Indemnisation panne NL

WAT DOEN BIJ EEN LANGDURIGE STROOMONDERBREKING?

Bent u getroffen door een stroomonderbreking van meer dan 6 uur? Dan hebt u misschien recht op een vergoeding!

Het elektriciteitsdecreet van 12 april 2001 voorziet in een vergoeding bij een niet-geplande onderbreking van de stroomlevering van meer dan 6 opeenvolgende uren. 

U hebt recht op een vergoeding als de stroomonderbreking:

  • niet te wijten is aan uw eigen elektriciteitsinstallatie,
  • niet vooraf door ORES was aangekondigd,
  • niet veroorzaakt is door overmacht.

HOE ONTVANG IK EEN VERGOEDING?

Als de onderbreking niet door overmacht is veroorzaakt, ontvangt u de vergoeding automatisch. ORES zal contact met u opnemen om uw rekeningnummer te vragen. U ontvangt een forfaitair bedrag van € 100 (geïndexeerd) per schijf van 6 uur onderbreking.


Onderbrekingen veroorzaakt door overmacht

Het decreet bepaalt dat er geen vergoeding wordt uitgekeerd als de onderbreking door overmacht is veroorzaakt. U vindt hieronder de lijst met onderbrekingen die zijn veroorzaakt door overmacht.

Betrokken postcodesDatumTijdstipOorzaak van de onderbrekingBewijsstukken
7904 23/10/2022 De 19h36 à 02h52 Mini tornade Lien PDF
6780 23/12/2022 De 17h05 à 23h45 Chute d’un arbre sur une ligne à haute tension aérienne. Lien PDF
1325 24/12/2022 De 11h03 à 18h00 Câble BT accroché par un tiers en posant des piquets de clôture. Lien PDF
1380 31/12/2022 De 02h45 à 09h15 Tempête - Intempéries Lien PDF
1370 22/03/2023 De 04h51 à 12h36 Agression d’un câble par un tiers lors de travaux de pose de fibre optique Lien PDF
6180 ; 6182 ; 6183 22/03/2023 De 05h15 à 13h45 Incendie de la cabine « Argilette » Lien PDF
7130 ; 7134 10/05/2023 De 22h00 à 04h25 Chute de branches d'arbre dans les lignes haute tension Lien PDF
7041 05/07/2023 De 1h13h à 10h40 Chute de branches suite orage avec impacts de foudre sur lignes aériennes Lien PDF
1480 16/08/2023 De 13h33 à 00h30 Accident de roulage Lien PDF
1325 25/08/2023 de 9h15 à 16h20 Fortes intempéries et orages Lien PDF
1367 25/08/2023 De 8h31 à 15h57 Fortes intempéries et orages Lien PDF