Prosumer - Particulieren en professionals

Alles wat u moet weten over prosumers

Een prosumer is een elektriciteitsproducent/-verbruiker die op het distributienet is aangesloten en over een installatie beschikt voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met laag vermogen (kleiner of gelijk aan 10 kVA).

De belangrijkste thema’s in verband met prosumers:


De compensatie wordt automatisch toegepast tot 31/12/2030

Compensatie steunt op het principe van de terugdraaiende meter. Met andere woorden: u kunt de energie die u in het net injecteert aftrekken van de energie die u verbruikt.

Stel dat u 1.000 kWh/jaar verbruikt. U verbruikt zelf 300 kWh van de energie die uw zonnepanelen produceren en u injecteert 600 kWh in het net. Dankzij de compensatie kunt u het net gebruiken als een “reservoir” waarin u de energie opslaat die u niet meteen zelf verbruikt. Later, op momenten dat uw panelen geen elektriciteit produceren, neemt u die energie weer op uit het net. U hoeft dus alleen maar 100 kWh aan energie te betalen om uw totale verbruik te dekken.

Avec la compensation, j'utilise le réseau comme un réservoir. J'injecte des kWh que je vais prélever plus tard

De compensatie wordt jaarlijks berekend en bij elke aanpassing (installatie van een nieuwe meter, wijziging van leverancier, enz.).

Als de installatie van uw zonnepanelen dateert van: : 

 • vóór 31/12/2023: u geniet compensatie tot 31/12/2030, ongeacht uw metertype.
 • na 01/01/2024: u geniet geen compensatie meer.

Hoe wordt de compensatie berekend?

 1. Met een digitale meter
  Injectie en afname worden apart bijgehouden. U kunt beide waarden op elk moment zelf controleren op uw meter of via uw myORES klantenzone.
  De compensatie wordt toegepast bij de facturatie: op dat ogenblik wordt de totale geïnjecteerde energie automatisch afgetrokken van de totale van het net afgenomen energie.
 2. Met een elektromechanische meter 
  De tellerschijf draait terug wanneer u energie in het net injecteert. U ziet ook dat de cijfers op de wijzerplaat terugdraaien.

Hoe zitten zelfverbruik, injectie en afname in elkaar?

En tant que prosumer, vous utilisez l'électricité de vos panneaux solaires mais aussi l'électricité du réseau.

 1. Zelfverbruik: "Ik produceer en verbruik die energie meteen". U gebruikt rechtstreeks de energie die uw zonnepanelen opwekken om uw elektrische toestellen te laten werken.
  l'autoconsommation, c'est le fait de produire 10 kWh et de consommer au même moment ces 10 kWh via mes appareils électriques.
 2. Injectie: u produceert meer energie dan uw elektrische toestellen op dat ogenblik verbruiken, u levert de overtollige energie aan het net
  L'injection, c'est le fait de produire de l'électricité et de ne pas la consommer tout de suite. Elle est donc envoyée sur le réseau.
 3. Afname: U produceert zelf onvoldoende energie voor uw elektrische toestellen, u neemt dus energie van het net af
  le prélèvement, c'est le fait d'utiliser l'électricité du réseau quand mes panneaux ne produisent pas d'énergie.

Normaal bevindt elke prosumer-klant zich afwisselend in één van deze 3 situaties. Soms doet hij aan zelfverbruik, soms injecteert hij energie in het net, soms neemt hij energie van het net af.


De digitale meter, uw bondgenoot als prosumer

Een digitale meter is een elektronische meter die meet hoeveel energie over een bepaalde periode wordt verbruikt. Deze meter verstuurt verbruiksgegevens zoals uw meterstanden en kan ook informatie ontvangen als u dat wenst. Hij biedt u nieuwe diensten (zonder dat u een afspraak moet maken) en zonder u te storen.

Welke voordelen biedt een digitale meter?

