Premies en groene certificaten - Particulieren & Professionals

Premies en groene certificaten

U wenst een prestatie te vragen aan ORES voor uw fotovoltaïsche installatie?

Maak uw keuze in functie van het vermogen van uw installatie en van het mechanisme voor financiële ondersteuning van Wallonië.

De Qualiwatt-premie is stopgezet voor de productie-installaties <= 10 kVA waarvan de controle door een erkend organisme na 30 juni 2018 heeft plaatsgevonden.

Wilt u een technische aanpassing brengen aan een bestaande installatie die de QUALIWATT-premie geniet zoals het vervangen van een omzetter of het ontmantelen van panelen?

Of wilt u uw administratieve situatie wijzigen voor een bestaande installatie die ook de QUALIWATT-premie geniet zoals een verandering van eigenaar?

Als uw installatie zich binnen de 5 jaar van de ontvangst van die premie bevindt, kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Zo niet, raadpleeg dan het tabblad Productie ≤ 10 kVA zonder premie.

Raadpleeg eerst de te volgen procedure op de website CWaPE.

Formulier voor verzoek om kennisgeving

Breng ORES op de hoogte van de inwerkingstelling van een fotovoltaïsche productie-installatie en de compensatie voor de geproduceerde elektriciteit, de QUALIWATT-premie of een technische uitbreiding/ wijziging vragen

U wenst ORES op de hoogte te brengen

 • de inwerkingstelling en de vraag voor compensatie voor de geproduceerde elektriciteit alsook de QUALIWATT-premie voor een eerste installatie voor fotovoltaïsche productie (gecontroleerd na 1 maart 2014) of een uitbreiding van een bestaande productie-installatie die reeds van een QUALIWATT-regime geniet;
 • elke andere technische wijziging (vervanging van de omzetter, ontmanteling van panelen...) die uitgevoerd is aan een bestaande productie-installatie die geniet van een QUALIWATT-regime.
Downloaden van de QUALIWATT-formulieren

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Formulieren voor prestatie-aanvragen

Prestatie-aanvraag bij ORES voor een bestaande productie-installatie

U beschikt over een productie-installatie en wenst het volgende te vragen aan ORES:

 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.
Vraag een wijziging van uw aansluiting

Vraag de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

U overweegt de installatie van een elektriciteitsproductie en u wenst het volgende eerst aan ORES te vragen:

 • de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en op de meter;
 • de aanpassing van de aansluiting en van de eenfasige meting op driefasige/vierfasige meting;
 • de versterking van het ter beschikking gestelde vermogen;
 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.
Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

De SOLWATT-steun (toekenning van groenestroomcertificaten) is niet langer van toepassing voor fotovoltaïsche installaties van <= 10 kVA waarvan de controle door een erkend organisme na 31 augustus 2014 heeft plaatsgevonden.

Wilt u een technische aanpassing brengen aan uw bestaande installatie die de SOLWATT-steun geniet zoals het vervangen van een omzetter of het ontmantelen van panelen?

Of wilt u uw administratieve situatie wijzigen voor een bestaande installatie die ook de SOLWATT-steun geniet zoals een verandering van eigenaar of cessionaris?

Als uw installatie nog steeds binnen de toekenningsperiode van de groenestroomcertificaten is, kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Zo niet, raadpleeg dan het tabblad Productie ≤ 10 kVA zonder premie.

Raadpleeg eerst de te volgen procedure op de website van de CWaPE.

Formulier voor verzoek om kennisgeving

ORES op de hoogte brengen van een uitbreiding, een technische of administratieve wijziging aan een installatie die reeds SOLWATT-steun geniet

U wenst ORES op de hoogte te brengen

 • Een technische wijziging (toevoeging van panelen, vervanging van de omzetter, ontmanteling van panelen...) die uitgevoerd werd aan een bestaande productie installatie die reeds geniet van een SOLWATT-regime.
 • Een administratieve wijziging (wijziging van cessionaris voor de groene certificaten, verandering van eigenaar, overlijden...) die gebeurde voor een bestaande productie-installatie die reeds van een SOLWATT-regime geniet.
Downloaden van de SOLWATT-formulieren

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Formulieren voor prestatie-aanvragen

Formulieren voor prestatie-aanvragen

U beschikt over een productie-installatie en wenst het volgende te vragen aan ORES:

 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.

Vraag een aansluitingswijziging

Vraag de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

U overweegt de installatie van een elektriciteitsproductie en u wenst het volgende eerst aan ORES te vragen

 • de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en op de meter;
 • de aanpassing van de aansluiting en van de eenfasige meting op driefasige/vierfasige meting;
 • de versterking van het ter beschikking gestelde vermogen;
 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Wanneer u een elektriciteitsproductie wenst te installeren en u kunt niet genieten van de steun van QUALIWATT of SOLWATT, kunt u ons rechtstreeks contacteren.

Verschillende formulieren staan te uwer beschikking in functie van uw situatie.

