Plan met tijdelijke stroomafsluitingen - Particulieren & Professionals

une camionnette ORES au milieu de la neige

PLAN MET TIJDELIJKE STROOMAFSLUITINGEN

SCHAARSTE, TIJDELIJKE STROOMAFSLUITING... VOORGESCHIEDENIS

Tijdens de winter 2014-2015 had de onbeschikbaarheid van de kerncentrales van Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 tot problemen kunnen leiden voor de bevoorrading van elektriciteit, met mogelijke schaarste tot gevolg. In geval van nood konden de Ministers van Economie en van Energie beslissen een deel van het elektriciteitsnet te onderbreken om algemene ineenstortingen ervan te vermijden. Dankzij de zachte winter, het heropstarten van Doel 4 in december en het rapport van de onderhoudswerken in andere centrales, diende het plan van tijdelijke stroomonderbreking niet in werking gesteld te worden.


Ondertussen werd een groot aantal maatregelen genomen om de elektriciteitstoelevering van het land maximaal te garanderen: de strategische reserve werd verdubbeld, de aangekondigde sluiting van verschillende gascentrales werd geannuleerd en de maximum invoercapaciteit werd geoptimaliseerd. Bovendien werden de centrales van Tihange 2 en Doel 3 opnieuw opgestart in november 2015. Sindsdien was het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen dus veel beperkter.


EEN GRATIS WAARSCHUWINGSDIENST VIA SMS

Schrijf u nu gratis in voor onze infodienst afschakelingen. Zo kunt u weten of u zich in een gedeelte bevindt waar een tijdelijke stroomonderbreking mogelijk is.

Wanneer uw inschrijving volledig is, wordt u op voorhand gewaarschuwd via SMS in geval van een afschakeling in uw straat.

INSCHRIJVING

EEN NIEUW PLAN VOOR TIJDELIJKE STROOMAFSLUITING

Wanneer zich ondanks deze positieve vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, dan zou deze opgelost moeten kunnen worden. Er werd een plan voor tijdelijke stoomafsluiting dat opgenomen werd in een algemeen crisisplan opgesteld. Dit plan zou slechts in allerlaatste instantie ingeschakeld worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende zouden blijken om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te garanderen.


Dit schaarsteplan werd opgesteld door alle federale overheden en Elia, in samenwerking met de distributienetbeheerders.

Het nationaal grondgebied is verdeeld in 5 zones (NW, NO, Centrum, ZW en ZO) en elke zone is op haar beurt onderverdeeld in 8 tijdelijke stroomafsluitingsschijven, genummerd van 1 tot 8. Deze zones worden achtereenvolgens afgesloten in geval van schaarste om een black-out te vermijden. Een tijdelijk stroomafsluiting zou indien nodig gebeuren in de piekuren van het verbruik, ofwel voornamelijk tussen 17u00 en 20u00. In de huidige stand van zaken wijst, onder voorbehoud van wijzigingen, alles erop dat de volgorde voor de tijdelijke stroomafsluiting als volgt zou zijn: eerst schijf 7, dan 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1.

Voor meer informatie nodigen wij u uit de contactlijn van het FOD Economie-Energie te bellen op het nummer 0800/120.33.

RAADPLEEG DE VEELGESTELDE VRAGEN

WAARSCHUWING

  • De lijsten met straten van het tijdelijke stroomafsluitingsplan bevat niet beperkende informatie, die zuiver indicatief is en komt overeen met de werkelijke toestand van het distributienet (laag- en middenspanning) op een gegeven moment. De infrastructuur van het netwerk en de toestand ervan worden voortdurend blootgesteld aan wijzigingen als gevolg van exploitatiewerken die al dan niet voorzien zijn in het kader van het onderhoud, de uitbreiding, het uit dienst stellen of externe factoren. Dit betekent dat een gebruiker van het net niet steeds door dezelfde cabine bevoorraad wordt. Bovendien worden de aansluitingen in een straat niet noodzakelijkerwijs allemaal bevoorraad door dezelfde cabine. De informatie die ter beschikking gesteld wordt, biedt dus geen definitieve garantie op het vlak van de aansluitingen op laag- en middenspanning die al dan niet in het plan voor tijdelijke stroomafsluiting of in een schijf van dit plan voorzien zijn. De netbeheerders wijzen dus elke verantwoordelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit deze lijst af, niet alleen door een slechte interpretatie van de indicatieve gegevens, maar eveneens eventuele onjuistheden, onvolmaaktheden of fouten in de lijst of door wijzigingen die op het terrein aangebracht worden in vergelijking met de lijst. Het nieuwe tijdelijke stroomafsluitingsplan is van kracht sinds 1 november 2015 in het geval van elektriciteitsschaarste.
  • Voor dit bestand hebt u Microsoft Excel of een compatibele viewer nodig. Indien u hier niet over beschikt, kunt u hier een gratis versie downloaden.