Smart Metering - Particulieren & Professionals

un technicien ORES en train de travailler sur un compteur

Smart Metering

Intelligent tellen bij ORES

In de context van energietransitie en technologische evolutie, heeft ORES een groot project opgezet dat 'Smart Metering & Smart Users' gedoopt werd. Dit project heeft als doel een progressieve intelligente teloplossing op te zetten op het vlak van het grondgebied dat door de onderneming gedekt wordt, vanaf 2019.

Voor u zal de intelligente of communicerende meter synoniem staan voor tijdswinst in tal van operaties, zoals het veranderen van leverancier of een verhuis.

Het foutenrisico bij facturatie of bij de jaarlijkse afrekening zal verkleind worden en elke gebruiker krijgt nauwkeurige informatie over zijn verbruik.

Hierdoor kunt u de kost van uw verbruik beter beheren en voorzien, dankzij voorafbetalingen, en ook de pistes identificeren voor het verlagen van uw energiefactuur.

De intelligente meter zal voor energieleveranciers de basis zijn voor nieuwe tariefdiensten die de verwachtingen van de verschillende soorten consumenten inlossen. Deze laatste kunnen genieten van nieuwe faciliteiten en hun factuur verminderen dankzij tarieven die beter aansluiten bij hun verbruiksprofiel.

Kortom, voor ORES betekent de intelligente meter verschillende voordelen. Deze maakt het volgende mogelijk:

  • een meer gedetailleerde kennis van energiestromen op het net te verwerven, die de sleutel is tot het optimaliseren van investeringen;
  • tal van taken te automatiseren, zoals het opnemen van de meterstanden, het bieden van een betere service, bijvoorbeeld via het sneller opsporen van pannes in het net en de kortere interventietijd om de stroomtoevoer bij klanten te herstellen.

Er zijn dus heel wat voordelen voor de ganse gemeenschap: vooruitgang op het vlak van de toegang tot informatie voor het publiek, beter beheer van de factuur, optimalisatie van de netinvesteringen, voordelen inzake verbruik en dus beter voor het milieu.

In 2015 werden tal van fundamentele keuzes gemaakt voor het verdere verloop van het project Dat is vooral het geval bij de telecommunicatietechnologie van de data. De zogenaamde G3-PLC-technologie (derde generatie online stroomdragers) werd getest in Marche-en-Famenne, Flobecq en Bergen en leverde overtuigende resultaten op. De functionaliteiten van de meters werden ook bepaald. Dit project leidde tot discussies met het CWaPE, de Waalse regulator.

De intelligente meter in beeld...