Aanvraag tot goedkeuring van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie

U wenst ORES de goedkeuring van de inwerkingstelling te vragen en enkel de compensatie van de geproduceerde elektriciteit, zonder QUALIWATT-steun (premies) of SOLWATT-steun (groen certificaat) voor een nieuwe elektriciteitsproductie-installatie of een uitbreiding van een installatie?

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Prestatie-aanvraag bij ORES voor een bestaande productie-installatie

U beschikt over een productie-installatie en wenst het volgende te vragen aan ORES:

 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.

Vraag een aansluitingswijziging

Vraag de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

U overweegt de installatie van een elektriciteitsproductie en u wenst het volgende eerst aan ORES te vragen:

 • de haalbaarheid en de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en op de meter;
 • de aanpassing van de aansluiting en van de eenfasige meting op driefasige/vierfasige meting;
 • de versterking van het ter beschikking gestelde vermogen;
 • de wijziging van het tweevoudige uurtarief (dubbel tarief) naar enkel uurtarief (enkelvoudig tarief) van de bestaande meter;
 • de vervanging van de bestaande meter (enkele richting) door een tweerichtingsmeter die de afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt;
 • afzonderlijke registratie van het verbruik en de injectie mogelijk maakt; de vervanging van de budgetmeter door een meter die de compensatie mogelijk maakt;
 • de vervanging van de meter met pal (die niet omgekeerd kan worden) door een meter die de compensatie mogelijk maakt.

Download het formulier

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Voor de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie-installatie die bestemd is om > 10 kVA te produceren zijn er drie fasen.

 1. Vooraleer een prijsofferte te ontvangen, is het verplicht een detailstudie te laten uitvoeren door uw distributienetbeheerder. Deze technische studie is betalend volgens de van kracht zijnde tarieven. Wanneer u een aanvraag tot de installatie van een gedecentraliseerde elektriciteit producerende installatie indient bij ORES, ontvangt u eerst en vooral een detailstudiefactuur. Van zodra de betaling van de factuur ontvangen is, start ORES deze studie. Zelfs wanneer u na afloop van de studie de werken niet laat uitvoeren, dient u de kosten voor deze studie te dragen. 
  Indien u dat wenst kunt u ORES vragen om een voorafgaand advies of een oriëntatiestudie alvorens formeel om een detailstudie te vragen. Dit is niet verplicht. Het voorafgaand advies is gratis. Het stelt u in staat te genieten van technisch advies op maat om de onthaalmogelijkheden van uw productie te kennen in functie van zijn ligging en de gewenste capaciteit. De oriëntatiestudie stelt u daarentegen in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet te controleren en een schatting van de kostprijs van de aansluiting of een wijziging van de bestaande aansluiting te maken zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren. De oriëntatiestudie is betalend volgens de van kracht zijnde tarieven.
 2. Na de detailstudie, overhandigen wij u een aansluitingsofferte. Wanneer u akkoord bent en na betaling en ondertekening van het aansluitingscontract kunnen uw werken gepland en uitgevoerd worden.
 3. Wanneer uw installatie beëindigd is, contacteert u onze diensten om de goedkeuring van de inwerkingstelling van uw installatie te verkrijgen. Deze is verplicht alvorens een productie te starten. Onze medewerkers kunnen ook het beschermingsrelais van de ontkoppeling of het antiretourrelais van uw installatie sturen.

Formulieren voor prestatie-aanvragen

Aanvraag voor gratis voorafgaand advies

Dit voorafgaand advies is niet verplicht. Dit maakt het mogelijk de onthaalmogelijkheden van de productie te kennen in functie van de ligging en de gewenste capaciteit. Dit is een dienst die door ORES enkel ter informatie aangeboden wordt en kan dus niet beschouwd worden als een engagement, niet als een erkenning van rechten door ORES.

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Aanvraag een oriëntatiestudie niet (verplicht)

Deze oriëntatiestudie is niet verplicht. Deze stelt u daarentegen in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet te controleren en een schatting van de kostprijs van de aansluiting of een wijziging van de bestaande aansluiting te maken zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren.

De evaluatie van de kostprijs wordt ter informatie meegedeeld en vormt geen engagement van ORES.

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Een detailstudie (verplicht) aanvragen

Deze studie maakt het mogelijk de aansluitingsmogelijkheden van de productie-eenheid op het distributienet te controleren en mondt, indien positief, uit in het opstellen van een prijsofferte met de technische en financiële voorwaarden met betrekking tot de uit te voeren werken en een aansluitingsovereenkomst.

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Aanvraag voor goedkeuring van de inwerkingstelling van de elektriciteitsproductie

Uw wenst aan ORES de toestemming te vragen voor de inwerkingstelling van een installatie voor de productie van elektriciteit ?

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden

Vraag voor controle of sturing van een ontkoppelingsrelais of een antiretourrelais

U wenst ORES de sturing en/of regeling van een ontkoppelingsbeveiligingsrelais of een antiretourrelais van een installatie voor de productie van elektriciteit?

De evaluatie van de kostprijs wordt ter informatie meegedeeld en vormt geen engagement van ORES.

Het formulier downloaden

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie 'premies' en upload uw formulier.

Uw formulier verzenden