Rechten en plichten - Particulieren & Professionals

une main tient une ampoule illuminée

Rechten en plichten

Rechten van de beschermde klant Plichten van de beschermde klant
Federaal beschermde klant


 1. U geniet het sociaal tarief, m.a.w. het laagste op de markt. Deze prijs is bij eender welke energieleverancier dezelfde, ongeacht uw woonplaats.
 2. U hebt het recht door uw distributienetbeheerder (ORES) als sociaal leverancier bevoorraad te worden.
 3. Wanneer u door de sociale leverancier bevoorraad wordt en u over een gasmeter met voorafbetalingsfunctie beschikt, dan hebt u - tijdens de winterperiode en enkel wanneer uw middelen het niet toelaten om u in die periode te verwarmen - het recht om een beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 4. Wanneer u over een elektriciteitsmeter met voorafbetalingsfunctie gekoppeld aan een vermogensbegrenzer beschikt (de vermogensbegrenzer wordt uitsluitend op verzoek van het OCMW geactiveerd) kunt u deze functie voor een beperkte periode activeren door op de rode knop te drukken. Vanaf dat ogenblik beschikt u over stroom, maar het verbruik en het gebruikte noodkrediet zullen schulden ten opzichte van ORES vormen.
 1. U dient zelf uw energieleverancier te informeren wanneer uw statuut als federaal beschermde klant ingetrokken wordt. Wanneer u bevoorraad werd door uw distributienetbeheerder (ORES) als sociaal leverancier dient u een andere leverancier te zoeken. Indien u dit niet doet, zal uw verbruik tegen maximumtarief aangerekend worden.
 2. Gelieve er ook voor te zorgen dat uw energieleverancier de vernieuwing van uw beschermingsattest wel degelijk ontvangt (wordt normaal gezien automatisch verstuurd). Wanneer het organisme dat uw uitkeringen stort u een document voor de vernieuwing van de bescherming stuurt, dient u dit onmiddellijk naar uw leverancier door te sturen.
 3. U moet uw (commerciële of sociale) leverancier steeds op de hoogte brengen van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van uw verbruik, alsook bij betalingsproblemen.
Gewestelijk beschermde klant 1. U geniet enkel het sociaal tarief wanneer uw distributienetbeheerder (ORES) ook uw energieleverancier is: men heeft het dan over ORES als sociale leverancier.
 2. U krijgt uw energie geleverd door uw distributienetbeheerder (ORES) als sociale leverancier tenzij u dat expliciet weigert (in dat geval blijft u bij een commerciële leverancier tegen de contractuele prijs en kunt u ook niet genieten van de hierna opgesomde voordelen).
 3. Wanneer u door de sociale leverancier bevoorraad wordt en u over een gasmeter met voorafbetalingsfunctie beschikt, dan hebt u - tijdens de winterperiode en enkel wanneer uw middelen het niet toelaten om u in die periode te verwarmen - het recht om een beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 4. Wanneer u over een elektriciteitsmeter met voorafbetalingsfunctie gekoppeld aan een vermogensbegrenzer beschikt (de vermogensbegrenzer wordt uitsluitend op verzoek van het OCMW geactiveerd) kunt u deze functie voor een beperkte periode activeren door op de rode knop te drukken. Vanaf dat ogenblik beschikt u over stroom, maar het verbruik en het gebruikte noodkrediet zullen schulden ten opzichte van ORES vormen.
 1. U dient elk jaar een nieuw attest te bezorgen aan uw distributienetbeheerder (ORES), de sociale leverancier. U kunt dit document aanvragen bij het organisme dat uw uitkeringen betaalt.
 2. U moet uw (commerciële of sociale) leverancier steeds op de hoogte brengen van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van uw verbruik, alsook bij betalingsproblemen.