Wat is het prosumertarief ? - Particulieren en professionals

HET PROSUMERTARIEF ONDER DE LOEP

Wat is het prosumertarief?

Het prosumertarief is een tarief voor het gebruik van het distributienet door prosumers. Ze gebruiken het distributienet op laagspanning en beschikken bovendien over een gedecentraliseerde productie-installatie (zonnepanelen, kleine windgeneratoren, een waterkrachtinstallatie, een installatie voor warmtekrachtkoppeling, enz.) met een vermogen van 10 kVA of minder.

De elektriciteitsleverancier factureert het prosumertarief wanneer hij na de jaarlijkse meteropname de eindafrekeningsfactuur stuurt.


Waarvoor dient het prosumertarief?

Het prosumertarief heeft tot doel om:

  • alle elektriciteitsgebruikers (zowel de prosumers als de andere) een eerlijke bijdrage te laten leveren tot de kosten voor het gebruik, het onderhoud en de verbetering van het elektriciteitsnet,
  • prosumers aan te sporen om de energie die ze opwekken maximaal zelf te verbruiken en dus minder elektriciteit van het net af te nemen.


Hoe wordt het prosumertarief berekend?

Afhankelijk van het type meter zijn er twee berekeningsmethodes:

1. Ik heb een elektromechanische meter

Bij een elektromechanische meter wordt het forfaitaire of capaciteitstarief toegepast. Het verschilt van streek tot streek en het wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepaneleninstallatie.

Prijs van het capaciteitstarief

Door ORES beheerde zones2020202120222023
Namen 87,41 88,16 88,50 88,21
Henegouwen 85,78 85,47 85,95 84,86
Oost 98,63 99,39 99,26 98,53
Luxemburg 89,54 90,29 90,63 91,63
Verviers 98,84 98,79 99,07 97,08
Waals-Brabant 78,62 79,24 79,51 79,52
Moeskroen 78,81 79,67 80,31 82,26

*bedrag uitgedrukt in €/kWe. Wat is de kWe?

2. Ik heb een digitale meter

Het is mogelijk om een tarief gebaseerd op de bruto stroomafname (reële van het net afgenomen kWh) toe te passen dankzij de dubbele stroomfunctie van de digitale meter, die stroominjectie en afname afzonderlijk bijhoudt.


Als blijkt dat het tarief gebaseerd op de bruto stroomafname hoger is dan het capaciteitstarief, dan wordt het capaciteitstarief toegepast, zodat u altijd het gunstigste tarief geniet.


Ik wil een simulatie maken van mijn prosumertarief

Wat is voor u de interessantste berekeningsmethode? Ontdek het hier dankzij de simulator die door de CWaPE is ontwikkeld.


MEER WETEN OVER HET PROSUMERTARIEF