Rechten en plichten - Particulieren & Professionals

une main tient une ampoule illuminée

Rechten en plichten

Uw rechten als beschermde klant Uw plichten als beschermde klant
Federaal beschermde klant


 1. U geniet van het sociaal tarief, m.a.w. het laagste op de markt. Deze prijs is bij eender welke energieleverancier dezelfde en dat los van uw woonplaats.
 2. U hebt het recht door uw DNB als sociaal leverancier bevoorraad te worden.
 3. Wanneer u door de sociale leverancier bevoorraad wordt en u over een budgetmeter voor gas beschikt, dan hebt u - tijdens de winterperiode en enkel wanneer uw middelen het niet toelaten om in die periode verwarming te voorzien - het recht om beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 1. U dient zelf uw energieleverancier te informeren wanneer uw statuut als federaal beschermde klant ingetrokken wordt. Wanneer u bevoorraad wordt door uw DNB (sociaal leverancier) dient u een andere leverancier te zoeken. Indien u dit niet doet, zal het verbruik u aan de maximumprijs aangerekend worden. Uw leverancier kan ook om het afsluiten vragen.
 2. U dient ervoor te zorgen dat uw energieleverancier de vernieuwing van uw beschermingsattest wel degelijk ontvangt (wordt normaal gezien automatisch verstuurd). Wanneer het organisme dat uw uitkeringen stort u een document voor de vernieuwing van de bescherming stuurt, dient u dit onmiddellijk naar uw leverancier door te sturen.
 3. U moet uw (commerciële of sociale) leverancier steeds op de hoogte brengen van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van uw verbruik, ook bij betalingsproblemen.
Regionaal beschermde klant 1. U geniet enkel van het sociaal tarief wanneer uw DNB tevens uw energieleverancier is: men heeft het dan over een DNB/ sociale leverancier.
 2. U krijgt uw energie geleverd door uw DNB als sociale leverancier tenzij u dat expliciet weigert (in dat geval blijft u bij een commerciële leverancier aan de contractuele prijs en kunt u ook niet genieten van de hierna opgesomde voordelen).
 3. Wanneer u bevoorraad wordt door de sociale leverancier en u over een budgetmeter beschikt voor de elektriciteit, dan hebt u het recht - gedurende beperkte tijd en onder bepaalde voorwaarden - met een vermogensbegrenzer energie te verbruiken. Opgelet, deze energie is niet gratis en dient betaald te worden.
 4. Wanneer u door de sociale leverancier bevoorraad wordt en u over een budgetmeter voor gas beschikt, dan hebt u -tijdens de winterperiode en enkel wanneer uw middelen het niet toelaten om in die periode verwarming te voorzien- het recht om beroep te doen op de 'gaswinterhulp'.
 1. U dient elk jaar een nieuw attest te bezorgen aan uw DNB/ sociale leverancier. U kunt dit document aanvragen bij het organisme dat uw uitkeringen betaalt.
 2. U moet uw (commerciële of sociale) leverancier steeds op de hoogte brengen van elke wijziging die een weerslag zou kunnen hebben op de facturatie van uw verbruik, ook bij betalingsproblemen.