienen

Als u dat wenst, kunt u bij ORES een voorafgaande informatieaanvraag indienen vóór u formeel een detailstudie aanvraagt. Zo’n informatieaanvraag is gratis. U krijgt dan technisch advies op maat, zodat u een beter zicht krijgt op de mogelijkheden voor uw energieproductie, afhankelijk van de locatie en de gewenste capaciteit ervan.

Deze voorafgaande informatieaanvraag is niet verplicht. ORES biedt u deze dienst alleen aan om u vrijblijvend te informeren. U kunt deze dus nooit als een verbintenis beschouwen, van welke aard dan ook, noch als een erkenning door ORES van welke rechten dan ook.

Download het formulier voor een voorafgaande informatieaanvraag.

Een oriëntatiestudie aanvragen

Aan de hand van een oriëntatiestudie onderzoekt u de mogelijkheden voor aansluiting aan het distributienet en ontvangt u een raming van de kosten voor aansluiting of wijziging van de bestaande aansluiting. Zo kunt u nagaan of uw project rendabel is. U betaalt de oriëntatiestudie tegen de geldende tarieven.

Voor deze oriëntatiestudie dient u te betalen. Ze is niet verplicht. De kostenraming wordt alleen ter informatie gegeven en ze is niet bindend voor ORES.

Download het formulier om een oriëntatiestudie aan te vragen.

Volg deze 3 stappen:

1. Detailstudie (verplicht). 

Meer weten over de detailstudie

Voor de detailstudie dient u te betalen tegen de geldende tarieven. Deze studie gaat na wat de mogelijkheden zijn om de productie-eenheid op het distributienet aan te sluiten. Na een eventueel positief antwoord wordt er een offerte opgesteld met de technische en financiële voorwaarden van de uit te voeren werken en een aansluitingscontract.

Formulieren om te downloaden:

2. Aansluitingsofferte. Als u akkoord gaat met de offerte en nadat u hebt betaald en het aansluitingscontract ondertekend, kunnen uw werken worden gepland en uitgevoerd.

3. Inwerkingstelling. Download de aanvraag voor inwerkingstelling van uw installatie en vul ze in. Vóór de productie mag starten, hebt u verplicht deze toestemming nodig. Onze medewerkers kunnen ook het netontkoppelingsbeveiligingsrelais en het nulwattrelais van uw installatie controleren of afregelen.

Documenten die u ons dient te bezorgen

 • Een kopie van het controlerapport AREI-conformiteit van uw installatie voor elektriciteitsproductie en de aansluiting ervan aan het net, door een erkende controleorganisatie.
 • Het bewijs van conformiteit met het technisch voorschrift C10/11 van Synergrid (synergrid.be) in de vorm van een certificaat afgegeven op basis van een testverslag (zie installateur of fabrikant) of op basis van een testverslag uitgevoerd door een erkend laboratorium (art. 235 van het AREI).
 • Het ééndraadschema van de elektrische installatie, inclusief de locatie van de meter “groenestroomcertificaten” en de locatie van de meter(s) van de “DNB” (enkelvoudig tarief, tweevoudig uurtarief, exclusief nachttarief).
 • Het schema met de positie in het gebouw van de onderdelen van de elektrische installatie.
 • De technische kenmerken van uw installatie (vermogen, merk, model).
 • Foto’s van de installatie.

Om ons de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag voor inwerkingstelling te bezorgen, klikt u op de link hieronder, kiest u de categorie “Energie produceren” en vult u het formulier in.

UW AANVRAAG INWERKINGSTELLING VERZENDEN