Met een digitale meter kunt u uw zelfverbruik optimaliseren:

 • De myORES klantenzone: om uw verbruik op te volgen en maximaal aan zelfverbruik te doen.
 • De klantenpoorten: om een app aan te sluiten en in real time over uw gegevens te beschikken, om een laadstation aan te sluiten, enz.
 • Klaar voor de energietransitie van morgen: energiedelen, persoon-aan-persoon, flexibiliteit (verschillende tarieven afhankelijk van het netwerkgebruik), enz. De digitale meter maakt deze en vele andere nieuwe toepassingen mogelijk

Het prosumertarief: proportioneel of capaciteitstarief

Het prosumertarief wordt aangerekend aan bezitters van zonnepanelen (behalve als ze het sociaal tarief genieten) voor het gebruik van het distributienet. U vindt het bedrag op de facturen van uw energieleverancier.

Het prosumertarief heeft tot doel alle gebruikers een eerlijke bijdrage te laten leveren aan de kosten van het gebruik, het onderhoud en de verbetering van het elektriciteitsnet.

Hoe wordt het prosumertarief berekend?

 1. Met een elektromechanische meter
  Het capaciteitstarief wordt toegepast. Het verschilt van streek tot streek en wordt berekend op basis van het netto vermogen dat uw zonnepaneleninstallatie kan ontwikkelen. U vindt uw capaciteitstarief in deze tabel.
 2. Met een digitale meter
  Het proportioneel tarief wordt toegepast op basis van de bruto stroomafname. Wanneer u meer dan één derde van de energie die u produceert zelf verbruikt, daalt het prosumertarief. Maar dit is alleen mogelijk met een digitale meter, die de energie die u van het net afneemt en de energie die u in het net injecteert apart meet.

Met een digitale meter betaalt u automatisch het voordeligste tarief.

Mijn zelfverbruik bedraagt  minder dan 1/3   van mijn productie (u haalt dus meer dan 2/3 van uw energieverbruik van het net).

Un petit autoconsommateur utilise peu d'appareils électriques au moment où il produit de l'énergie.

Het capaciteitstarief voor prosumers (ook forfaitair tarief genoemd) wordt toegepast op basis van het vermogen van mijn installatie.

U betaalt   hetzelfde tarief   als met een elektromechanische meter.

Mijn zelfverbruik bedraagt  meer dan 1/3  van mijn productie (u haalt dus minder dan 2/3 van uw verbruik van het net).

Un gros autoconsommateur utilise beaucoup d'appreils électriques au moment même où il produit de l'énergie.

Het proportioneel prosumertarief wordt toegepast op basis van uw bruto energieafname van het net (dat wil zeggen het aantal kWh dat u werkelijk afneemt van het net).

U betaalt  minder  dan met een elektromechanische meter.


ORES betaalt u automatisch de prosumerpremie

Sinds 1 oktober 2020 wordt het prosumertarief aangerekend op de eindafrekeningsfactuur van huishoudens met zonnepanelen. In 2020 en 2021 werd het bedrag van dit tarief 100% terugbetaald met een premie van het Waals Gewest. In 2022 en 2023 dekt deze premie nog 54,27% van het prosumertarief.

Hoe kan ik de premie ontvangen?

 1. Nieuwe prosumer
  • U hoeft niets te doen. We hebben uw bankgegevens ontvangen van uw installateur van zonnepanelen, na de installatie.
  • Maar als u verhuisd bent naar een woning die al voorzien is van zonnepanelen, dan dient u dit formulier in te vullen en naar ons te sturen.
 2. Bestaande prosumer
  • Als u een brief hebt ontvangen met een dossiernummer en uw EAN-code, vul dan meteen dit online formulier in.
  • Als u geen brief hebt ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons.
 3. Professionele klant
  • Klanten die een professioneel contract hebben gesloten met een energieleverancier en meer dan 50% van hun energieverbruik voor huishoudelijke toepassingen gebruiken, kunnen eveneens de premie ontvangen voor terugbetaling van het prosumertarief. De premie zal exclusief btw worden betaald.
  • Om de premie te ontvangen, vult u deze verklaring op eer in en stuurt u ze naar ons via dit e-mailadres.

MEER WETEN OVER HET PROSUMER