Het prosumertarief - Particulieren en professionals

Het prosumertarief

Wat is het prosumertarief?

Het prosumertarief (of prosumenten tarief) is een tarief voor het gebruik van het distributienet door prosumers, dit zijn personen die het distributienet voor laagspanning gebruiken en over een gedecentraliseerde installatie voor de productie van elektriciteit beschikken waarvan het vermogen kleiner of gelijk is aan 10kVA. 

Dit tarief zorgt ervoor dat de gebruikers evenredig bijdragen tot de netkosten voor de elektriciteitsdistributie. 

Doelstellingen van het prosumertarief:

 • het behoud en de ontwikkeling van het net garanderen
 • De prosumers aanzetten de energie die ze zelf produceren te verbruiken en dus de hoeveelheid energie die ze aan het net onttrekken te doen dalen.

Het prosumertarief in 4 stappen

Uw jaarlijkse meteropname wordt aan ORES meegedeeld:

 • hetzij via een ORES-meteropnemer
 • hetzij via onze website
 • hetzij automatisch via uw slimme meter

Uw energieleverancier stuurt u een eindafrekeningsfactuur die rekening houdt met het prosumertarief.

U betaalt de factuur die u ontvangt van uw energieleverancier

ORES betaalt u de premie van het Waalse Gewest:

 • binnen 30 dagen na de maand waarin uw meteropname plaatsvond
 • voor een bedrag dat in 2020 en 2021 overeenstemt met het prosumertarief dat u hebt betaald via uw eindafrekeningsfactuur.

Wie is betrokken?

Een prosumer is iemand die elektriciteit verbruikt maar ook produceert. Dat betekent dat hij/zij aangesloten is op het laagspanningsdistributienet en eveneens over een gedecentraliseerde productiecentrale voor elektriciteit beschikt (bijvoorbeeld door fotovoltaïsche zonnepanelen) met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. De prosumer kan dus elektriciteit in het net injecteren, maar kan via dezelfde aansluiting ook elektriciteit afnemen.

Het prosumertarief geldt standaard voor alle laagspanningsprosumers, ongeacht de gebruikte productietechnologie (fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine installaties voor wind- of waterenergie, cogeneratie, enz.). 

Werking van het prosumertarief

Er zijn twee berekeningsmethodes:

 • U beschikt over een elektromechanische meter: Het prosumertarief is een capacitair tarief, bepaald door CWaPE en uitgedrukt in EUR/kWe, dat van toepassing is op het netto elektrisch vermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld. CWaPE gaat ervan uit dat 37,76% van de geproduceerde energie rechtstreeks wordt verbruikt door uw woning. De rest van uw verbruik, dus 62,24%, wordt op een ander moment afgenomen van het distributienet. Het prosumertarief wordt berekend op deze afname van het distributienet.

  Meer infos

 • U beschikt over een slimme meter met dubbele-stroomfunctie: de energie die in het net wordt geïnjecteerd en de energie die van het net wordt afgenomen worden apart gemeten. De berekening van het bedrag gebeurt op basis van de werkelijk van het distributienet afgenomen kWh. Indien dit bedrag hoger ligt dan het hierboven uitgelegde capacitair tarief, dan wordt het capacitair tarief toegepast. Bijgevolg wordt steeds het tarief toegepast dat het voordeligste is voor de klant.

BEREKEN HET TARIEF DAT VOOR U HET VOORDELIGSTE IS

Ontdek welke berekeningsmethode voor u het voordeligste is: gebruik de simulatiemodule die CWaPE heeft ontwikkeld.

DE SIMULATOR DOWNLOADEN

Compensatiepremie

Op 1 oktober 2020 werd het decreet van kracht en vanaf die datum wordt het prosumertarief aan de klanten aangerekend via de jaarlijkse eindafrekeningsfactuur van de elektriciteitsleverancier.

 • In 2020 en 2021 wordt het prosumertarief 100% gecompenseerd via een premie die ORES één keer per jaar aan de klant uitbetaalt voor rekening van het Waalse Gewest.
 • In 2022 en 2023 wordt het prosumertarief voor 54,27% gecompenseerd.

De premie wordt toegekend aan residentiële klanten die beschikken over een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met een vermogen gelijk aan of kleiner dan 10 kVA en die niet het statuut van beschermde klant genieten.

Hoe vraag ik de premie van het Waalse Gewest aan?

Als het prosumertarief voor u geldt, dan ontvangt u binnenkort een brief met een dossiernummer en uw EAN-code of hebt u die brief al ontvangen. Met deze gegevens kunt u het aanvraagformulier invullen dat u hieronder vindt. U dient deze stappen te zetten:

 1. U bezorgt ons uw bankrekeningnummer waarop wij de premie zullen storten. Om uw aanvraag in te dienen, vult u het onderstaande formulier in. U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging van uw ingevoerde gegevens.
 2. Binnen 30 dagen na de maand van opname van uw meterstanden storten wij de premie op het bankrekeningnummer dat u op het formulier hebt vermeld.
IK VRAAG DE PREMIE RECHTSTREEKS ONLINE AAN
Ik krijg het bericht “Onze website ondersteunt de huidige versie van uw webbrowser niet” en ik kan mijn aanvraag niet indienen. Wat moet ik doen?

Als u dit bericht ziet, betekent het dat de browser die u gebruikt om op het internet te gaan niet up-to-date is. Wij raden u aan om een andere browser te gebruiken (zoals Google Chrome) of om uw huidige webbrowser te updaten door te klikken op de knop “bijwerken/updaten”. Wij raden u aan om zoveel mogelijk altijd het online formulier te gebruiken, omdat uw aanvraag dan sneller wordt verwerkt.

Als dat niet mogelijk is, kunt u het formulier in PDF-formaat downloaden en ons uw aanvraag per e-mail bezorgen via primeprosumer@ores.be.

IK VERHUIS NAAR EEN WONING DIE REEDS OVER ZONNEPANELEN BESCHIKT. HOE KAN IK HET PROSUMERTARIEF GENIETEN?

U dient dit formulier te downloaden, in te vullen en naar ons terug te sturen.

Ik wens meer informatie over de slimme meter met dubbele-stroomfunctie.

UITLEG OVER DE SLIMME METER MET DUBBELE-STROOMFUNCTIE

WILT U MEER WETEN OVER HET PROSUMERTARIEF?